HRSK

Glazba / Puhački orkestri / Arhiva

Seminar za dirigente s Mirom Saje, Zadar, 2018.

Seminar za dirigente puhačkih orkestara u organizaciji Hrvatskog sabora kulture održan je 24. - 25. ožujka 2018. godine u Zadru u suradnji s Gradskom glazbom Zadar. Seminar je vodio slovenski dirigent Miro Saje. Dvodnevni program seminara održan je prostorijama Gradske glazbe Zadar na adresi Franje Tuđmana 24 u Zadru uz materijalnu potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Zadarske županije i Grada Zadra (sredstva Grada Zadra nisu prešla preko računa HSK).

PROGRAM SEMINARA temeljio se na izučavanju metodike rada s amaterskim puhačkim orkestrima i upoznavanju s odgovarajućom literaturom, kao i individualnoj pripremi voditelja i njihovom usavršavanju u tehnici dirigiranja. Polaznici seminara aktivno su sudjelovali u programu seminara. Voditelj Miro Saje na seminaru je predstavio osnovne dirigentske vježbe te ilustrirao proces individualne pripreme dirigenta za rad s orkestrom, kao i rad na konkretnim skladbama koje su bile unaprijed zadane: 
•    James Swearingen: Blue Ridge Saga 
•    Michael Sweeney: Black Forest Overture
•    Mario Komazin: Intrada, fuga i ples 

TIJEK SEMINARA
Seminar je održan u tri termina, u subotu 24.3.2018. od 11-14 sati i 16-19 sati, te u nedjelju 25.3.2018. od 10-13 h. Nakon uvodnog predstavljanja voditelja i upoznavanja s polaznicima, voditelj se posvetio osnovama dirigiranja i individualnoj pripremi voditelja za rad s orkestrom, s posebnim naglaskom na vježbama za postavljanje i držanje ruku i tijela, autonomnost ruku, uzmah i odmah, promjene mjera, dinamiku, potpodjelu, poliritmiju, koronu, dirigiranje naglasaka, vođenje fraze i promjene tempa. Voditelj je posebnu pažnju posvetio metodici rada s orkestrom. Nakon individualnog rada s polaznicima, uslijedio je rad s demonstracijskim orkestrom na odabranim partiturama prilikom kojeg su se polaznici izmjenjivali u ulozi voditelja, te su uz izučavanje osnova dirigentske tehnike, radili na izrađivanju pojedinačnih dionica i sklapanju novih skladbi u cjelinu.  Gradska glazba Zadar koju je za seminar pripremio prof. Dražen Habuš vrlo je posvećeno surađivala s voditeljem i polaznicima seminara, aktivno i spremno muzicirajući prema njihovim zahtjevima. Osim toga, 3 glazbenika iz orkestra, kao i njihov dirigent g. Habuš, aktivno su sudjelovali u seminaru kao polaznici, čime su pokazali dodatnu zainteresiranost za razvoj vlastitog orkestra i budućeg voditeljskog kadra. Seminar je prošao u vrlo kvalitetnom i ugodnom radnom ozračju, kojeg su  polaznici vrlo visoko ocijenili.

OSTVARENI CILJEVI
Seminar za dirigente puhačkih orkestara Hrvatskog sabora kulture jedan su od rijetko dostupnih programa obrazovanja i dodatnog usavršavanja voditelja amaterskih orkestara. Na njima polaznici imaju priliku dobiti osnovno ili prošireno znanje o dirigentskoj tehnici, metodici rada s amaterskim glazbenicima, novoj literaturi te pomoć pri izboru repertoara. Individualan rad profesionalnog dirigenta s voditeljima početnicima, od ključne je važnosti za unaprjeđenje stupnja manualne/dirigentske tehnike polaznika, njihove metodike rada s orkestrom i glazbenog znanja, a time i unaprjeđenje kvalitete rada orkestara iz kojih dolaze, čemu svjedoče i polaznici koji svake godine dolaze sve pripremljeniji i vještiji na seminare, s većim zahtjevima za voditelje, što u konačnici rezultira boljim izvedbama njihovih orkestara na Smotrama i Susretima puhačkih orkestara iz godine u godinu. Dodatna vrijednost seminara mogućnost je upoznavanja polaznika s novim repertoarom glazbenih djela te specifičnostima njihove interpretacije, kao i načina ovladavanja istima, susret i izmjena iskustva s drugim dirigentima, te produbljivanje znanja o vlastitim potencijalima i vještinama. 
Na seminaru u Zadru aktivno je sudjelovalo 11 sudionika iz Zadra, Belice, Vodica, Zagreba, Gospića i Zaprešića. Za predstavnike puhačkih orkestara članica Hrvatskog sabora kulture sudjelovanje na seminaru bilo je besplatno. 
Po održanom seminaru svim sudionicima su podijeljene potvrde o pohađanju i uspješnom završavanju seminara

VRH