HRSK

Kazalište / Novosti

Seminar za voditelje i glumce amaterskih kazališta

Seminar namijenjen voditeljima i glumcima amaterskih kazališta i udruga organizira Hrvatski sabor kulture u suradnji sa Zajednicom amaterskih kazališta Splitsko-dalmatinske županije  30. i 31. ožujka 2012.  (za  vrijeme održavanja 3. Županijske smotre  Zajednice amaterskih kazališta Splitsko-dalmatinske županije) u Sinjskom pučkom kazalištu,  ulica S. Gunjače 1, Sinj.Teorijski  dio i radionicu  vodit će glumac JOŠKO ŠEVO, prof. i prodekan Akademije dramskih umjetnosti u Zagrebu.

PLAN SEMINARA:

petak, 30. III. 2012.

14:00 – 16,15 h - teorijski dio  (1. tema)

subota, 31. III. 2012.

9,00 – 16,15 h - teorijski dio (2. i 3.tema) i radionice

PROGRAM:

I.TEMA: Kazališna baština u Dalmaciji

Profesor Ševo će polaznike podsjetiti na bogatu  kazališnu baštinu koja se tijekom pet stoljeća  razvijala na području Dalmacije, uključujući značajnim dramskim autorima i njihovim djelima hrvatsko glumište u kontekst europske mediteranske književnosti i kulture. Posebno će upozoriti na one autore (Držića, Hektorovića, Gundulića, Vojnovića, Brešana i druge) za čijim djelima i danas posižu i hrvatska profesionalna glumišta i amaterske družine te su često neizostavni dio njihovih repertoara i predstava.

Trajanje predavanja  (uz razgovor i pitanja)  je 135 minuta.

Nakon predavanja slijede predstave prema programu  županijske smotre.

II.TEMA: Tekst i gluma – temelj i vezivno tkivo predstave 

Prof. Joško Ševo  polaznicima će objasniti osnovne zakonitosti kazališne predstave kroz odnose: glumac – redatelj,  glumac – ansambl  te glumac – partner.

Radionica je koncipirana na razradu teme:  Gluma kao kolektivni čin i Glumac kao sukreator teksta.

Pauza

III.TEMA:  Glumac kao medij pisca i djela

Na radionici voditelj će razraditi  s polaznicima temu  Glumac kao kreator jezika unutar zadanog (izabranog) teksta, a zatim će  napraviti nekoliko  improvizacija i vježbi  koje će im omogućiti da osvijeste neke od najvažnijih odnosa unutar dramske radnje.

Na završetku seminara svim polaznicima bit će podijeljena uvjerenja o sudjelovanju na seminaru.

PRIJAVE: Za seminar mogu se prijaviti svi zainteresirani.  Molimo da nam ispunjenu prijavnicu pošaljete faksom (01 4621 738) ili mailom  (kazaliste@hrsk.hr) najkasnije do 26. III. 2012.

Za članove Hrvatskog sabora kulture, koji su platili članarinu, sudjelovanje na seminaru je BESPLATNO (za članice županijskih zajednica kulturno umjetničkih udruga, koje uredno podmiruju članarinu HSK-u, zajednica podmiruje članarinu HSK-u).

Ostali, ne članovi trebaju najkasnije do 26. III. 2012. uplatiti iznos od 250  kn na žiro račun Hrvatskoga sabora kulture:  2360000-1101534566,  uz poziv na broj  upisati OIB udruge ili vlastiti. Fotokopiju  uplatnice  poslati faksom  ili  mailom na gore navedenu adresu. Na uplatnicama u rubriku uplatitelj molimo da navedete puni naziv amaterskog kazališta ili udruge čiji ste predstavnik te ime i prezime polaznika Seminara, a u rubriku svrha doznake: Seminar za voditelje i glumce amaterskih kazališta/udruga.

Ako polaznik iz objektivnih ili subjektivnih razloga ne prisustvuje seminaru, uplaćena kotizacija se ne vraća.

SMJEŠTAJ I PREHRANA (o trošku seminarista):

Smještaj o trošku seminarista moguće je rezervirati u Hotelu Alkar. Jednokrevetna soba s doručkom iznosi 310 kn, dvokrevetna s doručkom 450 kn., a trokrevetna 562 kn. Moguće je rezervirati samo ručak u petak ili subotu, uz prethodnu najavu za one koji nisu na pansionu u hotelu.  Molimo Vas da u slučaju planiranog noćenja i prehrane u hotelu  obavezno kontaktirate Hotel Alkar poradi rezervacije na tel. 021/824-474.  Sudionici Seminara osobno plaćaju smještaj i/ili prehranu na recepciji hotela.

Dakako, osim Hotela Alkar, postoji i jeftiniji smještaj  -  cca 120 Kn 1 noćenje po osobi.  Informacije i rezervacija na  telefon 021 549905 Sinjskog pučkog kazališta ili na e-mail kazalistesinj@gmail.com

Molimo Vas da spomenute informacije i prijavnicu za Seminar proslijedite zainteresiranima. 
Očekujemo Vašu prijavu i sudjelovanje na Seminaru.
 

PRIJAVNICA ZA SEMINAR ZA AMATERSKA KAZALIŠTA

VRH