Seminar "Folklorna baština Hrvatskog zagorja"

Hrvatski sabor kulture, u suradnji sa Zajednicom kulturno umjetničkih udruga Varaždinske županije i KUD-om "Klaruš" iz Maruševca, organizirao je seminar za voditelje folklornih skupina pod nazivom "Folklorna baština Hrvatskog zagorja", koji je 10. svibnja 2014. održan u prostorijama Doma kulture Čalinec, u općini Maruševec.

Pozivu na seminar odazvalo se 67 polaznika iz nekoliko različitih županija (Varaždinska, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Međimurska, Zagrebačka, Bjelovarsko-bilogorska i Osječko-baranjska) i inozemstva (Slovenija, Austrija), čime se potvrdila pretpostavka da zanimanje za folklornu građu iz ove regije postoji i u drugim sredinama, a ne samo u užem području.Voditeljica seminara bila je Senka Jurina, predsjednica Hrvatskog društva folklornih voditelja i koreografa, dugogodišnja umjetnička voditeljica Folklornog ansambla KUD-a "Zabok", autorica većeg broja glazbeno-scenskih djela, nagrađivana koreografkinja i članica Odbora kolegija za folklor pri Hrvatskom saboru kulture.

Uz uvodno teoretsko predavanje, tijekom praktičnog dijela seminara obrađeno je 8 inačica zagorskih polki, te 22 zagorska narodna plesa, razvrstana prema srodnim stilskim karakteristikama razlikovnih mikroregija Hrvatskog zagorja: sjeverno, istočno, središnje, zapadno i južno Zagorje.


Pri tome je važno spomenuti da većina tih plesova (uz izuzetak prošlogodišnjeg seminara u Zaboku) na ovako detaljan i metodički način nikad nije prezentirana ni na jednom seminaru Hrvatskog sabora kulture (razne inačice polke i drmeša, zatim plesovi kao što su pajeruš, pajeriš, Repa, Zagorski tanec, Ciganica, Oj Marička, valcer, Polegala trava detelina, Dva koraka, judin polka, krajc polka, ajnzerica, swing,…). Osim glazbene pratnje violinistice Petre Vukić, gđa. Jurina je koristila terenske audio zapise iz vlastite zbirke (što je uvelike doprinijelo autentičnoj atmosferi i uživljenosti samih polaznika seminara), a prilikom demonstriranja plesova asistirao joj je g. Dario Tomek, koji je izvedbom plesne folklorne građe iz Hrvatskog zagorja 2013. godine osvojio prvo mjesto na natjecanju plesnih parova "Drmeš, da!".


Po završetku predavanja, uslijedio je neformalni razgovor predstavnika Hrvatskog sabora kulture, voditeljice seminara i polaznika, koji su izrazili zadovoljstvo što se tiče održavanja seminara, izbora materijala i načina na koji je on prezentiran. Seminar je priveden kraju podjelom potvrda, malo prije 19 sati.