HRSK

O nama / Novosti HSK-a

Suradnja sa Savezom hrvatskih društava u Sloveniji

U Hrvatskom domu u Ljubljani, 10. ožujka 2022., Hrvatski sabor kulture predstavio je Savezu hrvatskih društava u Sloveniji svoj program rada za 2022. godinu te je dogovoreno produbljenje zajedničke suradnje na očuvanju i razvoju hrvatskog kulturno-umjetničkog amaterizma.

 

Tom prigodom izlaganja su održali:

dr. sc. Dražen Jelavić, tajnik HSK-a
Hrvatski sabor kulture, krovna organizacija kulturno-umjetničkog amaterizma u RH

Martina Brumen, mag. educ. croat., stručna suradnica za kazališnu, književnu i likovnu kulturu HSK-a
Kazališna, književna i likovna djelatnost HSK-a 

Valentina Dačnik, dipl. etnolog i prof. povijesti umjetnosti, stručna suradnica za plesnu kulturu HSK-a
Folklorno-plesna djelatnost HSK-a

Valentina Badanjak Pintarić, dipl. muzikologinja i prof. povijesti glazbe, stručna suradnica za glazbenu kulturu HSK-a
Glazbena djelatnost HSK-a 

Zajednička fotografija

VRH