HRSK

O nama / Osvrti na djelovanje HSK-a

Zahvala HSK-u i osvrt na djelovanje

Zahvaljujem svim djelatnicima HSK na odgovornoj predanosti poslu kojeg obavljate, na usmjeravanju i obavještavaju o odlukama, promjenama, dopunama i novitetima, na poticaju na rad, edukaciji i povezivanju sa ostatkom kolega u RH u razmjeni iskustva i upoznavanja običaja. 

Radujemo se daljnjoj suradnji.

Silvija Bartol
AKUD "Žensko kazalište" Jesenje 

VRH