USPJEŠNO ODRŽANA 1. ONLINE LIKOVNA RADIONICA

Uspješno je završena PRVA ONLINE RADIONICA HSK-a! Po prvi puta educirali smo naše likovne stvaratelje iz raznih krajeva Hrvatske putem online radionice. 40-ak polaznika pod vodstvom akademske slikarice Olene Sokolovske usavršavalo je svoja slikarska umijeća u tehnici akvarela, uz brojne savjete, video vježbe, samostalan rad na temelju predložaka, stručnu analizu nastalih radova, a imali smo čast i uživo pratiti nastajanje likovnoga rada voditeljice Olene Sokolovske. 

Hrvatski sabor kulture odlučio se uhvatiti u koštac s novonastalom situacijom i pandemijom koronavirusa koja nas je sve zatekla i onemogućila planiranu realizaciju brojnih kulturnih aktivnosti i događanja. Već ptice na grani pjevaju #ostanidoma, no i doma može biti kreativno, edukativno i zabavno. Kako bismo tome pridonijeli, neke od planiranih seminara Hrvatskog sabora kulture organizirat ćemo online. Ciklus online webinara i radionica, započeli smo kreativnom radionicom za likovne stvaratelje "Slikamo akvarelom" koja je održana 24. - 26. 4. 2020. 

Sudionici su radionicu pratili uživo putem ZOOM aplikacije, a radionica je obuhvatila: predavanje voditeljice, video snimke i online prezentaciju rada i vježbi slikanja u tehnici akvarela, slikanje i nastajanje rada uživo, samostalan rad svakog polaznika – vježbe i slikanje po predlošku, kritički osvrt voditeljice na nastale radove uz savjete za usavršavanje slikarskih umijeća te konzultacije – pitanja i odgovori. Rezultat radionice je ONLINE IZLOŽBA nastalih radova koju možete pogledati OVDJE ili na dnu stranice.

Radionica je realizirana uz materijalnu potporu Ministarstva kulture RH.


PROGRAM ONLINE RADIONICE "SLIKAMO AKVARELOM"

- Realizacija online radionice „Slikamo akvarelom“ podijeljena je u 3 dijela tj. radionica se odvijala tijekom 3 dana.
- Uključila je teorijski i praktični dio kroz koje su sudionike vodile akademska slikarica Olena Sokolovska i moderatorica webinara Martina Brumen, stručna suradnica HSK-a. 

1. DAN: 24. 4. 2020.: 18:00 – 20:30

- O  AKVARELU, ciljevi i motivacija
- UPOZNAVANJE TEHNIKE AKVARELA I PRIBORA, PRIPREMA STUDIJA, PRIBORA I PODLOGE
- BOJE I MIJEŠANJE BOJA 
(primarne, sekundarne, tercijarne boje, toplo-hladne boje i komplementarni kontrasti)
- VJEŽBE:
1. VJEŽBA ZA ZAGRIJAVANJE: SLIKANJE VALOVITIH UZORAKA
2. VJEŽBA: SLIKANJE TEHNIKOM „MOKRO NA MOKRO“ (mokra boja – mokri papir)
3. VJEŽBA: SLIKANJE POMOĆU MASKIRANJA 
- SLIKANJE RADA PREMA PREDLOŠKU KRAJOLIKA 
– prezentacija rada – primjer rada akvarelnim bojama, postizanje svjetlosnih efekata u krajoliku i sl.
- PITANJA I ODGOVORI

Na kraju prvoga dana online radionice polaznici su dobili zadatak stvoriti vlastito likovno djelo u tehnici akvarela, prema unaprijed zadanim motivima i predlošcima.

2. DAN: 25. 4. 2020.: SAMOSTALAN RAD – SLIKANJE PO PREDLOŠKU
Drugi dan radionice posvećen je samostalnom i individualnom radu polaznika.
Na temelju znanja usvojenih tijekom prvoga dana, polaznici su radili na vlastitom likovnom djelu prema unaprijed zadanim
motivima i predlošcima. Po završetku rada, svaki polaznik svoj rad je fotografirao te fotografiju rada e-mailom
poslao voditeljici radionice. Voditeljica - akademska slikarica Olena Sokolovska analizirala je pristigle radove,
a osvrt na pristigle radove prezentirala je idući dan - u nedjelju, 26. 4., putem online radionice.

3. DAN: 26. 4. 2020.: 18:00 – 20:00 (cca) 

- PREZENTACIJA I ANALIZA DOSTAVLJENIH RADOVA – kritički osvrti i savjeti
- PREZENTACIJA DODATNIH VJEŽBI U CILJU USAVRŠAVANJA SLIKARSKE TEHNIKE AKVARELA
- PITANJA I ODGOVORI

Radionica je uspješno završena pitanjima i odgovorima sudionika, kao i brojnim pohvalama i željama za novim online likovnim radionicama HSK-a.

O VODITELJICI

Olena Sokolovska – akademska slikarica
Olena Sokolovska rođena je 1969. godine u Ivano-Frankivsku u Ukrajini. Studij slikarstva završila je na Akademiji likovne i primijenjene umjetnosti u Lavovu, Ukrajina. Također, obrazovanje u području slikarstva i crteža usavršila je kod profesora Mykole Drahana te završila specijalistički smjer likovne pedagogije na Sveučilištu "Stefanika" u Ivano-Frankivsku. U Ukrajini je na Koledžu likovne i primijenjene umjetnosti predavala slikarsku anatomiju, slikarstvo i crtež te bila mentorica nekolicini mladih umjetnika. Od 2005. godine živi u Zagrebu gdje ima svoj atelje. Vodi tečajeve crtanja i slikanja za djecu i odrasle. Članica je HDLU-a (Hrvatsko društvo likovnih umjetnika).

Online pozdrav Olene Sokolovske i Martine Brumen

Online izložba sudionika radionice Slikamo akvarelom