POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U UDRUGAMA KUA

Dana 31. ožujka 2021. godine Hrvatski sabor kulture dostavio je prijedloge Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kojima bi se osigurale financijske potpore za očuvanje radnih mjesta u udrugama kulturno-umjetničkog amaterizma i amaterskih plesnih umjetnosti sklopljenih temeljem ugovora o radu, a zbog negativnih utjecaja pandemije bolesti COVID-19. 
Usvajanjem spomenutih prijedloga doprinijelo bi se izjednačavanju radnopravnog statusa hrvatskih državljana zaposlenih u kulturi i sportu.

 

PREDMET: Prijedlozi za donošenje mjere potpore za očuvanje radnih mjesta u udrugama kulturno-umjetničkog amaterizma i amaterskih plesnih umjetnosti

Poštovani ministre, gospodine Aladroviću,
dopustite da Vas upoznamo s našim prijedlozima za donošenje mjera kojima bi se osigurale financijske potpore za očuvanje radnih mjesta u udrugama kulturno-umjetničkog amaterizma i amaterskih plesnih umjetnosti sklopljenih temeljem ugovora o radu, a zbog negativnih utjecaja pandemije bolesti COVID-19. 
Naime, spomenute udruge u kulturi koje nisu ostvarile subvencije za plaću kroz redovnu realizaciju javnih potreba u kulturi ne ostvaruju potpore za očuvanje radnih mjesta za radnike s kojima imaju sklopljen ugovor o radu, a koje primjerice ostvaruju udruge sportske rekreacije temeljem Odluke Ministarstva turizma i sporta o potpori za očuvanje radnih mjesta u sustavu sporta pogođenih koronavirusom (od 23. prosinca 2020. godine), iako je temeljem odluke Stožera civilne zaštite RH od 27. studenoga 2020. godine došlo do prekida kako svih amaterskih kulturnih aktivnosti tako i onih sportskih.
Anketa Hrvatskog sabora kulture u kojoj su sudjelovale 64 organizacije, ustanovila je kako njih 44,8% ima zaposlenu 1 ili više osoba na puno radno vrijeme temeljem ugovora o radu i 17,2% na nepuno radno vrijeme, također temeljem ugovora o radu. 
Analizom prikupljenih podataka došli smo do saznanja da je potpora izostala kod subjekata koji su registrirani kao udruge i koji ne obavljaju gospodarsku djelatnost i samim time nisu upisani u sustav poreza na dobit, a istovremeno nije dodijeljena niti udrugama koje obavljaju gospodarsku djelatnost i prijavljene su u sustav poreza na dobit, ali koje u promatranom razdoblju nisu ostvarile prihode od obavljanja registrirane gospodarske djelatnosti, odnosno nisu imale obveze za uplatu poreza na dobit za 2019. godinu. 
U cilju rješavanja ovog problema predlažemo mjeru iz spomenute Odluke Ministarstva sporta i turizma, odnosno da za spomenute udruge iznos potpore iznosi 4.000,00 kuna za svaki mjesec za koji je poslodavac zatražio naknadu po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu, a isplaćuje se za razdoblje od 1. prosinca 2020. godine na dalje, ovisno o trajanju i opsegu mjera obustave.
Osim toga, uslijed pandemije tijekom 2020. godine, prema rezultatima ankete 39,4% spomenutih udruga bilo je prisiljeno svojim zaposlenicima raskinuti ugovor o radu upravo zbog nepostojanja mjere potpore ovom sektoru za očuvanje radnih mjesta. Stoga za njih predlažemo drugi prijedlog, odnosno razmatranje isplate adekvatne tromjesečne potpore onim udrugama kulturno-umjetničkog amaterizma i amaterskih plesnih umjetnosti koje će do podnošenja zahtjeva za potporom ponovno zaposliti radnika (na minimalno određeno vrijeme u trajanju od tri mjeseca) zbog raskinutog radnog odnosa nakon 20. ožujka 2020. godine, a radi obustave svih kulturnih djelatnosti od strane Stožera civilne zaštite RH (od ožujka do svibnja 2020. godine) pa posljedično i njihova rada.  
Tako  bi se retroaktivno izjednačile po ovom pitanju spomenute udruge s udrugama sportske rekreacije koje su pravo na potpore ostvarile od 27. travnja 2020. godine kada je stupila na snagu Odluka o izmjeni Odluke o potpori za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa pogođenim koronavirusom Središnjeg državnog ureda za šport, a posljedično izjednačio  bi se i radnopravni status hrvatskih državljana zaposlenih u kulturi i sportu.
Iskreno se nadamo kako će naši prijedlozi doprinijeti razgovoru i raspravi po ovom pitanju kako bi se pronašlo odgovarajuće rješenje za očuvanje radnih mjesta u spomenutim udrugama kulturno-umjetničkog amaterizma i amaterskih plesnih umjetnosti, ali i zapošljavanju onih radnika čija radna mjesta nisu bila očuvana zbog nepostojanja mjere potpore za njihovo područje djelovanja, unatoč postojanju iste mjere u sportu za udruge sportske rekreacije, a sve kako bi se funkcioniranje ovih udruga moglo nesmetano nastaviti nakon popuštanja mjera koje su trenutačno obustavile njihovo djelovanje.