Seminar za voditelje dječjih folklornih skupina, Koprivnica

U skladu s programom rada i aktivnostima ZKUU na stručnom osposobljavanju voditelja, nastavljamo sa pred nekoliko godina započetim stručnim seminarima za voditelje i koreografe folklornih ansambala Koprivničko-križevačke županije. 
Za početak ove godine, dogovorili smo jednodnevni seminar na temu 
DJEČJI FOLKLOR KOPRIVNIČKE PODRAVINE 


Glavni predavač ovog seminara bit će  Nada Šešić sa suradnicima. 

Seminar će se održati u KOPRIVNICI, 18. svibnja 2013. (subota). 
u Domu za starije i nemoćne,Trg Eugena Kumičića 17  u vremenu 
od 10,00-18,00 sati sa pauzom za ručak.

Seminar je za prolaznike, članice Zajednice, besplatan, a Zajednica osigurava prehranu i piće. Seminaru mogu prisustvovati 2-3 predstavnika iz svakog KUD-a.


Molim vas da priložene PRIJAVNICE u dogovoru s vašim voditeljima ispunite, te ih obavezno (najkasnije do 01. svibnja) pošaljete na e-mail: zrinka.roksandic@podravka.hr ili na fax . 048/210-196 ili fax 651 188. Sve informacije na mobitel 098/592-230 (Zrinka Roksandić) .


S obzirom da postoji veliko zanimanje i upiti, seminaru mogu nazočiti i svi zainteresirani izvan naše županijske zajednice uz plaćanje kotizacije od 130,00 kuna (u cijenu je uključen i ručak). Plaćanje se može izvršiti na žiro-račun ZKUU KKŽ 2386002-1100510980.