Webinar UČINKOVIT I ZABAVAN NAČIN VOĐENJA ZBORSKE PROBE

ONLINE GLAZBENI SEMINAR S MARKOM SKORINOM

„UČINKOVIT I ZABAVAN NAČIN VOĐENJA ZBORSKE PROBE“

Hrvatski sabor kulture održao je ONLINE GLAZBENI SEMINAR za zborovođe i pjevače u terminu 4. i 5. srpnja 2020. pod vodstvom Marka Skorina putem ZOOM aplikacije. 

Riječ je o programu osmišljenom prema Javnom pozivu Hrvatskog sabora kulture za predlaganje online autorskih i originalnih umjetničko-edukativnih seminara i/ili radionica namijenjenih voditeljima amaterskih kulturno-umjetničkih udruga u cilju poboljšanja njihovog rada u uvjetima socijalne distance, kao i ovladavanja digitalnom tehnologijom u svrhu dodatnog rada s pjevačima i zborovima.

Marko Skorin, nagrađivani je dirigent mlađe generacije sa švicarskom adresom koji je svoja prva dirigentska znanja sticao još za vrijeme studija na Muzičkoj akademiji u Zagrebu dirigirajući zborovima u Karlovcu i Zagrebu. Svoje obrazovanje i karijeru nastavio je izvan granica Hrvatske, u Austriji, Egiptu i Švicarskoj, gdje danas živi i radi. Na poziv Hrvatskog sabora kulture osmislio je program interaktivne online edukacije na temu „Učinkovit i zabavan način vođenja zborske probe“, koji je bio otvoren za sve zainteresirane. 

U seminaru je sudjelovalo 30 ak sudionika iz Rijeke, Selnice, Zagreba, Varaždina, Samobora, Virovitice, Belišća, Siska, Karlovca, Čazme, Čakovca, Đakova, Osijeka, Ljubljane i Livna.

PROGRAM: 

Seminar je koncipiran kao interaktivna radionica koja je održana 4. i 5. srpnja 2020. u terminima od 10-12.30 h i 16 -18.30 h (ukupno 4 termina). Uključila je teorijski i praktični dio kroz koje je sudionike vodio voditelj Marko Skorin i moderatorica webinara Srđana Vrsalović, stručna suradnica HSK-a. Sudionici su seminar pratili uživo putem ZOOM aplikacije.

SVRHA SEMINARA:

Upoznavanje s metodikom učinkovitog vođenja zborske probe
Razvijanje svijesti o važnosti upravljanja vremenom tokom zborske probe
Poboljšanje metodike rada na vokalnoj tehnici  u okviru zborske probe i postizanje boljih rezultata u oblikovanju zborskog zvuka  

CILJEVI:

Upoznavanje načina pripreme za zborsku skladbu
Savladavanje metoda za učinkovit rad, kao pjevač i dirigent, na različitim elementima skladbe 

OPIS SEMINARA:

Prije završne izvedbe zborske skladbe, što je cilj svakog zborovođe, kao i pjevača, na putu leže razne prepreke koje treba savladati. Kao dirigenti moramo zbor naučiti „točne“ note, intonaciju, itd. Najveći dio vremena na probi troši se upravo na to neophodno (i dosadno) učenje. Kao pjevači stalno smo razapeti između pravilne vokalne tehnike i zahtjeva notnog teksta na probi. Kako na probi tehnički ispravno pjevati, te istovremeno biti opušten? S pravilnom pripremom i različitim metodama tijekom probe, učenje novih skladbi, dionica ili vježbanje intonacije može biti lako i učinkovito te nam kao pjevaču može osigurati dobar balans između opuštenosti tokom probe i pravilne upotrebe vokalne tehnike. Ovaj seminar će obuhvatiti metodiku temeljite pripreme skladbe prije probe te njezino konkretno primjenjivanje te pripreme tijekom probe radi bržeg napretka, kao i metode za učinkovit rad na različitim elementima skladbe.
 
RASPORED:

Subota, 4. srpnja 2020.

1. dio: 10 h - 12.30 h 
- upoznavanje partiture i individualna priprema dirigenta prije probe
(kako povezati pripremu kod kuće i vođenje probe, kako pripremiti različite elemente glazbenog djela (note, tekst, interpretacija itd.)
- priprema pjevača kod kuće, mogućnosti i poteškoće
- rad na konkretnim skladbama
- pitanja i odgovori
 
2. dio: 16 h - 18.30 h 
- praktični savjeti za pjevače, kako poboljšati različite elemente pjevanja
- zasebne tehnike rada na notnom tekstu, značenju teksta, intonaciji, dobroj postavi glasa, 
ujednačenosti vokala, artikulaciji, homogenom zborskom zvuku
- fuzija više elemenata istovremeno
- upjevavanje
- zborska proba: zadaće i očekivanja zborovođe i pjevača
- praktičan rad s polaznicima na pjevačkoj tehnici
- pitanja i odgovori

Nedjelja, 5. srpnja 2020.

1. dio: 10 h - 12.30 h 
-  priprema zborske probe: kako, zašto i kojim redoslijedom uvježbavati skladbe (pojedine dionice)
- što dolazi prvo: note, dinamika, interpretacija, sve zajedno...?
- prepoznavanje uzoraka koji se ponavljaju u različitim skladbama, te njihovo korištenje za bržu 
pripremu i suverenije vladanje skladbom
- razlika između rada na poznatoj i novoj skladbi
- pravilna upotreba klavira na probi
- praktičan rad na zadanim primjerima iz literature
- pitanja i odgovori

2. dio: 16 h - 18.30 h 
- individualne konzultacije polaznika s voditeljem prema prijavama polaznika
(rad na skladbama koje su polaznici poslali,  rad zborovođa (polaznika) s pjevačima (polaznicima) i traženje optimalnog rješenja, primjenjivanje metoda i uzoraka naučenih tokom seminara)

NAPOMENA: Video snimke s održanog seminara dostupne su za pregled u uredu članica HSK-a (Zvonimirova 17, Zagreb). Više info o  HSK VIDEOTECI  dostupno je na linku OVDJE.

BIOGRAFIJA VODITELJA SEMINARA:

 

Marko Skorin započinje svoj muzički put kao klavirist, nakon čega završava studij Glazbene Pedagogije na Muzičkoj akademiji u Zagrebu te studij zborskog i orkestralnog dirigiranja na Kunst Universität u Grazu. Profesionalno iskustvo stekao je u Karlovcu, Zagrebu, Grazu, na Heliopolis sveučilištu u Kairu, Beču, kao i na Muzičkoj akademiji u Bernu kao dirigent, korepetitor i profesor. Vodio je više od 20 zborova i vokalnih sastava - od amaterskih do profesionalnih razina, uključujući zbor Instituta za operu na "Kunst Universität Graz", Nacionalni omladinski zbor Austrije (asistent, 2015.), kao i međunarodni vokalni ansambl „Revoice“. Tijekom petogodišnjeg djelovanja kao pjevač zbora opere u Grazu produbljuje znanje operne literature i rada s opernim zborom. Od 2016. do 2018. vodio je zbor Srednje škole Bečkih dječaka te djeluje kao profesor solfeggia, harmonije i dirigiranja. Svoje vještine kao zborovođa i skladatelj pokazao je na raznim međunarodnim natjecanjima, a dobitnik je mnogih nagrada, među kojima su 1. Mjesto i specijalna nagrada za „dobro osmišljen pedagoški pristup“ na natjecanju zborskih dirigenata u Kopru 2019., te zlatna medalja sa zborom „Chorus Carolostaden“ na Svjetskim igrama zborova u Grazu 2008. Uz rad kao zborovođa i pedagog, uključen je u razne projekte i koncerte kao klavirist i korepetitor. Od 2018. predaje teoriju glazbe na Konzervatoriju u Bernu i djeluje kao zborovođa triju zborova u Bernu i Švicarskoj.