HRSK

Održan folklorni seminar u Novoj Gradiški

Novu sezonu edukativnih programa u folklornoj djelatnosti 2022. Hrvatski sabor kulture započeo je u suradnji s HKUU-om „Trenk“ iz Nove Gradiške organizacijom dvodnevnog seminara za voditelje i članove folklornih skupina, društava i udruga pod nazivom:

„DRMEŠ i/ili KOLO“

Seminar je održan u Novoj Gradiški, 26. i 27. ožujka 2022. u prostorijama HKUU „TRENK“, a voditelj seminara bio je Ivica Ivanković, prof., etnolog, etnograf, voditelj i folklorist.

Tema ovogodišnjeg obrazovnog ciklusa seminara za voditelje i članove folklornih skupina je „Nematerijalna kulturna baština na sceni“. Cilj realizacije programa edukacije je okupljanje folklornih skupina nakon pandemije izazvane koronavirusom i poticanje stvaralaštva kroz adekvatnu prezentaciju tradicijske baštine na sceni.

Dvodnevni programi obuhvatio je predstavljanje odabranih hrvatskih primjera zaštićene baštine te praktičan rad voditelja sa sudionicima uz glazbene snimke. Bogatstvo nematerijalne baštine i mogućnosti prilagodbe za scenu pokazani su kroz sličnosti i razlike između drmeša sjeverozapadne i središnje Hrvatske (Kupljenovo, Bistra, Gračani, Remete, Markuševec, Sveta Nedelja, Strmec, Slavetić, Draganić, Kupinec, Sesvete, Posavski Bregi...) i kola baranjskih Šokaca (Draž, Topolje, Duboševica). Seminar je okupio 56 polaznika iz Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Varaždinske, Sisačko-moslavačke županije i Grada Zagreba.

 

SATNICA seminara bila je sljedeća:

Subota, 26. 3. 2022.

10,00 – 10,30: Drmeš i/ ili kolo – uvodno izlaganje

10,30 - 12,00: Drmeš / Kupljenovo, Bistra, Gračani, Remete, Markuševec / Sveta Nedelja, Strmec, Slavetić – plesna radionica

12,15 – 14,00: Drmeš / Sesvete, Draganić, Kupinec, Posavski Bregi – plesna radionica

14,00 – 15,30: PAUZA

15,30 – 17,00: Kolo baranjskih Šokaca / Draž, Topolje, Duboševica – plesna radionica

Nedjelja, 27. 3. 2022.

10,00 – 12,00: Drmeši i kola - plesna radionica - ponavljanje

Dodjela potvrda o sudjelovanju

IVICA IVANKOVIĆ rođen je 1968. godine u Zagrebu gdje je završio i srednju pedagošku školu.

Profesor je etnologije i poljskog jezika i književnosti te poznati hrvatski etnolog i folklorist.

Od rane se mladosti bavi istraživanjem narodne baštine, proučavanjem i izradom narodnih nošnji te bilježenjem glazbenoga i plesnoga nasljeđa Hrvata, posebice kajkavaca. U početku se folklorom bavio amaterski; od 1983. do 1986. godine polazio je ljetnu i zimsku Školu folklora dr. Ivana Ivančana na kojoj je, u razdoblju od 1993. do 1996., vodio i nastavu na temu Hrvatske narodne nošnje. Od 1990. do 1993. bio je profesionalni plesač/pjevač u Ansamblu narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO, s kojim je poslije uspješno surađivao i kao koreograf te autor glazbenih obrada. Dvije je godine (od 1995. do 1997.) djelovao i kao stručni suradnik u Odjelu za folklor Hrvatske matice iseljenika u Zagrebu.

Dugogodišnji je djelatnik HRT – Hrvatskog radija. Od travnja 1998. stalni je suradnik nekadašnje Redakcije narodne glazbe GPHRA, a danas i novinar, autor, voditelj i/ili glazbeni urednik radijskih emisija narodne glazbe u Odjelu glazbenih sadržaja HRA.

Etno-poeziju na zavičajnom kajkavskom narječju piše od 2005. godine.

Kao pedagog, koreograf ili voditelj surađivao je i surađuje s mnogim izvornim i reproduktivnim folklornim skupinama i ansamblima u Hrvatskoj i u inozemstvu (Australija, SAD, Kanada, Brazil, Francuska, Mađarska, Njemačka, Rumunjska, Austrija i Švedska) za koje je do danas autorski osmislio i priredio više od 100 folklornih koreografija i glazbenih obrada. Neko je vrijeme bio član Hrvatskoga društva folklorista i Matice hrvatske, a godinama i Stručnoga odbora za folklornu djelatnost Grada Zagreba. Idejni je začetnik Smotre muških pjevačkih skupina Hrvatske u Ivanić Gradu te u počecima i njen stručni rukovoditelj. Voditelj je KUD-a Kupljenovo te član Hrvatskoga etnološkoga društva, Hrvatske glazbene unije, Udruge Ivana Perkovca iz Šenkovca. Osim toga dugogodišnji je član-suradnik zagrebačke udruge Pasionska baština te aktualni predsjednik Stručnog savjeta za folklor Hrvatskoga sabora kulture.

 


 

 

 

 

VRH