HRSK

Glazba / Tamburaški orkestri i sastavi / Novosti

Seminar za tamburaše u Draganiću

Hrvatski sabor kulture i Zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih djelatnosti Karlovačke županije zajednički su održali Seminar za tamburaše i voditelje tamburaških orkestara i sastava pod pokroviteljstvom Karlovačke županije dana 6. i 7. prosinca 2014. godine u prostorijama Kulturnog centra Draganić, na adresi: Draganići 6, 47201 Draganić.

Seminar je održan u suradnji s tamburaškim orkestrom i sastavom KUD-a Sv. Juraj iz Draganića, pod vodstvom dirigenata Stjepana Fortune i Matije Fortune.

SATNICA SEMINARA:
Subota, 6. 12. 2014.
10:00    Teorijski uvod i upoznavanje sa seminaristima
10:30    Rad s malim tamburaškim (mješovitim) sastavom, rad po dionicama (Stjepan Fortuna)
12:00    Pauza
12:30    Rad s malim tamburaškim (mješovitim) sastavom, odvojena proba za sudionike bez teoretske glazbene naobrazbe (Stjepan Fortuna)
14:00 – 16:00 Pauza za ručak
16:00    Rad s malim sastavom (Stjepan Fortuna)
           Rad s tamburaškim orkestrom (Matija Fortuna)
17:30    Pauza
18:00    Rad s malim sastavom (Stjepan Fortuna)
           Rad s tamburaškim orkestrom (Matija Fortuna)
19:30    Druženje
                        
Nedjelja, 07.12.2014.
10:00   Rad s malim sastavom (Stjepan Fortuna)
           Rad s tamburaškim orkestrom (Matija Fortuna)
11:30-12:00  Pauza
12:00 – 13:30  Završno prosviravanje zadanih skladbi seminara
 
ZADANE SKLADBE:
MALI SASTAV:
Prigorski plesovi (obr. Željko Bradić)
TAMBURAŠKI ORKESTAR:
Josip Stojanović: Mala suita
Dragutin Hruza: Tamburaški sastanak
Dragutin Hruza: Na saloniku
Emil Cosseto: Zagorski tanac

PROGRAM JE OBUHVATIO:

- osnove dirigentske tehnike (manualna tehnika, pripremna i završna kretnja, samostalnost ruku)

- pravilno čitanje i učenje partiture (promjene tempa i metra, oznake za dinamiku, agogiku, korona i vrste korona, pronalaženje tehnički težih situacija u partituri i rješavanje istih uz odabir pravilnog prstometa, položaja, načina trzanja, balans zvuka tamburaškog orkestra kroz pravilno razumijevanje partiture, stvaranje vlastite zvučne predodžbe partiture)

- praktičan rad s orkestrom (dirigiranje zadanih partitura, snimanje svakog sudionika, nakon probe, individualna analiza video snimaka)

- rad s malim tamburaškim (mješovitim) sastavom

VRH