HRSK

Postanite članicom Hrvatskog sabora kulture

Pozivamo vas da se učlanite u Hrvatski sabor kulture, krovnu organizaciju hrvatskog kulturno-umjetničkog amaterizma s tradicijom dugom 75 godina, koja je u svoje okrilje okupila 1.034 udruge s 2.330 izvođačkih sastava i više od 80.000 članova (209 folklornih skupina („koreografirani“ folklor), 350 folklornih skupina (izvorne), 269 folklorna skupina (dječje), 56 plesnih skupina, 22 mažoret sastava, 228 kazališnih skupina, 91 likovna grupa, 52 literarne grupe, 135 puhačkih orkestara, 17 mandolinskih orkestara, 107 tamburaških orkestara, 211 tamburaških sastava, 308 pjevačkih zborova, 133 malih vokalnih sastava i 142 izvorna mala vokalna sastava).
Također, danas ubraja u članstvo i 202 fizičke osobe, budući da Hrvatski sabor kulture, temeljem novog usvojenog Statuta, od 2015. godine u svoje članstvo udružuje i fizičke osobe koje se bave književnim i/ili likovnim amaterizmom.

 

Unapređenje kulturno-umjetničkog amaterizma u Republici Hrvatskoj postižemo organizacijom seminara i susreta (festivala) na nacionalnom nivou te nakladničkom djelatnošću. Tijekom tekuće godine organizirat ćemo petnaestak seminara, webinara i radionica (besplatnih za članice HSK-a) za stručno usavršavanje i osposobljavanje voditelja amaterskih kulturno-umjetničkih udruga - zborovođa, voditelja malih vokalnih sastava, dirigenata puhačkih i tamburaških orkestara, koreografa, voditelja i članova kazališnih i suvremenih plesnih skupina te književnih i likovnih stvaratelja.

 

U području manifestacija od državnog značaja, naše članice pozvane su izboriti svoja sudjelovanja na nacionalnim manifestacijama.    Detalje o manifestacijama HSK-a u možete pronaći u Kalendaru HSK-a.

 

Osim mogućnosti besplatnog sudjelovanja na našim seminarima, susretima i festivalima podsjećamo vas i na druge pogodnosti članstva u Hrvatskom saboru kulture: iznimno povoljna notna, kazališna, plesna, etnografska, etnomuzikološka i druga tiskana izdanja HSK, dodjeljivanje priznanja HSK-a (udrugama članicama i njihovim članovima), znatno povoljnije naknade za korištenje glazbe na nastupima amaterskih udruga te na oslobođenje od plaćanja spomenute naknade za izvedbe isključivo tradicionalnih djela u izvornom obliku temeljem Ugovora HDS-ZAMP-a i Hrvatskog sabora kulture. Članstvo u HSK-a omogućuje Vam da, temeljem gornjeg Ugovora, sa HDS ZAMP-om zaključite ugovor o javnom korištenju glazbenih djela na vašim nastupima, natjecanjima, susretima i smotrama u Vašoj organizaciji po znatno povoljnijim naknadama.

 

Članice HSK-a mogu koristiti i novootvoreni "Info ured članica HSK-a" što im omogućuje besplatno korištenje uredske infrastrukture u poslovnim prostorijama HSK-a u Ulici kralja Zvonimira 17 u Zagrebu, svakim radnim danom od 8-16 sati, uz obveznu prethodnu rezervaciju termina korištenja na e-mail prodaja@hrsk.hr ili kontakt telefon 01/4618-825. Također im je dostupno korištenje Velike dvorane HSK-a (95m2) za potrebe promocija i predavanja po iznimno povoljnim uvjetima.

 

Uz spomenuto, članice HSK-a, kao i svi drugi nositelji kulturnih aktivnosti, mogu koristiti digitalnu platformu Mreža hrvatske kulture, koja nudi kao jednu od pogodnosti izradu vlastite web stranice, čije vijesti i najave se automatski generiraju u Kalendar kulturnih događanja na razini RH, što doprinosi vidljivosti i razvoju publike.  

 

Također, dostupna im je i stručna i organizacijska pomoć stručnih suradnika za specifične djelatnosti unutar HSK-a, e-mailom i telefonom, odnosno dolaskom na teren:

a) kazališni, književni i likovni amaterizam - gđa. Marija Antić, mag. hist. art., mag. litt. comp., kazaliste@hrsk.hr ili 01/4556-879

b) folklor i suvremeni ples – gđa. Valentina Dačnik, dipl. etnologinja i prof. povijesti umjetnosti, ples@hrsk.hr ili 01/4556-877

c) vokalna glazba i puhački orkestri – gđa. Sara Blažev, mag. musicol., glazba@hrsk.hr ili 01/4621-737

d) tamburaški amaterizam i odgovorna osoba HSK-a, dr. sc. Dražen Jelavićtajnik HSK-a, tajnik@hrsk.hr, 01/4556-885, 099/4556-879

f) administracija, evidencija članstva, izrade diploma te prodaja notnih i svih drugih izdanja HSK – gosp. Davor Tonklin, mag. oec., mag. bibl., prodaja@hrsk.hr ili 01/4618-825

 

Kako biste stekli uvjete za participiranje u spomenutim kulturnim programima, pozivamo Vas da se učlanite u Hrvatski sabor kulture koji je po ustrojstvu udruga koja se jednim dijelom financira i iz članarine svojih članova. 

U Hrvatski sabor kulture učlaniti se mogu:

1. županijske zajednice/savezi kulturno-umjetničkih udruga

2. udruge i druge pravne osobe (npr. škole, vrtići, knjižnice, pučka otvorena učilišta...)

3. fizičke osobe koje se bave književnim i/ili likovnim amaterizmom izvan udruga


Za učlanjenje
 županijske zajednice/saveza
 u HSK potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: 

1. ODLUKA O ČLANSTVU

2. UPITNIK

3. biografija zajednice/saveza (do 2 strane lista A4)

4. preslika rješenja nadležnog ureda državne uprave o upisu zajednice/saveza u Registar udruga RH 

5. POPIS UDRUGA u članstvu vaše zajednice/saveza

 

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti na e-mail hrvatski.sabor.kulture@hrsk.hr. Po primitku dokumentacije, Hrvatski sabor kulture izdat će vam uplatnicu za godišnju članarinu u iznosu od 16 eura po udruzi. Uplatom članarine i temeljem Odluke Hrvatskog sabora kulture o udruživanju postajete njegovom članicom.

  

Za učlanjenje udruge i druge pravne osobe u HSK potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. ODLUKA O ČLANSTVU

2. UPITNIK

3. biografija udruge/pravne osobe (do 2 strane lista A4)

4. preslika rješenja nadležnog ureda državne uprave o upisu udruge u Registar udruga RH (za pravne osobe koje nisu udruge, potrebno je dostaviti rješenje njima nadležnog ureda)

 

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti na e-mail hrvatski.sabor.kulture@hrsk.hr. Po primitku dokumentacije, Hrvatski sabor kulture izdat će vam uplatnicu za godišnju članarinu u iznosu od 60 eura. Uplatom članarine i temeljem Odluke Hrvatskog sabora kulture o udruživanju postajete njegovom članicom.

 

VAŽNA NAPOMENA ZA UDRUGE: Ukoliko u vašoj županiji postoji zajednica/savez kulturno-umjetničkih udruga i u članstvu je HSK-a, potrebno je učlaniti udrugu u županijsku zajednicu/savez i o tome obavijestiti HSK na e-mail hrvatski.sabor.kulture@hrsk.hr (u istom mailu dostaviti dokumentaciju pod točkama 2., 3. i 4.), čime udruga automatski postaje i članicom HSK-a. Na ovaj način ste oslobođeni plaćanja članarine HSK-u jer će to u vaše ime činiti županijska zajednica/savez po znatno povoljnijim uvjetima - 16 eura.

 

Popis županijskih zajednica/saveza učlanjenih u HSK:

1. Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Zagrebačke županije

2. Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Sisačko-moslavačke županije

3. Zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih djelatnosti Karlovačke županije

4. Zajednica kulturno umjetničkih udruga Varaždinske županije

5. Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije

6. Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Bjelovarsko-bilogorske županije

7. Savez Čeha u Republici Hrvatskoj

8. Zajednica kulturno umjetničkih udruga Primorsko-goranske županije

9. Zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih djelatnosti Virovitičko-podravske županije

10. Zajednica kulturnih udruga Požeško-slavonske županije

11. Sabor amaterskih kazališta Slavonije i Baranje

12. Zajednica amaterskih kazališta Splitsko-dalmatinske županije

13. Savez kulturno-umjetničkih društava Splitsko-dalmatinske županije

14. Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Dubrovačko-neretvanske županije

15. Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije

16. Savez kulturno-umjetničkih društava Đakovštine


Fizičke osobe koje se bave književnim i/ili likovnim amaterizmom
mogu na e-mail hrvatski.sabor.kulture@hrsk.hr dostaviti ispunjenu PRIJAVNICU za učlanjenje kao samostalna fizička osoba. Po primitku dokumentacije, HSK će Vam izdati uplatnicu za godišnju članarinu u iznosu od 13 eura. Uplatom članarine i temeljem Odluke Hrvatskog sabora kulture o udruživanju postajete njegovim članom/icom. 
Fizičke osobe koje su članovi bilo koje kulturno-umjetničke udruge NE MOGU biti članovi HSK-a kao samostalne fizičke osobe!

 

Svim budućim i sadašnjim članovima zahvaljujemo se na aktivnom sudjelovanju u očuvanju i unapređenju kulturno-umjetničkog amaterizma Republike Hrvatske!

 

Za brisanje iz članstva je potrebno obavijestiti Hrvatski sabor kulture na e-mail hrvatski.sabor.kulture@hrsk.hr, budući da neplaćanje članarine ne podrazumijeva automatsko iščlanjenje iz HSK-a.

Stručni tim HSK-a

Info ured članica HSK-a

Polivalentna dvorana HSK-a

Prilikom posjeta Hrvatskom saboru kulture možete koristiti garažu HSK-a koja se nalazi s desne strane od glavnog ulaza u zgradu u kojoj se nalaze prostorije HSK-a (Ulica kralja Zvonimira 17, Zagreb). Za otvaranje garažnih vrata molimo nazvati 01/4618-825 (Davor Tonklin, radnim danom od 8:30-15:30 sati).

Znate li da su u prvom sazivu Izvršnog odbora Saveza kulturno-prosvjetnih društava Narodne Republike Hrvatske (današnji Hrvatski sabor kulture) djelovali eminentni kulturni djelatnici i stvaraoci: Ivo Tijardović (intendant Hrvatskog narodnog kazališta), Jela-Dunja Rihtman, Tihomir Cvrlje, Mirko Božić, Ivan Dončević, Stevo Tomić, Emil Kutijaro i drugi? 

VRH