HRSK

O nama / Novosti HSK-a

Tarifni model opskrbe strujom i plinom za udruge KUA

Nastavno na odgovor i prijedlog Hrvatske energetske regulatorne agencije pristigao 12. svibnja 2022.,Hrvatski sabor kulture dana 13. svibnja 2022. uputio je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja prijedlog normativnog uređenja statusa udruga kulturno-umjetničkog amaterizma kao krajnjeg kupca struje i plina ili uvođenje posebno prilagođenog tarifnog modela za udruge KUA koji donosimo u nastavku.

Poštovani ministre, gospodine izv. prof. dr. sc. Filipoviću,

s obzirom na aktualnu situaciju višestrukog porasta cijene električne energije (preko 200%) i plina (preko 340%) za poduzetništvo te činjenicu da udruge kulturno-umjetničkog amaterizma kao kupci istog plaćaju cijenu po kategoriji poduzetništva, a da one nisu poduzetnici već realiziraju programe od interesa za opće dobro, na prijedlog članica Hrvatskog sabora kulture dostavljamo Vam prijedlog normativnog uređenja statusa udruga kulturno-umjetničkog amaterizma kao krajnjeg kupca plina/električne energije čime bi se ispravilo dosadašnje nepravedno svrstavanje istih u kupce iz kategorije poduzetništva, a time i netočan obračun cijene njihove opskrbe strujom i plinom. 

Drugo moguće rješenje ovog problema bilo bi uvođenje novog tarifnog modela koji bi cjenovno bio posebno prilagođen financijskim mogućnostima poslovanja ovih udruga budući da su iste registrirane temeljem Zakona o udrugama te se njihovo djelovanje temelji na načelu neprofitnosti, što znači da se iste ne osnivaju sa svrhom stjecanja dobiti, a što je u suprotnosti s rezultatima poslovanja poduzetnika koji ostvaruju dobit i njihovim financijskim mogućnostima. 

Posebno bismo željeli istaknuti da unutar udruga kulturno-umjetničkog amaterizma postoji jedan manji broj onih s gospodarskom djelatnošću (također djeluju na načelu neprofitnosti) koje temeljem aktualnog Poziva za subvencioniranje dijela krajnje cijene opskrbe plinom za mikro, male i srednje poduzetnike s godišnjim potrošnjom plina do 10 GWh (od 1. travnja 2022.), neće ostvariti subvencije za plin jer kao udruge nisu prihvatljivi prijavitelji, odnosno mikro, mali ili srednji poduzetnik, što u konačnici u potpunosti opravdava utemeljenost našeg prijedloga normativnog uređenja statusa udruga kulturno-umjetničkog amaterizma kao krajnjeg kupca plina/električne energije. 

Djelovanje udruga kulturno-umjetničkog amaterizma od državnog je značaja s obzirom na njihovu masovnost, odnosno broj članova koje okupljaju, dvostoljetnu tradiciju i kontinuitet te kulturološki i društveni značaj te djelovanje na cjelokupnom području RH. U protekle dvije godine, zbog utjecanja pandemije bolesti COVID-19 i obustave njihovog rada, one su pretrpljene značajne posljedice (značajno umanjeni prihodi od članarina i donacija te usitnjavanje članstva), a dodatni trošak zbog rasta cijene električne energije i plina koji su neke udruge osjetile već u siječnju 2022. godine, dodatno prijeti njihovom poslovanju i likvidaciji, tim više jer kako se sada čini porast ovih cijena bit će na duži rok. 

Najljepše Vas molimo za hitan razgovor po ovom pitanju i pomoć kako bi se pronalaskom odgovarajućeg rješenja osigurali odgovarajući uvjeti za opstanak i djelovanje ovih udruga. 

Primite našu iskrenu zahvalnost na razmatranju naših prijedloga kao i pozdrave u ime naših udruženih 1.040 udruga s 2.366 izvođačkih sastava i više od 80.000 članova. 

Prijedlog je upućen na znanje Hrvatskom saboru i Ministarstvu kulture i medija RH.

VRH