Narodni plesovi Podravine, Međimurja i Hrvatskog zagorja

Hrvatski sabor kulture u suradnji s Zajednicom kulturno umjetničkih udruga Krapinsko-zagorske županije i KUD-om Zabok organizirao je seminar za voditelje folklornih skupina pod nazivom "Narodni plesovi Podravine, Međimurja i Hrvatskog zagorja", koji se 20. i 21. travnja 2013. održao u prostorijama Osnovne škole "Ksaver Šandor Gjalski" u Zaboku. 

Pozivu na seminar odazvalo se 25 polaznika iz nekoliko različitih županija (Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Međimurska, Zagrebačka i Sisačko-moslavačka), čime se potvrdila pretpostavka da zanimanje za folklornu građu ovih regija postoji i u drugim sredinama, a ne samo u užem području.

Predavači su bili priznati stručnjaci na ovom području. Andrija Ivančan, voditelj Hrvatske škole folklora pri Hrvatskoj matici iseljenika, diplomirani etnolog i polonist, jedan od osnivača i stratega djelovanja Hrvatskog društva folklornih koreografa i voditelja, umjetnički voditelj ZFA Ivan Ivančan, autor većeg broja glazbeno-scenskih djela koja izvode profesionalni i amaterski ansambli u Hrvatskoj, Europi, Australiji, Južnoj i Sjevernoj Americi, jedini službeni instruktor za hrvatske narodne plesove pri Council International of Folklore Festivals (CIOFF), te selektor za domaće i inozemne festivale Hrvatskog društva folklornih voditelja i koreografa, kao i za odabir dječjih i odraslih grupa za državnu smotru Hrvatskog sabora kulture te voditelj Županijskih vikend seminara folklora u organizaciji istog. Senka Jurina, predsjednica Hrvatskog društva folklornih voditelja i koreografa, dugogodišnja umjetnička voditeljica KUD-a Zabok, autorica većeg broja glazbeno-scenskih djela, članica Odbora kolegija za folklor pri Hrvatskom saboru kulture.


Seminar  je trajao dva dana, pa je tako sudionicima u subotu bila prikazana plesna građa Podravine i dijela Hrvatskog zagorja a u nedjelju je obrađeno Međimurje i drugi dio Hrvatskog zagorja.  Andrija Ivančan dao je neke općenite plesne i glazbene karakteristike Podravine i obradio 12 plesova od kojih izdvajam Vuzmeno kolo, Na kraj sela kolo igra, Gusta magla, Išla žena na gosti. U poslijepodnevnim satima Senka Jurina dala je uvod u građu Hrvatskog zagorja i obradila više i manje poznate plesove poput Pajeruš, Ciganica, Dva koraka, Drmeš, Repa, Zagorski tanec. U nedjelju je A. Ivančan obradio plesove Međimurja (Pod narančom, Vu toj turskoj zemlji, Klinček stoji pod oblokom, Zginula je pikuša, Žena ide na gosti, Kaj se s Jelkom pripetilo), a Senka Jurina je dovršila plesove Hrvatskog zagorja (Ajnzerica, Pajeriš, Jurin polka). Uslijedilo je ponavljanje usvojene građe, a na kraju seminara polaznicima su podijeljena uvjerenja o sudjelovanju. Seminar je bio odlično metodički razrađen što je sudionicima omogućilo lakše razumijevanje i usvajanje građe. Tomu su pridonijeli i korepetitori na klaviru (Marijan Makar) te na violini (Petra Vukić).