HRSK

Prijavite se na folklorni seminar u Zadru

Sabor kulture organizira dvodnevni Seminar za voditelje i članove folklornih skupina koji će biti održan pod vodstvom Ivice Ivankovića, prof.  22.-23. travnja 2023. godine u Zadru. Seminar će se odviti uz materijalnu potporu Ministarstva kulture i medija RH.

Tema ovogodišnjeg obrazovnog ciklusa je „Osnove koreografije i primjena folklorne građe na sceni“, a namijenjen je voditeljima i članovima folklornih skupina društava i udruga. Cilj realizacije programa edukacije je stvaranje i oblikovanje novih folklornih programa kao i adekvatna prezentacija tradicijske baštine na sceni. Polaznici po završetku dvodnevnog programa seminara dobivaju Potvrdu o sudjelovanju na Seminaru.

Dvodnevni program obuhvatit će i predstavljanje odabranog primjera hrvatske tradicijske kulture, odnosno tradicijske baštine Međimurja te praktičan rad voditelja sa sudionicima. Seminar će biti održan u suradnji s KUD-om "Zadarski tanac" u Dvorani za seminare Hi Hostela Zadar (Obala kneza Trpimira 76, 23000 Zadar)

 

RASPORED SEMINARA

Subota, 22.04. 2023.

Dvorana za seminare Hi Hostela Zadar (Obala kneza Trpimira 76, 23000 Zadar)

 

10:00 – 10:45    Metodika voditeljskog rada s folklornim skupinama

10: 45– 14:00     Plesna radionica / Međimurski narodni plesovi

14:00 – 15:30    Pauza za ručak

15:30 – 16:15     Tradicijska glazba i glazbovanje u Međimurju

16:15 – 17:00     Tradicijsko odijevanje u Međimurju

17:00 – 18:30     Plesna radionica / ponavljanje

 

Nedjelja 23.04.2023.

Dvorana za seminare Hi Hostela Zadar (Obala kneza Trpimira 76, 23000 Zadar)

 

10:00 – 11:30              Predstavljanje folklora na sceni     

11:30 – 13:00              Plesna radionica – ponavljanje

13:00 – 13:30             dodjela Potvrda o sudjelovanju; završne riječi

 

Za prijavu na seminar potrebno je ispuniti priloženu prijavnicu i poslati je elektronskom poštom na e-mail: ples@hrsk.hr najkasnije do 19. travnja 2023. godine. Za sve članice Hrvatskog sabora kulture i njihove članove seminar je BESPLATAN.

Za sva pitanja i informacije javite nam se mailom (ples@hrsk.hr) ili na tel. 095/4556-877


Poziv na folklorni seminar u Zadru

Prijavnica

VRH