HRSK

Glazba / Tamburaški orkestri i sastavi / Novosti

Seminar za voditelje i članove tamburaških ansambala 2019.

Seminar za voditelje i članove tamburaških orkestara i sastava održan je u organizaciji Hrvatskog sabora kulture, a  u suradnji s HPD-om "Rodoljub" Virovitica dana 9. i 10. 3. 2019. u Virovitici. Seminar su vodili Dražen Varga i Petar Varga u prostorijama nekadašnjeg Vatrogasnog doma i Glazbene škole „Jan Vlašimsky“ Virovitica.

Seminar je bio namijenjen polaznicima koji do sad nisu imali priliku voditi tamburaški orkestar, kao i glazbenicima, učiteljima glazbe, glazbenim amaterima, zaljubljenicima u tamburu i drugima. 
Na Seminaru je aktivno sudjelovalo 30 aktivnih sudionika različitih generacija iz Rijeke, Pregrade, Varaždina, Varaždinskih Toplica, Siska, Zagreba, Vrbovca, Donjeg Miholjca, Beretinca, Križevaca, Podsuseda i Virovitice, kao i 20-ak članova tamburaškog orkestra HPD-a "Rodoljub" Virovitica koji su sudjelovali kao demonstracijski ansambl u programu.
Program prvog dana Seminara održan je u dva bloka. Prvi je dio obuhvatio uvodno predavanje profesora Dražena Varge na temu metodike rada s početnicima koje se temeljilo na praktičnom radu s polaznicima. Oni su aktivno svirali u orkestru, izvodeći zadane skladbe za seminar (među kojima su Dražen Varga: Murom nizvodno II, P. I. Čajkovski (obr. Dražen Varga): Sanjarenje, Dražen Varga: Pod Susedgradom, Jurica Hrenić: Ples pod maskama) pod ravnanjem Dražen i Petra Varge, koji su svaki na svojim primjerima polaznicima obratili pozornost na interpretaciju i estetiku izvođenja pojedinih djela, te ih upoznali s metodikom sviranja i osnovama dirigentske tehnike. Istog dana, sudionici su u drugom bloku  imali priliku primijeniti svoje znanje u radu s tamburaškim orkestrom HPD-a "Rodoljub" Virovitica kojeg je za potrebe seminara izvrsno pripremila dirigentica Mirna Mihalković. Uz praktičan rad na zadanim djelima, voditelji su se dotaknuli osnova glazbene teorije čime su posebno potaknuli i obrazovali polaznike slabijeg glazbenog obrazovanja. Profesor Dražen Varga također je posvetio dio satnice osnovama aranžiranja za tamburaški orkestar na primjeru narodne melodije koju su polaznici seminara samostalno aranžirali. 
Drugi dan Seminara obuhvatio je nastavak praktičnog rada polaznika s tamburaškim orkestrom HPD-a "Rodoljub" Virovitica kada su voditelji predstavili metodiku vođenja probe, od pripreme voditelja poznavanjem s partiturom i dirigentskim problemima do izrađivanja glazbenih elemenata partiture sa tamburaškim ansamblom. 
Pri tome su polaznici seminara dobili upute o osnovama dirigentske tehnike (postavljanja i držanja ruku i tijela, pokazivanja uzmaha i odmaha, promjena mjere i tempa, dinamike, vođenje fraze, itd.) kao i o metodici postizanja željenog zvučnog rezultata (upoznavanjem i poštivanjem oznaka za agogiku, dinamiku, tempo, karakter, stil, te uočavanjem i svladavanjem svih tehničkih problema s kojima se glazbenici susreću u pojedinoj skladbi). Tijekom dvodnevnog rasporeda, kroz ovaj jedinstveni program stručnog usavršavanja, sudionici su imali priliku usavršiti se u području sviranja tambura te metodike rada i vođenja  orkestra. Osim toga, polaznici su se upoznali s novom literaturom koja je inače teško dostupna. Nakon održanog seminara polaznici seminara dobili su potvrde o sudjelovanju. Seminar je za članove Hrvatskog sabora kulture bio besplatan. O dobrim rezultatima Seminara, osim velikog broja zainteresiranih polaznika govori i njihovo oduševljenje programom Seminara, što potvrđuje vrijednost programa i potrebu za organizacijom većeg broja sličnih edukacijskih seminara na širem području RH.

RASPORED SEMINARA:
10:00 – 11:00 h  UVODNO PREDAVANJE 
11:15 – 13:15 h  METODIKA RADA S POČETNICIMA (SVIRANJE) 
13:15 – 15:00 h Pauza 
15:00 – 17:00 h METODIKA RADA S TAMBURAŠKIM ORKESTROM – u suradnji s TO HPD-a "Rodoljub"
17:00 – 19:00 h OSNOVE GLAZBENE TEORIJE / UVOD U ARANŽIRANJE ZA TAMBURAŠKE ANSAMBLE
Nedjelja, 10.3.2019.
10:00 – 11:45 h INDIVIDUALNI RAD VODITELJA I SUDIONIKA (SVIRANJE)
12:00 – 14:00 h  METODIKA RADA S TAMBURAŠKIM ORKESTROM – u suradnji s TO HPD-a 
"Rodoljub"
14:00 h   PODJELA POTVRDA SUDIONICIMA

VRH