Prijedlozi Hrvatskog sabora kulture

Dana 9. veljače 2021. Hrvatski sabor kulture dostavio je sljedeće prijedloge Ministarstvu financija RH.

Od Ministarstva financija RH traže se izmjene postojećeg Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i pratećih pravilnika, na način da udruge kulturno-umjetničkog amaterizma čija ukupna sredstva na godišnjoj razini ne prelaze 50.000,00 kn budu oslobođene od postojećih knjigovodstvenih obveza, a dodijeljena sredstva opravdaju putem izvješća isključivo svojim financijerima. Navedeno se potkrepljuje činjenicom kako vođenje knjigovodstva spomenutim udrugama predstavlja značajan trošak za koji nemaju osigurana sredstva jer isti ne predstavlja opravdan trošak kod podnošenja izvješća o realizaciji programa, a uz to postojeće knjigovodstvene obveze dodatno birokratiziraju i znatno otežavaju rad ovih udruga.
Nadalje, zbog promijenjenih okolnosti izazvanih pandemijom infekcije COVID-19, osnovni financijski podržavatelji udruga kulturno-umjetničkog amaterizma, jedinice lokalne i regionalne samouprave, uglavnom su značajno smanjili njima odobrena sredstva ili raskinuli ugovore o financiranju programa ovih udruga što je značajno produbilo ionako prisutnu krizu kulturno-umjetničkog amaterizma RH.
Kako bi se prevladale posljedice krize kulturno-umjetničkog amaterizma RH predlaže se porezno oslobođenje od PDV-a na kupnju potrebne opreme udruga kulturno-umjetničkog amaterizma RH u što spadaju instrumenti i narodne nošnje i to za sve članice Hrvatskog sabora kulture.
Spomenutim strukturnim rješenjem, osigurala bi se značajna pomoć udrugama kulturno-umjetničkog amaterizma u revitalizaciji svoga djelovanja koje je još uvijek obustavljeno odlukama Civilnog stožera RH od ožujka 2020. godine i to bez ikakve nadoknade ovom kulturnom sektoru.
Osim toga isto će pridonijeti uravnoteženju uvjeta djelovanja strukovnih udruga, primjerice umjetničkih strukovnih udruga čiji članovi na temelju potvrda svojih strukovnih udruga ostvaruju porezne olakšice, i Hrvatskog sabora kulture, također strukovne udruge koja za svoje članice nema nikakvih poreznih olakšica, a spada zasigurno među najveće u RH sa svojim članstvom u koje ubraja 1.026 udruga kulturno-umjetničkog amaterizma s 2.345 izvođačkih sastava i više od  80.000 članova.