Postanite članicom Hrvatskog sabora kulture

POZIV NA UČLANJENJE U HRVATSKI SABOR KULTURE

Poštovani,

dopustite da Vas pozovemo na učlanjenje u Hrvatski sabor kulture, krovnu organizaciju hrvatskog kulturno-umjetničkog amaterizma s tradicijom dugom 71 godinu, koja je u svoje okrilje okupila 1.040 udruga s 2373 izvođačka sastava i više od 80.000 članova (209 folklornih skupina(„koreografirani“ folklor), 366 folklornih skupina (izvorne), 268 folklornih skupina (dječje), 56 plesnih skupina, 19 mažoret sastava, 265 kazališne skupine, 83 likovne grupe, 55 literarnih grupa, 134 puhačka orkestra, 16 mandolinskih orkestara, 107 tamburaških orkestara, 213 tamburaških sastava, 300 pjevačkih zborova, 145 malih vokalnih sastava i 137 izvornih malih vokalnih sastava). Također, danas ubraja u članstvo i 188 fizičkih osoba, budući da Hrvatski sabor kulture, temeljem novog usvojenog Statuta, od 2015. godine u svoje članstvo udružuje i fizičke osobe koje se bave književnim i/ili likovnim amaterizmom.

Unapređenje kulturno-umjetničkog amaterizma u Republici Hrvatskoj postižemo organizacijom svakogodišnjih seminara i susreta (festivala) na nacionalnom nivou te nakladničkom djelatnošću. Tijekom tekuće godine organizirat ćemo petnaestak seminara i radionica (besplatnih za naše članice) za stručno usavršavanje i osposobljavanje voditelja amaterskih kulturno-umjetničkih udruga - zborovođa, voditelja malih vokalnih sastava, dirigenata puhačkih i tamburaških orkestara, koreografa, voditelja i članova kazališnih i suvremenih plesnih skupina te književnih i likovnih stvaratelja.

U području manifestacija od državnog značaja, naše članice pozvane su da izbore svoja sudjelovanja na naših ukupno 10 nacionalnih manifestacija koje će biti održane tijekom 2019. godine.

    Detaljan kalendar svih aktivnosti HSK-a u 2019. godini možete pronaći na ovom LINKU.

Osim mogućnosti besplatnog sudjelovanja na našim seminarima, susretima i festivalima podsjećamo Vas i na druge pogodnosti članstva u Hrvatskom saboru kulture: iznimno povoljna notna, kazališna, plesna, etnografska, etnomuzikološka i druga tiskana izdanja HSK, dodjeljivanje priznanja HSK-a (udrugama članicama i njihovim članovima), znatno povoljnije naknade za korištenje glazbe na nastupima amaterskih udruga te na oslobođenje od plaćanja spomenute naknade za izvedbe isključivo tradicionalnih djela u izvornom obliku temeljem Ugovora HDS-ZAMP-a i Hrvatskog sabora kultureČlanstvo u HSK-a omogućuje Vam da, temeljem gornjeg Ugovora, sa HDS ZAMP-om zaključite ugovor o javnom korištenju glazbenih djela na vašim nastupima, natjecanjima, susretima i smotrama u Vašoj organizaciji po znatno povoljnijim naknadama.
Članice HSK-a mogu koristiti i novootvoreni "Info ured članica HSK-a" što im omogućuje besplatno korištenje uredske infrastrukture u poslovnim prostorijama HSK-a u Ulici kralja Zvonimira 17 u Zagrebu, svakim radnim danom od 8-16 sati, uz obveznu prethodnu rezervaciju termina korištenja na kontakt telefon 01/4618-825 ili prodaja@hrsk.hr. Također im je dostupno korištenje Velike dvorane HSK-a (95m2) za potrebe promocija i predavanja po iznimno povoljnim uvjetima.
Uz spomenuto, članice HSK-a, kao i svi drugi nositelji kulturnih aktivnosti, mogu koristiti digitalnu platformu Mrežu hrvatske kulture, a na njoj kao jednu od pogodnosti izraditi web stranicu, čije vijesti i najave se automatski generiraju u Kalendar kulturnih događanja na razini RH, što doprinosi vidljivosti i razvoju publike. Dostupna im je i stručna i organizacijska pomoć stručnih suradnika za specifične djelatnosti unutar HSK-a, mailom i telefonom, odnosno dolaskom na teren:

a) kazališni, književni i likovni amaterizam - gđa. Martina Brumen, mag. educ. croat.kazaliste@hrsk.hr ili 01/4556-879,

b) folklor i suvremeni ples – gđa. Valentina Dačnik, dipl. etnologinja i prof. povijesti umjetnosti, ples@hrsk.hr ili 01/4556-877,

c) vokalna glazba i puhački orkestri – gđa. Srđana Vrsalović, dipl. muzikologinja i prof. povijesti glazbe, glazba@hrsk.hr ili 01/4621-737,

d) tamburaški amaterizam, Razglednica i digitalna platforma Mreža hrvatske kulture dr. sc. Dražen Jelavić, tajnik HSK-a (odgovorna osoba HSK-a), tajnik@hrsk.hr, 01/4556-885, 099/4556-879,

f) u vezi prodaje notnih i svih drugih izdanja HSK, administracije, evidencije članstva te izrade diploma – gosp. Davor Tonklin, mag. oec. et mag. bibl., prodaja@hrsk.hr ili 01/4618-825.

Osim toga HSK-a je jedan od osnivača i članova AMATEO-Europske mreže za aktivnu participaciju u kulturnim aktivnostima koja je ostvarila 1.000.000,00 eura putem programa Kreativna Europa za četverogodišnje provođenje projekta „Arts take part“. On obuhvača organizaciju raznih programa od europskog značaja za amatersku djelatnost na kojima mogu sudjelovati članice HSK-a po znatno povoljnijim uvjetima. 

Kako biste stekli uvjete za participiranje u spomenutim kulturnim programima, pozivamo Vas da se učlanite u Hrvatski sabor kulture (godišnja članarina 350,00 kn bez obzira o broju sekcija unutar KUD-a) budući da smo po ustrojstvu udruga koja se jednim dijelom financira i iz članarine svojih članova. 

Za učlanjenje udruge ili druge pravne osobe u HSK ispunite word dokumente koje ćete pronaći na linkovima ODLUKA O ČLANSTVU i UPITNIKIspunjenu odluku o članstvu, upitnik, biografiju udruge/pravne osobe presliku rješenja nadležnog ureda državne uprave o upisu udruge u Registar udruga RH (za pravne osobe koje nisu udruge, potrebno je dostaviti rješenje njima nadležnog ureda) dostavite Hrvatskom saboru kulture, koji će Vam potom izdati uplatnicu za članarinu. Uplatom članarine i temeljem Odluke Hrvatskog sabora kulture o udruživanju postajete njegovom članicom za što se izdaje Potvrda o članstvu.

U županijama u kojima postoje zajednice/savezi kulturno umjetničkih udruga i u članstvu su HSK-a (v. podizbornik O nama/Kulturna mreža HSK-a), automatizmom postajete članicom HSK-a, ukoliko se učlanite u njih. Na ovaj način ste oslobođeni plaćanja članarine HSK-u jer će to u Vaše ime činiti županijska/i zajednica/savez udruga po znatno povoljnijim uvjetima (100,00 kn po udruzi).

Zajednice koje okupljaju više amaterskih djelatnosti u pojedinim županijama, a djeluju u suradnji s Hrvatskim saborom kulture su:

Zajednica kulturno umjetničkih udruga Zagrebačke županije

Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Sisačko-moslavačke županije  http://zkuu-smz.hr/

Zajednica amaterskih kulturno umjetničkih djelatnosti Karlovačke županije https://goo.gl/WiMEGe

Zajednica kulturno umjetničkih udruga Varaždinske županije www.zkuu.hr 

Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije www.zkuu-kckzz.hr

Zajednica kulturno-umjetničkih udruga županije Bjelovarsko-bilogorske http://zkuubbz.hr/

Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Primorsko-goranske županije

Zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih djelatnosti Virovitičko-podravske županije https://goo.gl/vvsPnv

Zajednica kulturnih udruga Požeško-slavonske županije https://www.facebook.com/kulturne.udruge.pszupanija/

Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko srijemske županije http://zakud.hr/

Zajednica kulturno umjetničkih udruga Dubrovačko-neretvanske županije

Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije http://zajednica-hkuumz.hr/

Za učlanjenje županijske zajednice/županijskog saveza u HSK ispunite word dokumente koje ćete pronaći na linkovima ODLUKA O ČLANSTVU i UPITNIKIspunjenu odluku o članstvu, upitnik, popis udruga u članstvu vaše/g zajednice/saveza (naziv, mjesto, OIB), biografiju zajednice/saveza presliku rješenja nadležnog ureda državne uprave o upisu zajednice/saveza u Registar udruga RH dostavite Hrvatskom saboru kulture, koji će Vam potom izdati uplatnicu za članarinu (100 kn po udruzi). Uplatom članarine i temeljem Odluke Hrvatskog sabora kulture o udruživanju postajete njegovom članicom za što se izdaje Potvrda o članstvu.

Prema novom Statutu HSK-a, njegovim članovima mogu postati i fizičke osobe koje se bave književnim i/ili likovnim amaterizmom izvan udruga. Spomenute fizičke osobe za članstvo u HSK-u ispunjavaju sljedeću PRIJAVNICU koju je potrebno dostaviti Hrvatskom saboru kulture, a koji će Vam potom izdati uplatnicu za godišnju članarinu u iznosu od 50,00 kn.

Svim budućim i sadašnjim članovima zahvaljujemo se na aktivnom participiranju u očuvanju i unapređenju kulturno umjetničkog amaterizma Republike Hrvatske!

NAPOMENA: U slučaju iščlanjenja potrebno je obavijestiti Hrvatski sabor kulture na e-mail hrvatski.sabor.kulture@hrsk.hr, budući da neplaćanje članarine ne podrazumijeva automatsko iščlanjenje iz Hrvatskog sabora kulture.

 

Stručni tim HSK-a


Info ured članica HSK-a


Polivalentna dvorana HSK-a

Prilikom posjeta Hrvatskom saboru kulture možete koristiti garažu HSK-a koja se nalazi s desne strane od glavnog ulaza u zgradu u kojoj se nalaze prostorije HSK-a (Ulica kralja Zvonimira 17, Zagreb). Za otvaranje garažnih vrata molimo nazvati 01/4618-825 (gosp. Davor Tonklin, radnim danom od 8-16 sati). Dolje je priložena fotka garažnog prostora radi lakše orijentacije.

Znate li da su u prvom sazivu Izvršnog odbora Saveza kulturno-prosvjetnih društava Narodne Republike Hrvatske (današnji Hrvatski sabor kulture) djelovali eminentni kulturni djelatnici i stvaraoci: Ivo Tijardović (intendant Hrvatskog narodnog kazališta), Jela-Dunja Rihtman, Tihomir Cvrlje, Mirko Božić, Ivan Dončević, Stevo Tomić, Emil Kutijaro i drugi?