HRSK

Kulturna mreža Hrvatskog sabora kulture po županijama

Predstavnici kulturne mreže HSK-a po županijama, ujedno zastupnici u Skupštini Hrvatskog sabora kulture u mandatu 2020.-2024. i predstavnici kulturne mreže HSK-a u inozemstvu.

Svaki član Skupštine HSK dužan je obavještavati članice HSK-a čiji je zastupnik o radu HSK-a i o svom radu.

Kulturna mreža HSK-a

VRH