ARANŽIRANJE ZA TAMBURAŠKE ANSAMBLE I ORKESTARE

Hrvatski sabor kulture poziva Vas na ONLINE GLAZBENI SEMINAR ARANŽIRANJA ZA TAMBURAŠKE ANSAMBLE  I ORKESTRE pod vodstvom skladatelja i dirigenta Siniše Leopolda koji će biti održan 15. i 23. svibnja 2021. godine na online platformi ZOOM.

Seminar će biti ostvaren uz materijalnu potporu Ministarstva kulture i medija RH.

OPIS PROGRAMA:

U Hrvatskoj djeluje velik broj amaterskih tamburaških orkestara koji imaju stalnu potrebu  za novom literaturom kao i glazbenim aranžmanima prilagođenim njihovim specifičnim potrebama.

Cilj seminara omogućiti je rijetko dostupnu edukaciju i program stručnog usavršavanja iz područja glazbene kompozicije i aranžiranja za tamburaške orkestre, a time doprinijeti kvaliteti i stimuliranju glazbenog stvaralaštva. 

Bogatstvo hrvatske tradicijske glazbene baštine, kao i velik broj aktivnih tamburaških ansambala poticaj su voditeljima i skladateljima na priređivanje novih glazbenih obrada. Rezultati njihovog rada direktno utječu na repertoar hrvatskih tamburaških ansambala, a time i na (kvalitetan) razvoj glazbene amaterske kulture i očuvanje baštinskih vrijednosti RH. Obzirom na manjak obrazovnih programa ovakvog tipa i potrebe na terenu, Seminar će biti otvoren polaznicima različitog stupnja predznanja.
Program Seminara bit će koncipiran kroz teorijski i praktični dio kojim putem će polaznici dobiti znanje o stručnoj literaturi, osnovama instrumentacije, glazbene teorije i harmonije te osnovama priređivanja za amaterske tamburaške sastave i orkestre s analizom relevantnih primjera iz literature, s ciljem praktične primjene stečenog znanja u pisanju vlastitih aranžmana i transkripcija za različite tamburaške ansamble. Na taj se način želi potaknuti razvoj i podrška stručnim voditeljima u cilju unaprjeđenja rada orkestara i afirmacije amaterske glazbene scene koja čini važan dio hrvatske kulture.

Seminar je koncipiran kao interaktivna glazbena radionica koja će biti održana u 4 termina dana 15. i 23. 5. 2021. Uključuje teorijski i praktični dio kroz koje će sudionike voditi skladatelj i dirigent Siniša Leopold i moderatorica webinara Srđana Vrsalović, stručna suradnica HSK-a. Polaznici seminara moći će sudjelovati kao aktivni i pasivni sudionici u programu.

Sudionici seminar prate uživo putem ZOOM aplikacije, a seminar će obuhvatiti: predavanja voditelja, samostalan i zajednički rad polaznika i voditelja.
Prijave su otvorene za sve zainteresirane.

RASPORED RADA: 
SUBOTA, 15. svibnja 2021. 
1. termin: 10,00 - 12,30 h
UVOD U ARANŽIRANJE ZA TAMBURAŠKE  ANSAMBLE I ORKESTRE 
- osnove instrumentacije i orkestracije
- tretman melodije i pratnje, harmonizacija
- pitanja i odgovori
ANALIZA PRIMJERA  U RAZLIČITIM GLAZBENIM ŽANROVIMA
- pitanja i odgovori

2. termin: 16,30 – 19,00 h
ARANŽIRANJE U PRAKSI
- varijante orkestracije za različite sastave i kategorije
- analiza gotovih aranžmana tradicijske glazbe, posebnosti pojedinih regija
PRAKTIČAN RAD S POLAZNICIMA

NEDJELJA, 23. svibnja 2021.
3. termin: 10,00 - 12,30 h
RAD NA RANIJIM (GOTOVIM) ARANŽMANIMA POLAZNIKA 
- praktičan rad, analiza, diskusija
PRIPREMA ZA RAD NA ZADANOM PRIMJERU

4. termin: 16,30 - 19,00 h
RAD NA ARANŽMANIMA POLAZNIKA SEMINARA
- analiza i diskusija o aranžmanima zadanih primjera
PRAKTIČAN RAD S POLAZNICIMA

NAPOMENE:
•    Seminar je namijenjen svim zainteresiranim polaznicima.
•    Nakon održanog seminara, sudionici će dobiti elektroničke potvrde o sudjelovanju na seminaru.
•    Preporuka je da aktivni polaznici imaju dostupan kompjuterski program za glazbenu notaciju (npr. Sibelius) zbog lakšeg rada na seminaru. 
•    Aktivni polaznici koji imaju već gotove aranžmane koje bi pokazali voditelju na seminaru, dužni su iste poslati u pdf-u i/ili programu za notografiju po prijavi za seminar na glazba@hrsk.hr. 

KAKO SUDJELOVATI – NAČIN PRIJAVE I REALIZACIJE
•    Online seminar bit će realiziran putem ZOOM aplikacije (https://zoom.us).  
•    Za prijavu je potrebno, najkasnije do 13. svibnja 2021. putem računala ispuniti „Prijavnicu za Seminar“ klikom na poveznicu: https://bit.ly/3eNiyjD 
•    Prijavljeni sudionici na e-mail naveden u prijavi primit će „Potvrdu registracije“ sa svim informacijama i poveznicom za pristup seminaru.
•    Za sudjelovanje na seminaru, poželjno je da svaki sudionik na svoje računalo brzo i jednostavno instalira ZOOM aplikaciju klikom na poveznicu: https://zoom.us/support/download.
    Ukoliko sudionik ne instalira ZOOM aplikaciju unaprijed, instalacija aplikacije bit će pokrenuta automatski prilikom pristupa seminaru. 

•    Svim prijavljenim sudionicima bit će omogućena tehnička pomoć za uspješno pridruživanje i praćenje online seminara. HSK stručna služba bit će dostupna prije početka održavanja seminara na poveznici za pridruživanje seminaru navedenoj u potvrdi registracije ili pozivom na broj 095/4621 737 (Srđana Vrsalović).
•    Za sve članice Hrvatskog sabora kulture koje su podmirile članarinu, sudjelovanje na seminaru je BESPLATNO.
•    Sudionici Seminara koji nisu članovi Hrvatskog sabora kulture dužni su uz prijavu, najkasnije do 13. svibnja 2021. uplatiti kotizaciju u iznosu od 250 kn. 

Podaci za uplatu kotizacije (za ne članove HSK):

Podaci o HSK-u: 
Broj žiro računa (IBAN): HR7223600001101534566 (Zagrebačka banka)
Hrvatski sabor kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb, OIB: 45263394181. 
Uplatitelj:    Ime i prezime/Naziv uplatitelja
Poziv na broj:    OIB (uplatitelja)
Svrha doznake: Seminar „za voditelje tamburaških orkestara i sastava“ 2021. - Navesti ime i prezime polaznika
Potvrdu uplaćene kotizacije molimo dostaviti na e-mail prodaja@hrsk.hr najkasnije do 13. svibnja 2021.

OBVEZNICI JAVNE NABAVE (škole, vrtići, knjižnice, učilišta i sl.), koji će svojim zaposlenicima financirati sudjelovanje na online seminarima, a kojima je potrebno dostaviti e-račun za uplaćenu kotizaciju, trebaju slijediti sljedeće korake:
1. ispuniti prijavni obrazac na: https://bit.ly/3eNiyjD 
•    ispuniti za svakog zaposlenika zasebno, ukoliko će sudjelovati više zaposlenika istog poslodavca
•    navesti e-mail adresu zaposlenika kojoj zaposlenik može pristupiti i izvan radnog vremena i radnog mjesta poslodavca (preporučamo osobne e-mail adrese zaposlenika –> ne koristiti istu e-mail adresu za sve zaposlenike jer se iste međusobno poništavaju prilikom prijave)
•    u rubrici „OIB uplatitelja“ upisati OIB poslodavca
2. izvršiti uplatu kotizacije (250,00 kn po sudioniku)
•    prilikom plaćanja navesti podatke za plaćanje ranije navedene u ovom pozivu
•    potvrdu uplaćene kotizacije i (skeniranu) narudžbenicu dostaviti na e-mail prodaja@hrsk.hr najkasnije do zadnjeg dana navedenog za prijave
3. zaprimiti e-račun nakon održanog online seminara
•    e-račun će biti dostavljen poslodavcu putem sustava za e-račune par dana nakon realizacije online seminara

Napomena: Ako polaznik iz objektivnih ili subjektivnih razloga ne prisustvuje online seminaru, uplaćena kotizacija se ne vraća jer se sredstvima od kotizacija sufinanciraju troškovi održavanja seminara.

O VODITELJU:

Siniša Leopold

Siniša Leopold, glazbeni pedagog, skladatelj , dirigent i  publicist diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu  gdje od 1985. godine djeluje kao viši predavač, a od 2016. kao docent. Od 1985. godine profesionalno djeluje kao šef–dirigent Tamburaškoga orkestra HRT-a. Jedan je od autora prvoga udžbenika za tambure (školska knjiga, 1992.) po kojemu se i danas održava nastava. Napisao je knjigu Tambura u Hrvata (Golden marketing, 1995.). Autor je niza skladbi i aranžmana, filmske i scenske glazbe te prvoga tamburaškog mjuzikla Janica i Jean. Redovni je član HDS-a četrdesetak godina, HGU-a, HUOKU-a i HUZIP-a. U HDS-u je prijavljeno preko 650 njegovih skladbi i najrazličitijih aranžmana za razne ansamble, a u HUZIP-u više od 4000 snimki u kojima sudjeluje kao dirigent i svirač. Kao autor i glazbenik prisutan je na stotinjak nosača zvuka. Njegove skladbe i obradbe nezaobilazni su program mnogih ansambala i orkestara diljem svijeta, a svoj rad i dalje usmjerava prema promicanju novih glazbenih izričaja na području tradicijske glazbe, orkestralne tamburaške glazbe i njenom znanstvenom vrednovanju. Početkom devedesetih sudjelovao je u izradi Nastavnog plana i Programa za predmet Tambure u osnovnim i srednjim glazbenim školama. Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, na novootvorenom petogodišnjem integriranom studiju Tambure, predaje nekoliko kolegija. Dugogodišnji je član prosudbenih komisija HDGPP-a, Hrvatskog sabora kulture i Agencije za odgoj i obrazovanje pri kojoj se polažu stručni ispiti za nastavnike tambure. Od 2008. godine  umjetnički je  ravnatelj festivala Kajkavskih popevki u Krapini. Stručni je suradnik brojnih festivala diljem Hrvatske. Aktivan je kao dugogodišnji pedagog na Školi hrvatskoga folklora te voditelj mnogobrojnih  seminara diljem Hrvatske i inozemstva. Od 1992. godine u organizaciji Hrvatsko – Kanadskog folklornog saveza kontinuirano održava stručne seminare  koji su značajno unaprijedili cjelokupno tamburaško stvaralaštvo hrvatske dijaspore u Kanadi. Kao umjetnički ravnatelj i stalni dirigent Tamburaškog orkestra HRT-a  s nekim je projektima usmjerio pozornost ljubitelja glazbe  na široku i raznovrsnu paletu mogućnosti tambure.  2013. godine Orkestar je pod njegovim dirigentskim vodstvom praizveo prvu simfoniju napisanu za tamburaški orkestar, a 2014. g. izveden je prvi koncert  skladan za Tamburaški i Jazz orkestar HRT-a.  Navedene praizvedbe značajno su obilježile noviji razvoj orkestralne tamburaške glazbe. S Tamburaškim orkestrom HRT-a gostovao je po svim kontinentima. Sudjelovao je u osmišljavanju i realizaciji brojnih Radijskih i TV projekata te  raznih   prigodnih manifestacija. U svom dugogodišnjem profesionalnom umjetničkom djelovanju - kao autor, koautor, dirigent, svirač i organizator – izravno je sudjelovao u nekoliko stotina javnih nastupa u zemlji i inozemstvu. Dobitnik je niza uglednih nagrada i priznanja: godišnje nagrade HRT-a, Zlatne Arene za filmsku glazbu, za doprinos u kulturi Redom Danice Hrvatske sa likom Marka Marulića, HDS-a  poveljom za doprinos hrvatskom glazbenom stvaralaštvu, godišnje Nagrade za kulturu grada Samobora, Povelju grada Krapine, HGU-a za potporu za organizaciju koncerata te brojne nagrade na raznim festivalima tradicijske, tamburaške i zabavne glazbe. Dobitnik je nekoliko Porina…

POPIS NEKIH DJELA: Koncertne skladbe: Glazbene konstelacije, Vrtuljak, Vatromet, Strune, Staccato & legato, Varaždinska uvertira, Etnofonija, Snovi i sjećanja, Triole na žici, Frka, Šokački nokturno, Na fašniku, Ad libitum, Drmeš i arija, Falš marš, Igra na pijesku, Novogodišnja špelancija, Podravska zvona, Tritonus diabolus, Živjela muzika, Glazba za žice, Tambura appassionata i dr. Zabavna glazba: Božić bili, Svirci moji, Zrinjevac, zelen plac, Kad bi smeli, Tko joj ljubi uplakano lice, Pri staroj vuri, I nek zorje…, Štefanje, Uspavanka na Dravi, Naša badnja noć, Ledeni sveci, Sretan Božić i Nova godina, Podravini, Uvijek tvoji – Zagrebački band aid, Čast je vel'ka, Irena i dr.  Filmska glazba: Duga mračna noć - film i TV serija, (T. Vrdoljak, režiser), Kotlovina, film (T. Radić, režiser) , General - film i TV serija (T. Vrdoljak, režiser). Scenska glazba: Janica i Jean, mjuzikl (V. Štefančić, režiser); Breza, kazališna predstava (K. Dolenčić, režiser).