HRSK

Glazba / Zborovi / Arhiva

Seminar za dirigente zborova i malih vokalnih sastava

 

U Karlovcu se 11. i 12. svibnja 2012., u prostorijama Doma Hrvatske vojske Zrinski (Marina Držića 4), u organizaciji Hrvatskog sabora kulture, a u suradnji s mješovitim zborom Chorus Carolostadien održao seminar za dirigente zborova i malih vokalnih sastava. Seminar je vodio dirigent Sebastjan Vrhovnik.

 

 


SEMINAR SE ODVIO PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU:
Petak, 11.05.2012.
18:00 – 19:00 (razgovor sa polaznicima seminara)
19:00 – 22:00 (praktičan rad sa zborom – zborsko oblikovanje zvuka; ciljano upjevavanje na skladbi F. Mendelssohn Bartholdy: Richte mich, gott)
Subota, 12.5.2012.   
10:00 – 14:30 (praktičan rad na zadanim djelima sa zborom)
14:30 – 16:30 (pauza)
16:30 – 19:00 (praktičan rad na zadanim djelima sa zborom)
Na seminaru je  sudjelovalo sedam polaznika iz Varaždina, Virovitice, Oprisavca, Đurđevca, Rijeke i Zagreba.

NA SEMINARU SU SE OBRAĐIVALE SKLADBE:
1. J. Van Berchem: O Jesu Christe
2. Felix Mendelssohn Bartholdy: Richte mich, Gott (Psalam 43), op. 78, br. 2
3. Sergej Rahmanjinov: Bogorodice Djevo, op. 37 
4. Vladimir Berdović: Linđo (stari dubrovački ples)
5. Emil Cossetto: Došel je došel zeleni Juraj (mješoviti folklorni zbor)
6. Jaakko Mäntyjärvi: Ave Maria
7. Karol Pahor: Pa se sliš'

PROGRAM SEMINARA obuhvaćao je:
- predstavljanje literature o zborskom upjevavanju
- tehnike zborskog upjevavanja i oblikovanja zborskog zvuka
Tehnike koje su se savladavale ostvarene su ciljanim vježbama za disanje, rezonanciju, raspon, artikulaciju vokala i konsonanata na skladbi F. Mendelssohn Bartholdy: Richte mich, gott, uz tiskane izručke koje je voditelj pripremio za Sudionike.
Tom prilikom Sudionici su imali priliku vidjeti proces upjevavanja sa Zborom koje je obuhvaćalo zagrijavanje glasa različitim vježbama, pa tako i pripremama problematičnih mjesta iz skladbe te njihovoj primjeni na konkretnim mjestima u skladbi.
- fraziranje unutar različitih glazbenih stilova;
- povezivanje intonacije s drugim glazbenim elementima

Uz dirigente, na samom Seminaru praktično su doprinijeli i pjevači Zbora Chorus Carolostadien, koji su svojim sudjelovanjem polaznicima pružili primjer zašto je potrebno raditi na vokalnoj tehnici, čemu služi ciljano upjevavanje, te kako se izvodi relaksiranje tijela kao priprema za pjevanje. Seminar je osim za dirigente, bio vrlo vrijedan za pjevače i zbor u cjelini, s obzirom da je proces obrade svake pojedine skladbe odrađen upravo s njima, rješavajući kako interpretativne, tako i tehničke probleme zborskog izvođenja zadanog repertoara. 
Tijekom seminara, svaki je sudionik dobio priliku da na zadanim partiturama prema odabiru, dirigira zborom, dobivajući pri tome detaljne upute i sugestije voditelja o elementima glazbenog dijela i interpretaciji, ali i manualnoj tehnici dirigiranja. Unatoč različitoj naobrazbi i iskustvu dirigenata sudionika, voditelj je prilagodio težinu odabranog programa, kako bi svi imali priliku voditi zbor. Na kraju Seminara, Sebastjan Vrhovnik pokazao je i kako obraditi sasvim novu skladbu suvremenog repertoara sa zborom i to na primjeru „Ave Maria“ Jaakkoa Mäntyjärvia. Tom prilikom, Vrhovnik je prošao cjelokupan proces čitanja nove partiture sa Zborom, uvježbavanja pojedinih dionica te njihovih spajanja u cjelinu, nakon čega su istu skladbu imali priliku dirigirati i polaznici seminara. 
Po završetku, svi sudionici dobili su uvjerenja o pohađanju seminara.
 
Napomena:
Seminar je za sve članove HSK bio besplatan.

 

Zbor Chorus Carolostadien

VRH