HRSK

Ples / Folklor / Novosti

Seminar za voditelje folklornih skupina, Zadar

Hrvatski sabor kulture i ove godine nastavlja s obrazovanjem svojih članica. Za voditelje folklornih skupina, a pod pokroviteljstvom Zadarske županije, organiziramo dvodnevni seminar na temu Narodna baština Ravnih Kotara i Bukovice. Seminar će se održati 16. i 17. ožujka 2013. u Zadru.

 

Hrvatski sabor kulture pod pokroviteljstvom Zadarske županije organizira seminar za voditelje folklornih skupina pod nazivom

NARODNA BAŠTINA RAVNIH KOTARA I BUKOVICE

U Zadru, 16. i 17.3.2013. (Narodni muzej Zadar - Etnološki odjel, Narodni trg) s početkom u 10.00 sati

Voditelji seminara bit će Vidoslav Bagur, prof. i dr.sc. Jasenka Lulić Štorić koji će kroz segmente plesa, glazbe i tradicijskog odjevanja sudionicima približiti narodnu baštinu spomenutog kraja.

Satnica seminara:


SUBOTA, 16.3.2013.

10,00 – 11,15   Narodna baština Ravnih Kotara i Bukovice u vremenu i prostoru (V. Bagur)

11,30 – 12,45   Tradicijsko glazbovanje Ravnih Kotara i Bukovice 

12,50 -  14,00   O pjesmama i pjevanju Ravnih Kotara i Bukovice 

14,00 – 15.30    PAUZA (ručak)

15,30 – 17,00    Narodni plesovi (odraslih)   (V. Bagur)

17,15 – 18,30    Narodni plesovi (odraslih)   (V. Bagur)

18,45 – 20,00    Predstavljanje folklora na sceni (V. Bagur) – snimke nastupa izabranih skupina

 

NEDJELJA, 17.3.2013.

9,00 – 11,20     Tradicijsko odijevanje   (dr.sc. Jasenka Lulić Štorić)

11,30 – 13,00    Narodni plesovi (odraslih)   (ponavljanje)

13,15                 podjela priznanja sudionicima

 

 

PRIJAVE:

Svi sudionici (članice i ne članice HSK) dužni su se prijaviti Hrvatskom saboru kulture putem službene prijavnice koju možete poslati poštom ili mailom.

Za sve članice Hrvatskog sabora kulture koje uredno podmiruju članarinu, seminar je BESPLATAN.  

Za ne članice HSK s područja Zadarske županije, Županija sufinancira dio kotizacije u visini od 200,00 kn dok ne članice podmiruju kotizaciju za seminar u iznosu od 50,00 kn.

Za ne članice HSK koje nisu s područja Zadarske županije kotizacija iznosi 250,00 kn.

Uplatu kotizacije molimo izvršiti na žiro-račun Hrvatskog sabora kulture: br: 2360000-1101534566 uz poziv na broj u kojem je potrebno navesti OIB (udruge ili pojedinca), a kopiju potvrde o izvršenoj uplati priložiti uz prijavnicu. Na uplatnicu u rubriku uplatitelj treba navesti puni naziv udruge (ili ime i prezime fizičke osobe) čiji ste predstavnik i ime i prezime polaznika Seminara, a u rubriku svrha doznake - Seminar za voditelje folklornih skupina.

Potvrdu o uplati zajedno s prijavnicom (u prilogu) poslati najkasnije do 8.3.2013. 

Napomena: U slučaju da polaznik ne prisustvuje seminaru, uplaćena kotizacija se ne vraća.

Za sve dodatne informacije posjetite našu web stranicu www.hrsk.hr ili se obratite mailom na ples@hrsk.hr ili telefonom na br. 095 4556 877, stručnoj suradnici za ples, Valentina Dačnik, kao i Magdaleni Dilber, višoj stručnoj suradnici Upravog odjela za društvene djelatnosti Zadarske županije -  drustvene-dilber@zadarska-zupanija.hr, Tel: 00385 (0)23 350 352 Faks: 00385 (0)23 350 367

SMJEŠTAJ I PREHRANA (o trošku polaznika seminara):

Smještaj o trošku polaznika seminara moguće je rezervirati u Hotelu Porto, Nikole Jurišića 2, 23000, Zadar, gdje jednokrevetna soba s doručkom iznosi 325,00 kn, a na bazi polupansiona 375,00 kn (boravišna pristojba uključena). Dvokrevetna soba s doručkom iznosi 236,50 kn po osobi a na bazi polupansiona 286,00 kn po osobi. (boravišna pristojba uključena).

Molimo Vas da u slučaju planiranog noćenja (o svom trošku) obvezno kontaktirate Hotel a poradi rezervacije na: tel: ++38523/292–300, fax: ++38523/292–333, E-mail: hotel.porto@zd.t-com.hr

Sudionici Seminara osobno plaćaju smještaj i/ili prehranu na recepciji hotela.

Sudionicima seminara slobodni smo ponuditi i mogućnost kupnje knjiga I. Ivančana: Narodni plesovi i običaji južne Dalmacije 1, i Narodni plesovi Dalmacije 2 i 3 po jedinstvenoj cijeni od 100,00 kn po kompletu. Obavezna rezervacija na broj telefona 01/4618-825 ili na mail: hrv.sabor.kulture@zg.t-com.hr; prodaja@hrsk.hr

Uz predavanje polaznici će i aktivno sudjelovati u prezentiranju plesova, pa vas molimo da sa sobom obavezno ponesete PAPUČE ili SPORTSKU OBUĆU.

 

prijavnica Zadar 13

VRH