HRSK

Glazba / Tamburaški orkestri i sastavi / Novosti

Seminar za voditelje i dirigente tamburaških orkestara

Seminar za voditelje i dirigente koncertnih tamburaških orkestara u organizaciji Hrvatskog sabora kulture održao se 18. i 19. 05. 2013. godine u Križevcima, u Maloj dvorani Hrvatskog doma (dvorana Glazbene škole Alberta Štrige, II kat, A. G. Matoša 4, Križevci).

Seminar se održao u suradnji s tamburaškim orkestrom Glazbene škole Alberta Štrige Križevci, pod vodstvom dirigenata Stjepana Fortune i Matije Fortune prema sljedećem rasporedu:

Subota, 18.05.2013.
10:00 – 14:00 h Osnove dirigentske tehnike i analiza zadanih partitura
16:00 – 20:00 h Proba s tamburaškim orkestrom
Nedjelja, 19.05.2013.
10:00 – 13:00 h Proba s tamburaškim orkestrom
13:00 – 14:00 h Završno prosviravanje zadanih skladbi seminara

PROGRAM JE OBUHVATIO:

- osnove dirigentske tehnike (manualna tehnika, pripremna i završna kretnja, samostalnost ruku)

- pravilno čitanje i učenje partiture (promjene tempa i metra, oznake za dinamiku, agogiku, korona i vrste korona, pronalaženje tehnički težih situacija u partituri i rješavanje istih uz odabir pravilnog prstometa, položaja, načina trzanja, balans zvuka tamburaškog orkestra kroz pravilno razumijevanje partiture, stvaranje vlastite zvučne predodžbe partiture)

- praktičan rad s orkestrom (dirigiranje zadanih partitura, snimanje svakog sudionika, nakon probe individualna analiza video snimaka)

Tijekom dvodnevnog rasporeda, kroz  jedinstveni program stručnog usavršavanja dirigenata i voditelja tamburaških orkestara, sudionici su kroz teoretski i praktični rad s orkestrom imali priliku upoznati se s partiturama izvorno skladanih za tamburaški orkestar te na licu mjesta saznati sve detalje o interpretaciji i načinu rada s orkestrom.

ZADANE SKLADBE:

1. Božo Potočnik: Sunčane ravni
2. Adalbert Marković: Križevačka suita, 1. stavak: Aleja Kestena
3. Adalbert Marković: Na način starih: Bouree
4. Emil Cossetto: Dorica pleše

TIJEK SEMINARA

Seminar je započeo u jutarnjem terminu koji je bio posvećen teoretskom dijelu seminara, osnovama dirigentske tehnike i analizi zadanih partitura. Nakon početnog zagrijavanja i pripreme polaznika za 

dirigiranje, voditelj Matija Fortuna uz asistenciju Stjepana Fortune započeli su radom na zadanim partiturama i to "Alejom kestena" A. Markovića prosviravanjem cijele skladbe na klaviru, a kasnije i  preslušavanjem izvedbe na cd-u u orkestralnoj verziji. Nakon toga, polaznici su zajednički i pojedinačno vježbali taktiranje svih mjera iz skladbe, pripremajući se za dirigiranje konkretnog djela. Potom je Matija Fortuna sa svakim polaznikom prošao partituru A.Markovića ispravljajući elemente manualne tehnike i rada samih ruku. Radom na partituri, voditelj je analizirao elemente skladateljskog stila, mogućnosti interpretacije pojedinih dijelova te poimanje cijele forme.

Rad se nastavio na skladbi "Sunčane Ravni" Božidara Potočnika, također preslušavanjem djela u cjelini na audio snimci u svrhu analize forme i ključnih problema partiture. Prije zajedničkog dirigiranja cijele skladbe, voditelj je postavio interpretativne okosnice i naglasio važnost planiranja i promišljanja interpretacije od strane dirigenta prije procesa rada sa orkestrom, kao jednom od najvažnijih priprema za dirigiranje. 

Nakon toga, svi su polaznici imali priliku proći problematične dijelove partiture, promjene tempa i metra, specifične oznake za dinamiku, agogiku, korone, pravilno razumijevanje partiture, stvaranje vlastite zvučne predodžbe partiture. Voditelj je za ilustraciju složenih mjera koristio ploču, crtajući pokrete koje je potrebno izvesti. Fokus uvodnog termina seminara, koji se prenosio na sve zadane skladbe, odnosio se na pronalaženje tehnički zahtjevne situacije u partituri i rješavanje istih uz odabir pravilnog prstometa, položaja, načina trzanja te balans zvuka tamburaškog orkestra.

Praktični dio seminara odvio se u subotu popodne s velikim tamburaškim orkestrom, a u nedjelju s komornim orkestrom tambura Glazbene škole Alberta Štrige Križevci. Polaznici su nakon jutarnjeg studiranja partitura i manualnih vježbi s voditeljima, pristupili dirigiranju zadanih djela s orkestrom, izmjenjujući se u ulozi dirigenta. Voditelji su tom prilikom na licu mjesta pomagali polaznicima u izvođenju partiture sugestijama o interpretaciji i lakšem načinu dirigiranja težih dijelova u partiturama. Osim toga, u nedjelju ujutro Stjepan Fortuna posebno je radio sa sviračima komornog orkestra tambura na detaljima interpretacije i tehničkog izvođenja određenih mjesta u skladbi.

O seminaru je Matija Fortuna napisao:  „Težište našeg rada bio je pomoći dirigentima ostvariti svoju glazbenu ideju pred ansamblom i pokušati ih potaknuti i navesti kako da iskoriste bogatstvo zvuka koji tamburaška glazbala mogu ostvariti. Bavili smo se kulturom vođenja probe, te analizom partitura.“

Seminaru je prisustvovalo desetak voditelja tamburaških orkestara, kojima su podijeljena priznanja o pohađanju Seminara. 


BIOGRAFIJE VODITELJA SEMINARA:

Stjepan Fortuna (Bukovje Križevačko, 1955.) glazbu je učio u Križevcima i Zagrebu i već sa 19 godina zapošljava se u glazbenoj školi Alberta Štrige Križevci kao nastavnik gitare. Talent i ljubav prema glazbi koju je naslijedio od svojih roditelja i djeda koji je bio i samouki graditelj tambura, ubrzo prenosi na mlade glazbenike i u kratko vrijeme postiže vidne rezultate. Nakon dvije godine provedene u školi, zajedno sa tadašnjom ravnateljicom pokreće tamburaški orkestar koji je bio sastavljen od učenika gitare, klavira i harmonike. Stjepan Fortuna kao dirigent orkestra prima pohvale za svoj rad i poziv na Festival tamburaške glazbe u Osijeku, gdje sa školskim orkestrom osvaja 15 zlatnih plaketa Tambura Paje Kolarića i dvije zlatne plakete s gradskim tamburaškim orkestrom Sv. Marko Križevčanin i ujedno pomaže da se održi željeni nivo festivala. Zaslužan je uz još mnogo svojih kolega da je tambura dobila svoje mjesto u srednjoj glazbenoj školi, osnovao je nekoliko malih tamburaških sastava, a od prošle godine je umjetnički voditelj ansambala u Austriji; «Zbor i tamburica» Frakanava-Burgenland te podmlatka u društvu «Tamburica» Stikapron-Burgenland. Godine 2002. osnovao je limenu glazbu Križevci, gdje neko vrijeme radi kao voditelj. Na Državnim natjecanjima glazbenih škola osvaja jednu treću, dvije druge i mnoge prve nagrade, dobitnik je prve nagrade (Summa cum laude) na europskom Festivalu u Neerpeltu (Belgija). Nastupao je na festivalima u Portugalu i SAD-u, a koncerte održao u preko 30 gradova u Hrvatskoj, te mnogim zemljama Europe i  Amerike. Bio je sudionik gotovo svih seminara za dirigente tamburaških orkestara u organizaciji Hrvatskog sabora kulture, voditelj  je zimskog i ljetnog seminara za voditelje i članove folklornih ansambala u organizaciji Matice iseljenika te je  dirigent Hrvatskog tamburaškog orkestra (100 tamburaša) od samog osnutka, a za svoj rad je primio mnoga priznanja: srebrne i zlatne plakete grada, županije, posebno priznanje  ministra prosvjete i športa, HDGPP-a i nagradu za životno djelo Koprivničko-križevačke županije za postignute rezultate na području glazbe.

Matija Fortuna (Koprivnica, 1985) godine 2001. maturirao je na odsjeku za tamburu u Glazbenoj školi Alberta Štrige u Križevcima, kao prvi učenik u povijesti Hrvatske. Na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 2009. godine na studiju Glazbene teorije, a 2011. godine diplomirao je i Orkestralno dirigiranje u klasi profesora Vjekoslava Šuteja i Uroša Lajovica. Dobitnik je Top stipendije za akademsku godinu 2010/2011. U okviru Erasmus programa za razmjenu studenata, 5. godinu studija dirigiranja proveo je na Akademiji za glazbu i primijenjenu umjetnost u Beču.  Od 2009. do 2011. godine bio je dirigent Oratorijskog zbora Crkve sv. Marka Cantores Sancti Marci s kojim je ostvario brojne koncerte u Hrvatskoj i inozemstvu. U tom razdoblju bio je i dirigent Tamburaškog orkestra Glazbene škole Alberta Štrige. U travnju 2009. godine s istim je orkestrom osvojio prvu nagradu na Državnom natjecanju orkestara srednjih glazbenih škola u organizaciji HDGPP-a u Dubrovniku, te osvojio i nastup na završnom koncertu. S istim orkestrom osvojio je prvu nagradu s pohvalom („cum laude“) na Europskom natjecanju orkestara u Neerpeltu (Belgija).  Trenutno živi u Beču gdje studira na poslijediplomskom studiju dirigiranja na Akademiji za glazbu i primjenjenu umjetnost, u klasi profesora Uroša Lajovica. U svibnju 2012. godine pripremio je i dirigirao operu «Der Schauspieldirektor» od Wolfganga Amadeusa Mozarta, u suradnji sa Odsjekom za glazbeni teatar na Muzičkoj akademiji u Beču. U travnju 2013. godine, u istoj suradnji, dirigirao je operu „Mavra“ i balet „Pulcinella“. Matija Fortuna sudjelovao je na raznim dirigentskim seminarima u Hrvatskoj i inozemstvu.

INFORMACIJE O SEMINARU

VRH