HRSK

Kazališna biblioteka Hrvatskog sabora kulture

Hrvatski sabor kulture prikupio je, tijekom svoga dugogodišnjeg djelovanja na području amaterske kazališne djelatnosti, velik broj kazališnih djela domaćih i stranih autora, nešto teorijskih i esejističkih knjiga o teatru i desetak monografija amaterskih kazališta i družina. Riječ je o Kazališnoj biblioteci, oformljenoj daleke 1948. godine, koja sve do 2011. godine nije bila elektronski popisana ni sortirana pa tako ni dostupna kazališnim skupinama, a mnogi za nju nisu niti znali. Stoga se tijekom 2011. pristupilo stvaranju elektronske baze s 2187 naslova koji danas čine Kazališnu biblioteku HSK-a, objavljenu i na web stranici. Na taj je način Biblioteka dostupna svim zainteresiranim kazališnim skupinama i autorima jer je abecednim redom domaćih i inozemnih autora popisan cjelokupni knjižni fond.

Za preuzimanje popisa Kazališne biblioteke kliknite na KAZALIŠNA BIBLIOTEKA na dnu stranice.

Naručitelji (korisnici Biblioteke) mogu određeni izabrani naslov dobiti na uvid u prostorijama HSK-a, pregledati ga te ukoliko žele fotokopirati ga u jednom primjerku po veoma povoljnoj cijeni (naknada za fotokopiranje za članove HSK-a iznosi 50 lipa po A4 stranici, a za one koji nisu članovi cijena je 1 kn po A4 stranici). Dakako, izabrani naslov (ali ne i cijelu knjigu) moguće je dobiti i poštom (bez dolaska u HSK). U tom slučaju potrebno je samo e-mailom (na prodaja@hrsk.hr) zatražiti izabrani naslov s web stranice kako bi ga zaposlenik pronašao u Biblioteci, fotokopirao i priredio za naručitelja. Po uplaćenom računu (troškovi fotokopiranja i poštarine - dostavlja ga HSK na adresu naručitelja), HSK poštom šalje izabrani fotokopirani tekst.

Međutim, potrebno je napomenuti da dobivanjem izabranog dramskog teksta korisnici Kazališne biblioteke nisu stekli i autorsko pravo za njegovo uprizorenje. Vlastoručnim potpisom Izjave 1 (koju naručitelju dostavlja HSK) korisnik Kazališne biblioteke potvrđuje da je upoznat s činjenicom da dobivanje fotokopije dramskog teksta ne znači i stjecanje prava na izvođenje dotičnog teksta bez odobrenja autora ili nasljednika autorskog prava (u slučaju gdje treba). 

U slučaju ustupanja dramskog teksta nagrađenog na Natječaju za novi, neobjavljeni dramski tekst namijenjen amaterskim kazališnim skupinama korisnici takvog teksta imaju pravo njegovog korištenja i izvedbe bez potraživanja autorske naknade od strane autora isključivo u slučaju izvođenja u nekomercijalne svrhe. U slučaju komercijalnog izvođenja tj. zarade od uprizorenja i izvedbe dramskog teksta, korisnici su dužni kontaktirati autora i pravovremeno urediti s autorom autorsko-pravni odnos, pisanim ugovorom. Sukladno navedenom, prilikom ustupanja takvih dramskih tekstova korisnici potpisuju Izjavu 2.

Biblioteku je potrebno u narednim godinama obogaćivati djelima nagrađenim na natječajima HSK-a te djelima koja se izvode putem nacionalnog Festivala kazališnih amatera (sudionici obvezno šalju po jednu presliku novog dramskog teksta koji izvode), ali i stručno revidirati kako bi se njene korisnike moglo uputiti na ona djela koja se mogu izvoditi s obzirom na sadržaj, mogućnost izvedbe itd.

Za obrazac izjava kliknite na gore navedene: Izjava 1 i Izjava 2 ili ih preuzmite na dnu stranice.
Narudžbu možete ostvariti putem maila prodaja@hrsk.hr. U slučaju da želite vidjeti naslove prije narudžbe molimo najavite dolazak na isti kontakt. 
Izdanja na Vašu adresu stižu po plaćenom predračunu (plaćanje isključivo uplatom na žiro račun HSK-a). Unaprijed zahvaljujemo.

Izjava 1

Izjava 2

KAZALIŠNA BIBLIOTEKA

VRH