Narodna baština Zadarskih otoka i priobalja

Hrvatski sabor kulture u suradnji sa ZAKUD-om Zadarske županije a pod pokroviteljstvom Zadarske županije organizira seminar za voditelje folklornih skupina pod nazivom

NARODNA BAŠTINA ZADARSKIH OTOKA I PRIOBALJA

U Zadru, 27. i 28.4.2013. (Narodni muzej Zadar -Poljana pape Aleksandra III, b.b.) s početkom u 10.00 sati

Prijave se primaju do 25.4.2013.

Voditelji seminara bit će Vidoslav Bagur, prof., dr. sc. Joško Ćaleta i dr. sc. Jasenka Lulić Štorić koji će kroz segmente plesa, glazbe i tradicijskog odijevanja sudionicima približiti narodnu baštinu spomenutog kraja. 

Satnica seminara:

SUBOTA, 27.4.2013.

10,00 – 11,15   Narodna baština Zadarskih otoka i priobalja u vremenu i prostoru (V. Bagur)

11,30 – 12,45   Tradicijsko glazbovanje Zadarskih otoka i priobalja (J. Ćaleta)

12,50 -  14,00   O pjesmama i pjevanju Zadarskih otoka i priobalja (J. Ćaleta)

14,00 – 15.30   PAUZA (ručak)

15,30 – 17,00   Narodni plesovi (odraslih)   (V. Bagur)

17,15 – 18,30   Narodni plesovi (odraslih)   (V. Bagur)

18,45 – 20,00   Predstavljanje folklora na sceni (V. Bagur) – snimke nastupa izabranih skupina

NEDJELJA, 28.4.2013.

9,00 – 11,20    Tradicijsko odijevanje   (J. Lulić Štorić)

11,30 – 13,00  Narodni plesovi (odraslih)   (ponavljanje)

13,15 podjela priznanja sudionicima            


 

PRIJAVE:

Svi sudionici (članice i ne članice HSK) dužni su se prijaviti Hrvatskom saboru kulture putem službene prijavnice (u prilogu) koju možete poslati poštom ili mailom. 

Za sve članice Hrvatskog sabora kulture koje uredno podmiruju članarinu, seminar je BESPLATAN.  

Za ne članice HSK s područja Zadarske županije, Županija sufinancira Hrvatskom saboru kulture dio kotizacije u visini od 200,00 kn po prijavljenoj udruzi dok iste podmiruju kotizaciju za seminar Hrvatskom saboru kulture u iznosu od 50,00 kn po Udruzi.

Za ne članice HSK koje nisu s područja Zadarske županije kotizacija iznosi 250,00 kn.

Uplatu kotizacije molimo izvršiti na žiro-račun Hrvatskog sabora kulture: br: 2360000-1101534566 uz poziv na broj u kojem je potrebno navesti OIB (udruge ili pojedinca), a kopiju potvrde o izvršenoj uplati priložiti uz prijavnicu. Na uplatnicu u rubriku uplatitelj treba navesti puni naziv udruge (ili ime i prezime fizičke osobe) čiji ste predstavnik i ime i prezime polaznika Seminara, a u rubriku svrha doznake - Seminar za voditelje folklornih skupina.

Potvrdu o uplati zajedno s prijavnicom (u prilogu) poslati najkasnije do 25.4.2013. 

Napomena: U slučaju da polaznik ne prisustvuje seminaru, uplaćena kotizacija se ne vraća.

SMJEŠTAJ I PREHRANA (o trošku polaznika seminara):

Smještaj o trošku polaznika seminara moguće je rezervirati u Hotelu Porto, Nikole Jurišića 2, 23000, Zadar, (E-mail: hotel.porto@zd.t-com.hr),  ili u Boutique Hostel Forum, Široka ulica 20, 23000 Zadar (booking@hostelforumzadar.com).


 

Sudionicima seminara slobodni smo ponuditi i mogućnost kupnje knjiga I. Ivančana: Narodni plesovi i običaji južne Dalmacije 1, i Narodni plesovi Dalmacije 2 i 3 po jedinstvenoj cijeni od 100,00 kn po kompletu. Obavezna rezervacija na broj telefona 01/4618-825 ili na mail: hrv.sabor.kulture@zg.t-com.hr; prodaja@hrsk.hr

Za sve dodatne informacije posjetite našu web stranicu www.hrsk.hr ili se obratite mailom na ples@hrsk.hr ili telefonom na br. 095 4556 877, stručnoj suradnici za ples, Valentina Dačnik, kao i Magdaleni Dilber, višoj stručnoj suradnici Upravog odjela za društvene djelatnosti Zadarske županije - drustvene-dilber@zadarska-zupanija.hr, Tel: 00385 (0)23 350 352 Faks: 00385 (0)23 350 367