Ostvarivanje prava na nadoknadu fiksnih troškova

PREDMET: Ostvarivanje prava na nadoknadu fiksnih troškova za udruge kulturno-umjetničkog amaterizma s gospodarskom djelatnošću i obvezom plaćanja poreza na dobit 

Dana 31. ožujka 2021., Hrvatski sabor kulture uputio je dopis Ministarstvu financija i Poreznoj upravi kojim traži da udruge kulturno-umjetničkog amaterizma koje obavljaju gospodarsku djelatnost i koje su obveznici plaćanja poreza na dobit imaju mogućnost nadoknade fiksnih troškova od početka obustave djelovanja od strane Stožera civilne zaštite RH, 28. studenoga 2020. godine, odnosno za razdoblje od prosinca 2020. godine do ožujka 2021. i nadalje, a u skladu s daljnjim trajanjem iste mjere.  

Poštovani,

uvidom u Upute o provedbi mjere nadoknade djela ili svih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta i djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19) Porezne uprave, ustanovili smo da udruge kulturno-umjetničkog amaterizma s gospodarskom djelatnošću i obvezom plaćanja poreza na dobit (registrirane u NKD-u pod šifrom 9499-Djelatnosti ostalih članskih organizacija) nisu stekle uvjet ostvarivanja prava na nadoknadu fiksnih troškova jer nisu navedene u djelatnostima na koje se primjenjuju Upute, iako im je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, od 28. studenoga 2020. godine do dana pisanja ovog dopisa, u potpunosti obustavljeno djelovanje (izvedbi i proba). 
Posljedično tome ni u sustavu ePorezne, na obrascu Zahtjeva kroz koji se traži nadoknada fiksnih troškova, u padajućem izborniku ne postoji spomenuta djelatnost UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA-9499-Djelatnosti ostalih članskih organizacija, što se vidi iz isječka: 

U poreznom smislu, tj. prema Općem poreznom zakonu  poduzetnikom se smatra svaka fizička ili pravna osoba koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja prihoda, dohotka, dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, odnosno svaka osoba koja je po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti obveznik plaćanja poreza na dohodak ili poreza na dobit.
Dakle, u tom smislu, spomenute udruge kulturno-umjetničkog amaterizma koje obavljaju gospodarsku djelatnost i koje su obveznici plaćanja poreza na dobit, su poduzetnici temeljem čega trebaju imati pravo nadoknade fiksnih troškova pod istim kriterijima kao i ostale pravne i fizičke osobe, za djelatnost od koje ostvaruju prihode od gospodarske djelatnosti i radi koje im je obustavljen rad. 
Uostalom to njihovo pravo na nadoknadu fiksnih troškova vidljivo je i na stranicama PU (POVEZNICA) gdje u odgovoru stoji da „Iznimno neprofitne organizacije mogu ostvariti pravo na nadoknadu u dijelu u kojem su po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti obveznici plaćanja poreza na dobit."
Stoga ovdje predlažemo donošenje nove Upute na način da udruge kulturno-umjetničkog amaterizma koje obavljaju gospodarsku djelatnost i koje su obveznici plaćanja poreza na dobit imaju mogućnost nadoknade fiksnih troškova od početka obustave djelovanja od strane Stožera civilne zaštite RH, 28. studenoga 2020. godine, odnosno za razdoblje od prosinca 2020. godine do ožujka 2021. i nadalje, a u skladu s daljnjim trajanjem iste mjere.  
Uz to je potrebno u sustavu ePorezne, na obrascu Zahtjeva u padajući izbornik uvrstiti spomenutu djelatnost UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA-9499-Djelatnosti ostalih članskih organizacija, odnosno omogućiti i druge kulturne djelatnosti svih udruga u kulturi s gospodarskom djelatnošću i obvezom plaćanja poreza na dobit. 
Iskreno se nadamo usvajanju našeg prijedloga koji će doprinijeti očuvanju funkcioniranja ovih udruga kako bi se ono moglo nesmetano nastaviti nakon popuštanja mjera koje su trenutačno obustavile njihovo djelovanje, ali i izjednačavanju prava poduzetnika i njihovih uvjeta poslovanja.