HRSK

Glazba / Puhački orkestri / Arhiva

Seminar za dirigente s Robertom Homenom, Goričan, 2016.

Seminar za dirigente koncertnih puhačkih orkestara u organizaciji Hrvatskog sabora kulture održan je 3. prosinca 2016. godine u Goričanu u suorganizaciji s Puhačkim orkestrom Goričan i Zajednicom kulturno-umjetničkih udruga Međimurske županije u prostorijama Doma kulture Goričan (na adresi: Trg sv. Leonarda 40324 Goričan).

Napomena:  Spomenuti Seminar je trebao biti održan u suradnji s Gradskom limenom glazbom iz Gospića u terminu 26.-27. studenoga  2016. godine u Gospiću pod vodstvom Tomislava Fačinija i Matije Fortune, ali je program zbog premalog broja prijavljenih sudionika u navedenom terminu morao biti prolongiran. Za novi termin seminara odabran je datum 3. prosinca 2016. godine. Obzirom na nemogućnost sudjelovanja odabranih voditelja i demonstracijskog orkestra u novom terminu, Seminar je održan na drugoj lokaciji (Goričan) i drugim suorganizatorima (Puhačkim orkestrom Goričan i Zajednicom kulturno-umjetničkih udruga Međimurske županije) te realiziran kao jednodnevni program.
Seminar za dirigente koncertnih puhačkih orkestara u Goričanu održan je pod vodstvom dirigenta Roberta Homena,  a u njemu je sudjelovalo 5 dirigenata. 
Program seminara temeljio se na individualnom radu voditelja s polaznicima, te praktičnom radu s demonstracijskim orkestrom na zadanim djelima. 
Puhački orkestar Goričan za tu je prigodu pripremio njihov dirigent i voditelj Luka Dominik. 
Skladbe koje su se obrađivale na seminaru bile su:
-    Jan Van Der Roost: Flashing Winds
-    Miljenko Prohaska: Blues br. 2
-    James Swearingen: Where the River Flows

Tijek Seminara:
Seminar je održan u terminu od 10 h do 19,30 h. 
U uvodnom predavanju, voditelj Robert Homen osvrnuo se na temeljne definicije glazbe i uloge dirigenta u njezinoj izvedbi te radu s orkestrom. Osim toga teme seminara obuhvaćale su osnovne metode rada dirigenata s amaterskim puhačkim orkestrom (odabir repertoara, motivacija glazbenika, put do ostvarenja umjetničkih ciljeva), studij zadanih partitura i osnove dirigiranja (postavljanje i držanje ruku i tijela, autonomnost ruku, uzmah i odmah, promjene mjera i tempa, dinamika, potpodjele, korona, dirigiranje naglasaka, vođenje fraze, promjene tempa). Nakon toga sudionici seminara imali su priliku rada s pokaznim orkestrom na zadanim djelima. Izmjenjujući se u dirigentskoj ulozi, sudionici seminara su radili na rješavanju tehničkih problema koji se javljaju pri ravnanju puhačkim orkestrom te interpretativnim zahtjevima partitura. 
Počevši sa tehnikom štimanja kao ključnim elementom za uvođenje u proces muziciranja orkestra, dirigenti su tijekom rada na svakom pojedinom djelu rješavali manualne probleme pri dirigiranju, zatim su radili na komunikaciju između dirigenta i orkestra, preciznosti intonacije, jasnoći ritma, te korištenju dinamike i agogike kao sredstava za postizanje dojmljivosti interpretacije uz stručne sugestije Roberta Homena o estetičkim i  stilskim elementima skladbi. 

Ostvareni ciljevi:
Seminar za dirigente puhačkih orkestara Hrvatskog sabora kulture jedan su od rijetko dostupnih programa obrazovanja i dodatnog usavršavanja dirigenata amaterskih orkestara na kojima polaznici uz proširivanje znanja o dirigentskom umijeću dobivaju i nove informacije o glazbenoj literaturi te pomoć pri izboru repertoara. Na ovom seminaru su demonstracijski orkestar te polaznici dobili mogućnost besplatnog usavršavanja te dodatne edukacije, čime se ujedno utječe i na njegovanje i unaprjeđenje rada njihovih ansambala.  
Individualan rad profesionalnog dirigenta s voditeljima, većinom amaterima u dirigiranju, od ključne je važnosti za unaprjeđenje stupnja manualne/dirigentske tehnike polaznika, njihove metodike rada s orkestrom i glazbenog znanja, a time i unaprjeđenje kvalitete rada orkestara iz kojih dolaze, čemu svjedoče i polaznici Seminara. Dodatna vrijednost programa mogućnost je upoznavanja novog repertoara, susret i izmjena iskustva dirigenata, te produbljivanje znanja o vlastitim potencijalima i vještinama.  Za predstavnike puhačkih orkestara sudjelovanje na seminaru bilo je besplatno. Svim sudionicima podijeljene su potvrde o pohađanju i uspješnom završavanju seminara.
Obzirom da je program seminara održan u jednom danu, planirani rashodi seminara ukupno su manji od predviđenog budžeta prijavljenog u prijavnici MK. 

VRH