HRSK

Glazba / Tamburaški orkestri i sastavi / Novosti

TAMBURAŠKI SEMINAR U SL. BRODU

Seminar za voditelje i članove tamburaških orkestara i sastava održan je u organizaciji Hrvatskog sabora kulture, a u suradnji s Folklornim ansamblom Broda dana 7. i 8. ožujka 2020. u Radničkom domu u Slavonskom Brodu. Seminar su vodili Dražen Varga i Petar Varga, a bio je namijenjen polaznicima koji do sad nisu imali priliku voditi tamburaški orkestar, kao i glazbenicima, učiteljima glazbe, glazbenim amaterima i drugima.

Na Seminaru je aktivno sudjelovalo 25 sudionika iz Kutine, Donjih Andrijevaca, Novog Grada, Zdenaca, Čačinaca, Feričanaca, Orahovice i Slavonskog Broda među kojima su bili i članovi tamburaškog orkestra Folklornog ansambla Broda koji su u programu sudjelovali kao demonstracijski ansambl.

Program prvog dana Seminara održan je u dva bloka. Prvi je dio obuhvatio uvodno predavanje profesora Dražena Varge na temu formiranja orkestra i metodike rada s početnicima. Nakon toga je uslijedio praktičan rad s polaznicima koji  su svirali u orkestru, izvodeći zadane skladbe autora Dražena Varge (među kojima su: Stopram sam se oženil, Zaboky can can, Dravom nizvodno 2, Kupom nizvodno, Po Prigorju). Rad voditelja bio je usmjeren na metodiku sviranja tambura i osnove vođenja orkestra, interpretaciju i estetiku izvođenja pojedinih djela. Sudionici su u drugom bloku podijeljeni na dvije skupine prema višem i nižem stupnju znanja. Uz praktičan rad na zadanim djelima, voditelji su se dotaknuli osnova glazbene teorije čime su posebno potaknuli i obrazovali polaznike slabijeg glazbenog obrazovanja u svrhu lakšeg čitanja i interpretacije glazbenih zapisa, te glazbenih djela uopće. Uz praktičan dio seminara, posebna atrakcija unutar programa bio je  posjet Muzeju tambure u kazamatu Tvrđave Brod gdje su predstavnici Brodske udruge tamburaša polaznicima seminara prikazali dio njihove bogate muzejske građe. Jedinstvena zbirka unutar Muzeja tambure polaznicima Seminara je omogućila proširenu edukaciju o povijesti ovog vrijednog hrvatskog tradicijskog glazbala, njegovoj vrijednosti u hrvatskoj kulturi, a time i dodatnu vrijednost programu Seminara. Drugi dan Seminara obuhvatio je nastavak praktičnog rada polaznika na zadanim djelima, kada su voditelji predstavili metodiku vođenja probe, od upoznavanja s partiturom i dirigentskim problemima do izrađivanja glazbenih elemenata partiture sa tamburaškim ansamblom. Pri tome su polaznici seminara dobili upute o osnovama dirigentske tehnike (postavljanja i držanja ruku i tijela, pokazivanja uzmaha i odmaha, promjena mjere i tempa, dinamike, itd.) kao i o metodici postizanja željenog zvučnog rezultata (upoznavanjem i poštivanjem oznaka za agogiku, dinamiku, tempo, karakter, stil, te uočavanjem i svladavanjem svih tehničkih problema s kojima se glazbenici susreću u pojedinoj skladbi). Tijekom dvodnevnog rasporeda, kroz ovaj rijetko dostupan program stručnog usavršavanja, sudionici su imali priliku educirati se u području sviranja tambura i metodike rada i vođenja orkestra, te upoznati s novom literaturom. Članovi demonstracijskog orkestra, koji su mahom bili mladi amaterski glazbenici osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, imali su priliku za dodatnom edukacijom i razmjenom znanja s drugim polaznicima i novim stručnim voditeljima, a time i unaprijediti rad i kvalitetu tamburaškog orkestra Folklornog ansambla Broda. Nakon održanog seminara polaznici seminara dobili su potvrde o sudjelovanju. Seminar je za članove Hrvatskog sabora kulture bio besplatan. 

RASPORED SEMINARA:

Subota, 7.3.2020.
10:30 – 11:00 h UVODNO PREDAVANJE
11:00 – 13:15 h METODIKA RADA S POČETNICIMA (SVIRANJE I FORMIRANJE ORKESTARA)
13:15 – 15:30 h Pauza / Posjet Muzeju tambure u kazamatu Tvrđave Brod
15:30 – 17:15 h METODIKA RADA S POČETNICIMA (DIRIGIRANJE ORKESTROM)
17:30 – 19:00 h OSNOVE GLAZBENE TEORIJE / UVOD U ARANŽIRANJE ZA TAMBURAŠKE ANSAMBLE
 
USAVRŠAVANJE TEHNIKE SVIRANJA TAMBURA
 
Nedjelja, 8.3.2020.
10:00 – 11:45 h INDIVIDUALNI RAD VODITELJA I SUDIONIKA
12:00 – 14:00 h METODIKA RADA S TAMBURAŠKIM ORKESTROM – u suradnji s Folklornim
ansamblom Broda
14:00 h       PODJELA POTVRDA SUDIONICIMA

VRH