HRSK

Seminar pučkog tradicijskog pjevanja

Seminar pučkog tradicijskog pjevanja

za voditelje i članove amaterskih zborova i pjevačkih sastava

Dugopolje, 11. i 12. 9. 2021.

Voditelj: dr. sc. Joško Ćaleta

Hrvatski sabor kulture u suradnji s KUD-om "Pleter" Dugopolje i dr. sc. Joškom Ćaletom organizira Seminar pučkog tradicijskog pjevanja za voditelje i članove zborova i pjevačkih sastava na kojem će polaznici imati priliku upoznati se s tehnikama pjevanja različitih hrvatskih regija.  
Seminar će biti održan tijekom vikenda 11. i 12. 9. 2021. godine u Dugopolju u suorganizaciji KUD-a "Pleter" te materijalnu potporu Županije splitsko-dalmatinske i Općine Dugopolje. 

Seminar će biti održan na dvorištu Osnovne škole Dugopolje (na otvorenom prostoru) u skladu s epidemiološkim mjerama Stožera civilne zaštite, a u svrhu sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 te će biti ograničen na maksimalan broj od 50 polaznika.
Rezultate zajedničkog rada sudionici će predstaviti na koncertu u organizaciji KUD-a "Pleter" na ljetnoj pozornici ispred crkve sv. Roka u Dugopolju dana 12. 9. 2021. godine u 18 h.
Na koncertu će, kao gost nastupiti Vokalni Ansambl „Lovor“ KUD-a „Korana“.

Za sudjelovanje u Seminaru polaznici moraju posjedovati:
- EU digitalnu COVID potvrdu ili
- potvrdu da su preboljeli bolest COVID-19, a da od preboljenja nije prošlo više od 180 dana ili
- potvrdu da su preboljeli bolest COVID-19 i cijepili se najmanje jednom dozom cjepiva ili
- potvrdu da su unatrag 72 sata bili negativni prilikom testiranja PCR testom ili unatrag 48 sati bili negativni prilikom testiranja brzim antigenskim testom na SARS-CoV-2.

Napomena: Potvrde se moraju dostaviti organizatoru putem e-maila na glazba@hrsk.hr najkasnije do petka 10. 9. 2021. u 14 h, osim antigenskog testa koji se mora obaviti u subotu ujutro.

VAŽNA O B A V I J E S T: Organizatori će podmiriti trošak brzog antigenskog testiranja za prvih 20 prijavljenih polaznika koji nemaju COVID potvrdu. Testiranje će se vršiti u Splitu, u subotu, 11.9.2021. u ranim jutarnjim satima. 

Polaznici koji ne dostave potvrde neće moći sudjelovati u programu Seminara.

PROGRAM SEMINARA:
Ovogodišnji seminar pod nazivom „O Marijo, majko“, fokusirat će svoje interese na izuzetno značajnu i obimnu građu hrvatskih marijanskih i hodočasničkih pjesama, bogate tradicije crkvenog pučkog pjevanja u Hrvata. Crkveno (pučko) pjevanje kod Hrvata u domovini i bližoj dijaspori karakterizira specifična simbioza crkvene i pučke (svjetovne, tradicijske) glazbe koja predstavlja važan faktor za kontinuitet i sam opstanak, kako tradicijskog tako i crkvenog pjevanja. Katolička crkva i crkvena pučka glazba jedan su od najčvršćih identiteta kroz koji iseljene hrvatske zajednice održavaju tradicijsku kulturu matične zemlje. Tako je i hodočašćenje, posebice Marijanskim svetištima zajednička karakteristika kako Hrvata u domovini i u iseljeništvu. Štovanje lika Majke Božje zauzima istaknuto mjesto kod Hrvata katolika (Advocate Croatiae) koji imaju prilike pjevati marijanske pjesme kroz gotovo čitavu crkvenu godinu. Čak tri mjeseca su posvećena njenom liku (svibanj, kolovoz, listopad) uz čitav niz Gospinih napjeva koji se pjevaju i u Korizmi i u Adventu. Ideja seminara je upoznati polaznike s različitim lokalnim inačicama napjeva koji su inače prepoznatljivi u nekim drugim /standardnim varijantama. 
Uz etnomuzikologa, vokalnog pedagoga i dirigenta dr. sc. Joška Ćaletu, seminar će voditi i asistent Ivan Buljan. Kao i dosadašnjih godina, rezultati dvodnevnog učenja na radionici bit će predstavljeni na javnom nastupu ispred crkve sv. Roka, što je također jedna od posebnosti ove radionice. 

Repertoar pjesama: 
O Marijo, majko (Rogotin, dolina Neretve)
Zdravo vječna diko nebi (Lastovo) 
O prislavna, Božja mati (Starigrad) 
Gospi od sniga (Kukljica)
Kraljice neba, raduj se (Kuterevo, Lika) 
O Marijo, bolne duše likarijo (Čemerno, BiH)
O Marijo budi zdravo (Lanište, Istra)
Hote, hote Romari (Kupljenovo, Hrvatsko Zagorje)
Ružmarin je lepi cvet (Kupljenovo, Hrvatsko Zagorje)
Evo lita i velike Gospe, ko je mene volijo do Gospe (Stankovci, Ravni Kotari) 
Majko draga, djevo sveta (Slunj, Kordun) 
Dospilo j' svibnja polje zeleno (Baranja) 

SATNICA SEMINARA:
Subota, 11. 9. 2021. 
10:00 – 10:45     
Uvodno predavanje: „Marijanske i hodočasničke pjesme kao dio repertoara baštine hrvatskog crkvenog pučkog pjevanja“
11:00 – 13:30     
Preslušavanje glazbenih primjera i dioničko čitanje predstavljenih napjeva; praktični rad sa svim polaznicima 
13:30 – 15:00     
Stanka 
15:00 – 18:00      
Nastavak praktičnog rada sa svim polaznicima

Nedjelja, 12. 9. 2021. 
11:00  – 13:30     
Dioničko čitanje napjeva, slaganje glasova; praktični rad sa svim polaznicima
13:30 – 15:00     
Stanka 
15:00 – 18:00     
Nastavak praktičnog rada sa svim polaznicima – koncertna (izvedbena) interpretacija napjeva, slaganje programa koji će se izvesti na javnom nastupu 
19:00 - 20:00        
Predstavljanje rezultata seminara javnim nastupom - zajedničko izvođenje napjeva na koncertu na pozornici ispred crkve sv. Roka u Dugopolju. 
U okviru predstavljanja bit će organizirana i podjela potvrda o sudjelovanju polaznicima seminara.  

PRIJAVE:

Seminar je namijenjen prvenstveno voditeljima i članovima folklornih skupina, vokalnih ansambala te (crkvenih) zborova, pedagoškim djelatnicima, glazbenim pedagozima i svim osobama koje živo zanima izvođačka glazbena praksa hrvatske vokalne tradicijske kulture, bez obzira na količinu prethodnog iskustva. Nakon održanog seminara, sudionici će dobiti potvrdu o sudjelovanju. 

•    Za prijavu na seminar potrebno je najkasnije do 8.9.2021. putem računala ispuniti e-Prijavnicu za seminar putem poveznice OVDJE 

•    Za sve članice Hrvatskog sabora kulture i njihove članove seminar je BESPLATAN. 
•    Sudionici Seminara iz udruga koje nisu članice Hrvatskog sabora kulture dužni su najkasnije do 9.9.2021. uplatiti KOTIZACIJU u iznosu od 250,00 kn. 
•    Za sudjelovanje u Seminaru te praćenje koncerta potrebno je posjedovati COVID potvrdu u svrhu sprečavanja prijenosa bolesti COVID-19.

Podaci za uplatu kotizacije (za ne članove HSK): 

Podaci o HSK-u: 
Broj žiro računa (IBAN): HR7223600001101534566 (Zagrebačka banka) 
Hrvatski sabor kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb, OIB: 45263394181. 
Uplatitelj: Ime i prezime/Naziv uplatitelja 
Poziv na broj: OIB (uplatitelja) 
Svrha doznake: Seminar pučkog tradicijskog pjevanja 2021. - Navesti ime i prezime polaznika 
Potvrdu uplaćene kotizacije molimo dostaviti na e-mail prodaja@hrsk.hr  najkasnije do 17. lipnja 2021. 

OBVEZNICI JAVNE NABAVE (škole, vrtići, knjižnice, učilišta i sl.), koji će svojim zaposlenicima financirati sudjelovanje na seminaru, a kojima je potrebno dostaviti e-račun za uplaćenu kotizaciju, trebaju slijediti sljedeće korake: 
1. ispuniti prijavni obrazac na poveznici: https://forms.gle/epCXXhNvBA8PGL667 
• ispuniti za svakog zaposlenika zasebno, ukoliko će sudjelovati više zaposlenika istog poslodavca 
• navesti e-mail adresu zaposlenika kojoj zaposlenik može pristupiti i izvan radnog vremena i radnog mjesta poslodavca (preporučamo osobne e-mail adrese zaposlenika –> ne koristiti istu e-mail adresu za sve zaposlenike jer se iste međusobno poništavaju prilikom prijave) 
• u rubrici „OIB uplatitelja“ upisati OIB poslodavca 
2. izvršiti uplatu kotizacije (250,00 kn po sudioniku) 
• prilikom plaćanja navesti podatke za plaćanje ranije navedene u ovom pozivu 
• potvrdu uplaćene kotizacije i (skeniranu) narudžbenicu dostaviti na e-mail prodaja@hrsk.hr najkasnije do zadnjeg dana navedenog za prijave 
3. zaprimiti e-račun nakon održanog seminara
• e-račun će biti dostavljen poslodavcu putem sustava za e-račune par dana nakon realizacije seminara
Napomena: Ako polaznik iz objektivnih ili subjektivnih razloga ne prisustvuje seminaru, uplaćena kotizacija se ne vraća jer se sredstvima od kotizacija sufinanciraju troškovi održavanja seminara.

SMJEŠTAJ I PREHRANU polaznika organiziraju i pokrivaju sami polaznici

BIOGRAFIJA VODITELJA SEMINARA:

Joško Ćaleta, dr. sc. etnomuzikolog, glazbeni pedagog, kompozitor, glazbeni producent i dirigent (Trogir, 1964.). Diplomirao je glazbenu kulturu na Muzičkoj akademiji u Splitu, magistrirao etnomuzikologiju na University of British Columbia u Vancouveru (Kanada) te doktorirao etnomuzikologiju na Muzičkoj akademiji u Zagrebu (2012.). Od 1997. znanstveni je suradnik na Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu. Sudionik je četrdesetak međunarodnih skupova vezanih uz temu tradicijske glazbe i plesa, a autor je brojnih znanstvenih i stručnih članaka objavljenim u uglednim svjetskim i domaćim publikacijama kao i producent niza značajnih nosača zvuka hrvatske tradicijske glazbe i klapskog pjevanja. Član je stručnih, savjetodavnih i ocjenjivačkih komisija, smotri i festivala diljem Hrvatske (Međunarodna smotra folklora, Pasionska baština, Zagreb, Smotra folklora Dalmacije, Metković, Aklapela Dubrovnik). Teme koje istražuje uglavnom su vezane uz vokalnu glazbenu tradiciju, svjetovnu i sakralnu, dalmatinskog priobalja, otoka i zaleđa.


Voditelj Joško Ćaleta

VRH