HRSK

Postanite članicom Hrvatskog sabora kulture

Pozivamo vas da se učlanite u Hrvatski sabor kulture, krovnu organizaciju hrvatskog kulturno-umjetničkog amaterizma s tradicijom dugom 72 godine, koja je u svoje okrilje okupila 1.040 udruga s 2.366 izvođačkih sastava i više od 80.000 članova (216 folklornih skupina („koreografirani“ folklor), 364 folklorne skupine (izvorne), 276 folklornih skupina (dječje), 54 plesne skupine, 21 mažoret sastav, 236 kazališnih skupina, 87 likovnih grupa, 58 literarnih grupa, 135 puhačka orkestra, 17 mandolinskih orkestara, 105 tamburaška orkestra, 215 tamburaških sastava, 299 pjevačkih zborova, 137 malih vokalnih sastava i 146 izvornih malih vokalnih sastava). Također, danas ubraja u članstvo i 220 fizičkih osoba, budući da Hrvatski sabor kulture, temeljem novog usvojenog Statuta, od 2015. godine u svoje članstvo udružuje i fizičke osobe koje se bave književnim i/ili likovnim amaterizmom.

 

Unapređenje kulturno-umjetničkog amaterizma u Republici Hrvatskoj postižemo organizacijom seminara i susreta (festivala) na nacionalnom nivou te nakladničkom djelatnošću. Tijekom tekuće godine organizirat ćemo petnaestak seminara, webinara i radionica (besplatnih za članice HSK-a) za stručno usavršavanje i osposobljavanje voditelja amaterskih kulturno-umjetničkih udruga - zborovođa, voditelja malih vokalnih sastava, dirigenata puhačkih i tamburaških orkestara, koreografa, voditelja i članova kazališnih i suvremenih plesnih skupina te književnih i likovnih stvaratelja.

 

U području manifestacija od državnog značaja, naše članice pozvane su izboriti svoja sudjelovanja na nacionalnim manifestacijama.    Detalje o manifestacijama HSK-a u možete pronaći u Kalendaru HSK-a.

 

Osim mogućnosti besplatnog sudjelovanja na našim seminarima, susretima i festivalima podsjećamo vas i na druge pogodnosti članstva u Hrvatskom saboru kulture: iznimno povoljna notna, kazališna, plesna, etnografska, etnomuzikološka i druga tiskana izdanja HSK, dodjeljivanje priznanja HSK-a (udrugama članicama i njihovim članovima), znatno povoljnije naknade za korištenje glazbe na nastupima amaterskih udruga te na oslobođenje od plaćanja spomenute naknade za izvedbe isključivo tradicionalnih djela u izvornom obliku temeljem Ugovora HDS-ZAMP-a i Hrvatskog sabora kulture. Članstvo u HSK-a omogućuje Vam da, temeljem gornjeg Ugovora, sa HDS ZAMP-om zaključite ugovor o javnom korištenju glazbenih djela na vašim nastupima, natjecanjima, susretima i smotrama u Vašoj organizaciji po znatno povoljnijim naknadama.

 

Članice HSK-a mogu koristiti i novootvoreni "Info ured članica HSK-a" što im omogućuje besplatno korištenje uredske infrastrukture u poslovnim prostorijama HSK-a u Ulici kralja Zvonimira 17 u Zagrebu, svakim radnim danom od 8-16 sati, uz obveznu prethodnu rezervaciju termina korištenja na e-mail prodaja@hrsk.hr ili kontakt telefon 01/4618-825. Također im je dostupno korištenje Velike dvorane HSK-a (95m2) za potrebe promocija i predavanja po iznimno povoljnim uvjetima.

 

Uz spomenuto, članice HSK-a, kao i svi drugi nositelji kulturnih aktivnosti, mogu koristiti digitalnu platformu Mreža hrvatske kulture, koja nudi kao jednu od pogodnosti izradu vlastite web stranice, čije vijesti i najave se automatski generiraju u Kalendar kulturnih događanja na razini RH, što doprinosi vidljivosti i razvoju publike.

 

Također, dostupna im je i stručna i organizacijska pomoć stručnih suradnika za specifične djelatnosti unutar HSK-a, e-mailom i telefonom, odnosno dolaskom na teren:

 

a) kazališni, književni i likovni amaterizam - gđa. Martina Brumen, mag. educ. croat., kazaliste@hrsk.hr ili 01/4556-879

 

b) folklor i suvremeni ples – gđa. Valentina Dačnik, dipl. etnologinja i prof. povijesti umjetnosti, ples@hrsk.hr ili 01/4556-877

 

c) vokalna glazba i puhački orkestri – gđa. Sara Blažev, glazba@hrsk.hr ili 01/4621-737

 

d) tamburaški amaterizam, Razglednica i digitalna platforma Mreža hrvatske kulture dr. sc. Dražen Jelavićtajnik HSK-a (odgovorna osoba HSK-a), tajnik@hrsk.hr, 01/4556-885, 099/4556-879

 

f) administracija, evidencija članstva, izrade diploma te prodaja notnih i svih drugih izdanja HSK – gosp. Davor Tonklin, mag. oec. et mag. bibl., prodaja@hrsk.hr ili 01/4618-825

 

Osim toga, HSK je jedan od osnivača i članova AMATEO-Europske mreže za aktivnu participaciju u kulturnim aktivnostima koja je ostvarila 1.000.000,00 eura putem programa Kreativna Europa za četverogodišnje provođenje projekta „Arts take part“. On obuhvaća organizaciju raznih programa od europskog značaja za amatersku djelatnost na kojima mogu sudjelovati članice HSK-a po znatno povoljnijim uvjetima. 

Kako biste stekli uvjete za participiranje u spomenutim kulturnim programima, pozivamo Vas da se učlanite u Hrvatski sabor kulture (godišnja članarina 350,00 kn bez obzira o broju sekcija unutar KUD-a) budući da smo po ustrojstvu udruga koja se jednim dijelom financira i iz članarine svojih članova. 

 

U Hrvatski sabor kulture učlaniti se mogu:

1. županijske zajednice/savezi kulturno-umjetničkih udruga

2. udruge i druge pravne osobe (npr. škole, vrtići, knjižnice, pučka otvorena učilišta...)

3. fizičke osobe koje se bave književnim i/ili likovnim amaterizmom izvan udruga

 

Za učlanjenje županijske zajednice/saveza u HSK potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: 

1. ODLUKA O ČLANSTVU

2. UPITNIK

3. biografija zajednice/saveza (do 2 strane lista A4)

4. preslika rješenja nadležnog ureda državne uprave o upisu zajednice/saveza u Registar udruga RH 

5. popis udruga u članstvu vaše zajednice/saveza (naziv udruge, mjesto, OIB, e-mail udruge, kontakt broj i kontakt osoba)

 

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti na e-mail hrvatski.sabor.kulture@hrsk.hr. Po primitku dokumentacije, Hrvatski sabor kulture izdat će vam uplatnicu za godišnju članarinu u iznosu od 100 kn po udruzi. Uplatom članarine i temeljem Odluke Hrvatskog sabora kulture o udruživanju postajete njegovom članicom.

  

Za učlanjenje udruge i druge pravne osobe u HSK potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. ODLUKA O ČLANSTVU

2. UPITNIK

3. biografija udruge/pravne osobe (do 2 strane lista A4)

4. preslika rješenja nadležnog ureda državne uprave o upisu udruge u Registar udruga RH (za pravne osobe koje nisu udruge, potrebno je dostaviti rješenje njima nadležnog ureda)

 

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti na e-mail hrvatski.sabor.kulture@hrsk.hr. Po primitku dokumentacije, Hrvatski sabor kulture izdat će vam uplatnicu za godišnju članarinu u iznosu od 350 kn. Uplatom članarine i temeljem Odluke Hrvatskog sabora kulture o udruživanju postajete njegovom članicom.

 

VAŽNA NAPOMENA ZA UDRUGE: Ukoliko u vašoj županiji postoji zajednica/savez kulturno-umjetničkih udruga i u članstvu je HSK-a, potrebno je učlaniti udrugu u županijsku zajednicu/savez i o tome obavijestiti HSK na e-mail hrvatski.sabor.kulture@hrsk.hr (u istom mailu dostaviti dokumentaciju pod točkama 2., 3. i 4.), čime udruga automatski postaje i članicom HSK-a. Na ovaj način ste oslobođeni plaćanja članarine HSK-u jer će to u vaše ime činiti županijska zajednica/savez po znatno povoljnijim uvjetima (100,00 kn po udruzi).

 

Popis županijskih zajednica/saveza učlanjenih u HSK:

1. Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Zagrebačke županije

2. Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Sisačko-moslavačke županije

3. Zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih djelatnosti Karlovačke županije

4. Zajednica kulturno umjetničkih udruga Varaždinske županije

5. Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije

6. Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Bjelovarsko-bilogorske županije

7. Savez Čeha u Republici Hrvatskoj

8. Zajednica kulturno umjetničkih udruga Primorsko-goranske županije

9. Zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih djelatnosti Virovitičko-podravske županije

10. Zajednica kulturnih udruga Požeško-slavonske županije

11. Sabor amaterskih kazališta Slavonije i Baranje

12. Zajednica amaterskih kazališta Splitsko-dalmatinske županije

13. Savez kulturno-umjetničkih društava Splitsko-dalmatinske županije

14. Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Dubrovačko-neretvanske županije

15. Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije

16. Savez kulturno-umjetničkih društava Đakovštine

 

Fizičke osobe koje se bave književnim i/ili likovnim amaterizmom i NISU ČLANOVI NI JEDNE KULTURNO-UMJETNIČKE UDRUGE mogu na e-mail hrvatski.sabor.kulture@hrsk.hr dostaviti ispunjenu PRIJAVNICU za učlanjenje kao samostalna fizička osoba. Po primitku dokumentacije, HSK će vam izdati uplatnicu za godišnju članarinu u iznosu od 70,00 kn. Uplatom članarine i temeljem Odluke Hrvatskog sabora kulture o udruživanju postajete njegovim članom/icom. Molimo da fizičke osobe koje su učlanjenje u bilo koju kulturno-umjetničku udrugu NE ispunjavaju ovu Prijavnicu već da sudjelovanje na seminarima i natječajima reguliraju isključivo preko svoje udruge!

 

Svim budućim i sadašnjim članovima zahvaljujemo se na aktivnom sudjelovanju u očuvanju i unapređenju kulturno-umjetničkog amaterizma Republike Hrvatske!

 

Za brisanje iz članstva je potrebno obavijestiti Hrvatski sabor kulture na e-mail hrvatski.sabor.kulture@hrsk.hr, budući da neplaćanje članarine ne podrazumijeva automatsko iščlanjenje iz HSK-a.

Stručni tim HSK-a

Info ured članica HSK-a

Polivalentna dvorana HSK-a

Prilikom posjeta Hrvatskom saboru kulture možete koristiti garažu HSK-a koja se nalazi s desne strane od glavnog ulaza u zgradu u kojoj se nalaze prostorije HSK-a (Ulica kralja Zvonimira 17, Zagreb). Za otvaranje garažnih vrata molimo nazvati 01/4618-825 (gosp. Davor Tonklin, radnim danom od 8-16 sati). Dolje je priložena fotografija garažnog prostora radi lakše orijentacije.

Znate li da su u prvom sazivu Izvršnog odbora Saveza kulturno-prosvjetnih društava Narodne Republike Hrvatske (današnji Hrvatski sabor kulture) djelovali eminentni kulturni djelatnici i stvaraoci: Ivo Tijardović (intendant Hrvatskog narodnog kazališta), Jela-Dunja Rihtman, Tihomir Cvrlje, Mirko Božić, Ivan Dončević, Stevo Tomić, Emil Kutijaro i drugi? 

VRH