Seminar za voditelje folklornih skupina, Gospić 2012.

U suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem "Dr. Ante Starčević" iz Gospića organizirali smo seminar pod nazivom "Narodna baština Ravnih kotara i Bukovice", koji se održao 05. i 06. svibnja 2012. Premda se pozivu na seminar odazvao relativno malen broj polaznika, valja spomenuti da su došli iz raznih dijelova Hrvatske, čime se potvrdila pretpostavka da zanimanje za folklornu građu iz Bukovice i Ravnih kotara postoji i u drugim sredinama, a ne samo u užem području koje okružuje spomenute regije.

 

 

Za predavače smo angažirali dvojicu priznatih stručnjaka.

Joško Ćaleta je etnomuzikolog zaposlen u zagrebačkom Institutu za etnologiju i folkloristiku, a iskustvo u prenošenju folklorne građe na scenu stekao je, između ostalog, i tijekom suradnje sa ansamblom LADO.

Vidoslav Bagur je dugogodišnji suradnik Međunarodne smotre folklora i predavač na Školi hrvatskog folklora, koja se održava u organizaciji Hrvatske matice iseljenika. Uz istraživački i pedagoški rad, bavi se i prenošenjem folklorne građe na scenu, a njegove koreografije izvodi nekoliko folklornih ansambala.

 

Vidoslav Bagur i sudionici

 

Kako je seminar bio dvodnevni, polaznici su prvog dana dobili opći pregled teme kroz predavanje Narodna baština Ravnih Kotara i Bukovice u vremenu i prostoru, a zatim su nastavili sa glazbeno-pjevnim dijelom seminara. Nakon pauze uslijedila su predavanja sa demonstracijama narodnih plesova, a valja spomenuti da su polaznici aktivno sudjelovali u ovom dijelu seminara. Prikazivanjem video-snimki nastupa folklornih skupina završio je prvi dan seminara.Drugi dan bio je predviđen za predavanje o tradicijskom odijevanju i ponavljanje plesne građe prezentirane dan prije, a na kraju seminara polaznicima su podijeljena uvjerenja o sudjelovanju.