LIKOVNI NATJEČAJ I SUSRET 2021.

Susret likovnih stvaralaca okuplja najbolje hrvatske likovne stvaraoce te putem izložbe koja je dio Susreta prezentira njihova najbolja likovna ostvarenja. U 2021. godini pred nama je 37. izdanje Susreta kojem, kao i svake godine, prethodi likovni natječaj HSK-a. Više informacija o Susretu, natječaju i terminima realizacije te Pravila Susreta pronađite u nastavku.

Cilj Susreta i izložbe Susreta je stimuliranje likovnog stvaralaštva, podržavanje i poticanje različitih afiniteta i načina likovnoga izražavanja izvornih, zavičajnih, amaterskih i neprofesionalnih likovnih stvaralaca, stimulacija i razvoj umjetničkog izražavanja i kreativnog stvaranja, razvoj publike te prezentacija najboljih dostignuća amaterskog likovnog stvaralaštva.

Najbolji odabrani autori ove će godine predstaviti svoje radove na izložbi i 37. Susretu likovnih stvaralaca. Izložba će biti postavljena u galeriji Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac od 17. rujna do 23. listopada, a u prigodi zatvaranja izložbe 23. 10. 2021. bit će održan spomenuti Susret.

Likovni natječaj za izložbu i Susret te obrazac prijave bit će objavljeni u travnju 2021.

Pravila Susreta i likovnog natječaja pronađite OVDJE ili na dnu stranice.

IZ PRAVILA IZDVAJAMO:

Susretu prethodi godišnji likovni natječaj (u daljnjem tekstu Natječaj).

PRIJAVE NA NATJEČAJ I PRAVO SUDJELOVANJA

1) Natječaj za Susret i izložbu Susreta raspisuje organizator Susreta i izložbe  - Hrvatski sabor kulture (u daljnjem tekstu HSK)
2) Na natječaj se mogu prijaviti osobe starije od 15 godina koje su:
a) članovi neprofesionalnih likovnih udruga/sekcija učlanjenih u HSK registriranih u Republici Hrvatskoj te članovi neprofesionalnih likovnih udruga Hrvata koje djeluju izvan Republike Hrvatske, učlanjenih u HSK
b) samostalni likovni stvaratelji, hrvatski državljani - članovi HSK-a koji nisu u članstvu likovnih udruga/sekcija učlanjenih u HSK  te koji uplate godišnju HSK članarinu za fizičke osobe u iznosu 50,00 kn
c) samostalni likovni stvaratelji, hrvatski državljani - nečlanovi HSK-a koji nisu u članstvu likovnih udruga/sekcija niti HSK-a te koji uplate kotizaciju za sudjelovanje u iznosu 50,00 kn 
3) Na natječaj se ne mogu prijaviti akademski obrazovani umjetnici – slikari, kipari i primijenjeni umjetnici koji su završili visoku umjetničku obrazovnu ustanovu iz likovnog područja.
4) Na natječaj se primaju FOTOGRAFIJE crteža i slika, te fotografije manjih skulptura i primijenjenih radova (keramika i sl.).  Veličina slika i crteža koji se prijavljuju na natječaj može biti maksimalno do 80x100 cm.
5) Po raspisanom natječaju, likovni stvaratelji učlanjeni u likovne/udruge sekcije svoje opremljene radove šalju svojim matičnim udrugama/sekcijama koje, uz pomoć likovnih stručnjaka, odabiru po jedan rad od svakog prijavljenog autora. Nakon izvršenog odabira radova, likovne udruge kvalitetno fotografiraju odabrane radove i šalju ih na natječaj HSK-a. Fotografije odabranih radova udruge šalju isključivo elektroničkim putem (e-mailom) na adresu: natjecaj@hrsk.hr do roka koji svake godine određuje HSK i objavljuje u pozivu na natječaj.
Uz likovne radove, udruge su dužne na istu adresu obavezno dostaviti popunjenu prijavnicu koja sadrži: osnovne podatke o udruzi (naziv, adresa, e-mail, ime, prezime, broj telefona i e-mail predsjednika udruge), abecedni popis autora čiji se radovi šalju na natječaj, te nazive i tehnike likovnih djela. Prijavnica će biti dostupna uz tekst natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskoga sabora kulture: www.hrsk.hr (izbornik Književnost/Likovnost). Potpisom osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerom prijavnice pečatom prijavljena udruga potvrđuje da je suglasna s Pravilima Susreta te daje dozvolu za korištenje dostavljenih radova i navedenih podataka udruge i autora za potrebe organizacije i izrade programskih materijala te objavu radova, foto i video materijala na društvenim mrežama, web stranici HSK-a, ostalim promidžbenim izdanjima te drugim sredstvima javnog priopćavanja. Dostavljene prijavnice bez potpisa osobe ovlaštene za zastupanje i ovjere pečatom nisu pravovaljane.
6) Svaka likovna udruga dužna je uz prijavnicu iz članka 3. stavka 4. ovoga Pravilnika, Hrvatskom saboru kulture dostaviti i dokaz – presliku uplatnice o plaćenoj članarini za članstvo u HSK-u za tekuću godinu.
7) Samostalni likovni stvaratelji, koji nisu članovi likovnih udruga/sekcija, na natječaj šalju fotografije svojih radova (1 rad po autoru), isključivo elektroničkim putem (e-mailom) na adresu:  natjecaj@hrsk.hr. 
Svaki autor dužan je uz fotografiju poslati i popunjenu prijavnicu koju Hrvatski sabor kulture objavljuje u pozivu na natječaj. Vlastoručnim potpisom prijavnice autori potvrđuju da su suglasni s Pravilima Susreta te daju dozvolu za korištenje dostavljenog rada te navedenih osobnih podataka za potrebe organizacije i izrade programskih materijala te objavu foto i video materijala na društvenim mrežama, web stranici HSK-a, ostalim promidžbenim izdanjima te drugim sredstvima javnog priopćavanja. Dostavljene prijavnice bez potpisa autora nisu pravovaljane.
8) Članovi likovnih udruga učlanjenih u HSK ne mogu samostalno slati likovne radove na natječaj HSK-a, već isključivo putem matične likovne udruge, a članovi likovnih udruga koje nisu u članstvu HSK-a mogu se prijaviti samostalno kao samostalni likovni stvaratelji.
9) Sve fotografije likovnih radova koje likovne udruge i samostalni likovni stvaratelji šalju na natječaj HSK-a trebaju biti kvalitetno snimljene, JPG formata, veličine od 1 do 3 MB, te u nazivu sadržavati ime i prezime autora i naziv rada. 
10) U konkurenciju natječaja ne ulaze radovi koji su prethodno već izlagani na Susretu likovnih stvaralaca u organizaciji Hrvatskog sabora kulture i radovi stariji od 4 godine.
11) Ukoliko je likovni stvaratelj član dviju ili više udruga/sekcija, samo jedna udruga može poslati njegov rad na natječaj HSK-a. U slučaju da na natječaj pristignu 2 rada istoga autora iz dviju različitih udruga, nijedan od pristiglih radova neće ući u konkurenciju natječaja i odabir za izložbu.
12) Autorima se savjetuje da na natječaj prijavljuju vlastita originalna djela tj. da u odabiru motiva i izvedbi sudjeluju isključivo svojim osobnim autorstvom te će takva djela imati prednost u odabiru u odnosu na radove nastale prema predlošcima.
13) Autori koji na natječaj šalju radove nastale prema predlošku obavezno moraju navesti po kojem je predlošku djelo nastalo (ime autora i naziv djela) te su dužni poštivati odredbe Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima i za navedeno snose vlastitu odgovornost. U slučaju nenavođenja predloška, Hrvatski sabor kulture zadržava pravo diskvalifikacije autora te oduzimanja nagrade ili priznanja ukoliko je isto dodijeljeno za djelo nastalo prema predlošku koji nije naveden prilikom slanja djela na natječaj.
14) Dostavom potpisane prijavnice (te ovjerene pečatom ukoliko istu šalje udruga) autori i udruge obvezuju se poštivati odluku Upravnog odbora HSK-a koji može izreći stegovnu mjeru opomene i zabranu sudjelovanja na Susretu u naredne dvije godine u slučaju rušenja ugleda HSK-a zbog neslaganja s odlukama članova Povjerenstva koje su autonomne i konačne (ne postoji pravo žalbe).
15) Pravo sudjelovanja na Susretu, a ujedno i izlaganja radova na izložbi Susreta, prema odluci Prosudbenog povjerenstva stječu likovni stvaratelji čiji su radovi pravovremeno i prema Pravilima Susreta poslani na natječaj Hrvatskog sabora kulture i zadovoljili kriterije Prosudbenog povjerenstva.

*U slučaju više sile HSK zadržava pravo prilagodbe Pravila, organizacije i načina realizacije Susreta novonastalim okolnostima.

Radujemo se Vašim prijavama i želimo vam uspješnu i kreativnu 2021. godinu, a online izložbu prošlogodišnjeg likovnog Susreta HSK-a pogledajte ovdje: