HRSK

Glazba / Zborovi / Novosti

Seminar za zborske dirigente u novom terminu!

Pozivamo Vas na sudjelovanje na jednodnevnom Seminaru za zborske dirigente koji će biti održan pod vodstvom dirigenta Luke Vukšića u prostorijama Hrvatskog sabora kulture i u dvorani Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, umjesto dana 27. listopada 2018. - u nedjelju 25. studenog 2018.

Seminar će biti ostvaren uz potporu Grada Zagreba, a u organizaciji Hrvatskog sabora kulture uz suradnju Akademskog zbora 'Ivan Goran Kovačić' koji oboje ove godine slave 70. obljetnicu djelovanja. 

 

SAŽETI OPIS SEMINARA:
Seminar zborskog dirigiranja koncipiran je kao jednodnevni program edukacije i usavršavanja u umijeću dirigiranja na primjerima nekih od najvažnijih i najizvođenijih zborskih a cappella skladbi hrvatskih skladatelja. Seminar će biti održan pod vodstvom Luke Vukšića, umjetničkog voditelja Akademskog zbora „Ivan Goran Kovačić“ koji će ovom prigodom surađivati kao demonstracijski ansambl na Seminaru. Seminar je namijenjen svim dirigentima i voditeljima zborova bez obzira na količinu prethodnog iskustva. 
Cilj seminara pružiti je polaznicima mogućnost rada s velikim zborom uz usavršavanje manualne tehnike dirigenata različitog predznanja, kao i znanja o vokalnoj tehnici i metodologiji rada sa zborom. Polaznici će prilikom prijave za seminar dobiti notni materijal zadanih skladbi, koje će na Seminaru detaljno obrađivati i pripremati za rad i izvedbu. 
Na samim pokusima polaznici će moći osvijestiti konkretne (individualne) probleme u vođenju zbora i načinu komunikacije s ansamblom te će im se ukazati na koji način ih mogu ispraviti. Skladbe kao što su npr. Voda zvira Josipa Štolcera Slavenskog, Zahvalnica Franje Dugana mlađeg, Molitva Franje Dugana, Hrvatske mise Borisa Papandopula izrazito su kvalitetan didaktički materijal preko kojeg se polaznicima može demonstrirati i s njima rješavati gotovo sve važne probleme analize djela, osobne pripreme, uvježbavanja zbora i samog dirigiranja zborom.

TEME SEMINARA:

1. Analiza i obrada zborskog teksta u kontekstu interpretacijskih odluka te upute i savjeti za praktičnu primjenu u radu sa zborom
2. Odabir odgovarajućih dirigentskih postupaka i vježbanje istih, polazeći od osnovnih shema do konačnih postupaka potrebnih za dirigiranje zadanog programa
3. Praktičan rad sa zborom
ZADANE SKLADBE:
J. Š. Slavenski: Voda zvira
F. Dugan ml.: Zahvalnica
F. Dugan: Molitva
B. Papandopulo: Hrvatska misa (1. stavak: "Gospode pomiluj") 

NAPOMENE:
- Seminar je namijenjen svim dirigentima i voditeljima zborova bez obzira na količinu prethodnog iskustva. Na seminar se mogu prijaviti i zainteresirani pjevači.
- Nakon održanog seminara, sudionici će dobiti Potvrde o sudjelovanju na seminaru.
- Polaznicima će nakon prijave za seminar biti poslane partiture zadanih skladbi, s kojima su se dužni upoznati prije početka seminara. (Poželjna je prethodna priprema kako bi sudionici što bolje mogli iskoristiti drugi dio seminara.)

 

Više informacija kao i prijavnicu za Seminar pronađite na LINKU!

VRH