HRSK

O nama / Međunarodna kulturna suradnja

VIII. seminar folklora Hrvata Bosne i Hercegovine

Udruga hrvatskih amaterskih kulturno-umjetničkih društava u Bosni i Hercegovini (UHAKUD u BIH) je u Potocima kraj Mostara od 25.-28.7.2019. organizirala VIII seminara folklora Hrvata u Bosni i Hercegovini. 

Program seminara je podijeljen u četiri cjeline u razdoblju od četiri godine te obuhvaća sljedeća tematska područja: Narodni plesovi pjesme i običaji Hrvata Hercegovine, Narodni plesovi pjesme i običaji Hrvata Bosanske Posavine, Narodni plesovi pjesme i običaji Hrvata sjeverne Hercegovine,Završja i Kupresa i Narodni plesovi pjesme i običaji Hrvata srednje Bosne. Sudionici u programu sudjeluju u četiri studijske grupe: plesači, svirači tradicijskih glazbala, svirači tamburaških glazbala te gangaši. Seminar folklora Hrvata u BiH namijenjen je plesačima, umjetničkim voditeljima, koreografima, asistentima, voditeljima pjevanja i sviranja, sviračima, etnolozima, etnomuzikolozima i etnokoreolozima, a cilj je stjecanje novih znanja i vještina u raznim navedenim aspektima stvaralaštva Hrvata u BiH. Tema ovogodišnjeg Seminara bile su pjesme, plesovi, nošnje i običaji Hrvata Sjeverne Hercegovine, Završja i Kupresa, a stručni voditelj Seminara prof. Miroslav Šilić. Predavanja su uključivala izlaganja građe s terena (plesna i pjevačka predavanja), teorijsku nastavu o etnologiji, etnomuzikologiji, radionice i reviju narodnih nošnji obrađivanog područja, svladavanje vještina sviranja tradicijskih glazbala i tambura, povijest razvoja gange, teorijsku nastavu i praktični rad. Područje Konjica, Rame, Kupresa i Završja, specifično je zbog preplitanja kultura sjevera i juga, ali i zapada i istoka Bosne i Hercegovine. Upravo zbog svoje prirodne granice koja dijeli Bosnu od Hercegovine, etnografska je odlika kako bosanskog tako i hercegovačkog folklora. Na tom se području izgradio zaseban kulturološki sustav koji je kao takav poseban te se izdvaja i od jednog i od drugog kraja države BiH. 

Seminar je svečano započet 25.7.2019. konferencijom za medije na kojoj su seminar predstavili Vedran Vidović, predsjednik Udruge hrvatskih amaterskih kulturno-umjetničkih društava u BiH, Bojan Pogrmilović, glazbeni voditelj Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO, te Miroslav Šilić, stručni voditelj seminara. 

Po prvi puta u okviru Seminara održan je i seminar za zborovođe, voditelje vokalnih ansambala i napredne zborske pjevače pod vodstvom prof. Bojana Pogrmilovića. Seminar je okupio 65 polaznika (od čega njih 15 na seminaru za zborovođe) iz različitih zemalja. Veći dio polaznika bio je iz Bosne i Hercegovine, no bili su tu i polaznici iz Hrvatske, Austrije, Švicarske i Njemačke.

VRH