HRSK

Glazba / Tamburaški orkestri i sastavi / Novosti

Seminar za voditelje tamburaških orkestara u Samoboru
Seminar za voditelje koncertnih tamburaških orkestara, umjesto najavljenog datum 26. i 27.04. 2014. održan je dana 24. i 25. 05. 2014. u Samoboru, pod vodstvom dirigenta Siniše Leopolda. Seminar je održan u suradnji s Mlađim orkestrom Tamburaškog društva „Ferdo Livadić“, Samobor i njihovom dirigenticom Petrom Vojvodić, u prostorijama Društva na adresi: Trg Matice Hrvatske 3, Samobor (prostor unutar Glazbene škole „Ferdo Livadić“). 

 

RASPORED SEMINARA:

Subota, 24.05.2014.
10:00 – 12:30 h Rad polaznika i voditelja (osnove dirigentske tehnike i analiza 
zadanih partitura)
12:30 – 14.30 h Pauza
14:00 – 16:30 h Proba s tamburaškim orkestrom
Nedjelja, 25.05.2014.
10:00 – 11:00 h Rad polaznika i voditelja (osnove dirigentske tehnike)
11.00 – 13:00 h Proba s tamburaškim orkestrom

PROGRAM SEMINARA OBUHVAĆA:

- osmišljavanje programa za tamburaške orkestre

- osnove dirigentske tehnike (manualna tehnika, samostalnost ruku)

- pravilno čitanje i učenje partiture (promjene tempa i metra, oznake za dinamiku, agogiku, korona i vrste korona, lociranje i rješavanje tehnički težih situacija u partituri, položaja, načina trzanja, balans zvuka tamburaškog orkestra, stvaranje vlastite zvučne predodžbe partiture)

- praktičan rad s orkestrom (dirigiranje zadanih partitura)

ZADANE SKLADBE:

obr. Zvonimir Bradić: Drmeš i polka

Roko Šimunaci: Vesela plesačica

Siniša Leopold: Čingi lingi polka 

Siniša Leopold: Na fašniku

BIOGRAFIJA VODITELJA SEMINARA:

Skladatelj, glazbeni pedagog, dirigent i publicist Siniša Leopold diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, gdje od 1985. djeluje kao viši predavač. Od iste godine profesionalno djeluje i kao šef-dirigent Tamburaškoga orkestra HRT-a. Posebno se posvetio folklornom glazbenom izrazu i radu s tamburaškim orkestrima. Jedan je od autora prvoga udžbenika za tambure (1992.), a napisao je i knjigu „Tambura u Hrvata“ (1995.). Autor je niza skladbi i aranžmana, filmske i scenske glazbe te prvoga pučkog tamburaškog mjuzikla „Janica i Jean“. Njegove skladbe i obrade nezaobilazne su na programima mnogih ansambala i orkestara, a svojim radom i dalje promiče glazbene izričaje na polju orkestralne tamburaške glazbe. Aktivan je i kao pedagog u Školi hrvatskoga folklora te voditelj mnogobrojnih inozemnih seminara. Dobitnik je niza uglednih nagrada i priznanja.

VRH