HRSK

Glazba / Tamburaški orkestri i sastavi / Novosti

Seminar pod vodstvom Dražena i Petra Varge u Vukovaru

SEMINAR ZA VODITELJE I ČLANOVE TAMBURAŠKIH ORKESTARA I SASTAVA održan je u organizaciji Hrvatskog sabora kulture, a  u suradnji s tamburašima HKGD-a “DUNAV“ Vukovar dana 10. i 11. ožujka 2018. u VukovaruSeminar je vodio Dražen Varga uz asistenta Petra Vargu u prostorijama HKGD-a na  Adresi: J.J.Strossmayera 20, 32000 VUKOVAR.

Seminar je bio namijenjen polaznicima koji do sad nisu imali priliku voditi tamburaški orkestar/sastav, kao i glazbenicima, učiteljima glazbe, glazbenim amaterima, zaljubljenicima u tamburu i drugima. Na Seminaru je aktivno sudjelovalo 28 aktivnih sudionika različitih generacija iz Vukovara, Rijeke, Siska, Laslova, Ivanske, Belišća, Kašine, Splita, Donjeg Miholjca, Feričanaca i Đakova što govori o velikoj potrebi za programima ovog tipa u RH.

Program prvog dana Seminara održan je u dva bloka. Prvi je dio obuhvatio predavanja profesora Varge na temu metodike rada s učenicima početnicima, kao i njihovoj pripremi za rad u tamburaškom ansamblu. U ilustraciji metodike rada s početnicima sudjelovalo je 9 učenika osnovne škole od kojih većina prije toga nije imala nikakvog dodira s tamburom. Seminaristi su tom prilikom sudjelovali u procesu podučavanja djece osnovama držanja ruke i instrumenta prilikom sviranja, kao i izvođenja tona, samostalno i u orkestru. Sudionici seminara isto su tako zajedničkim izvođenjem nekoliko klasika tamburaške literature predstavili učenicima zvuk tamburaškog orkestra i na taj ih način dodatno motivirali na daljnje bavljenje tamburom i sviranje u orkestru. Drugi dio dana pretpostavio je uvod u aranžiranje za tamburaške sastave – orkestre, kao i osnove teorije glazbe za polaznike početnike. Profesor Dražen Varga pokazao je primjer aranžiranja nekoliko narodnih melodija za konkretan instrumentalni sastav, dok je Petar Varga uveo polaznike bez znanja teorije glazbe u osnove notnog pisma i sastavnice glazbenog djela. Nakon toga, voditelji su predstavili osnove metodike dirigiranja orkestrom na glazbenim primjerima koji su izvodili sami polaznici seminara u obliku orkestra.

Drugi dan Seminara obuhvatio je praktičan rad polaznika s tamburaškom sekcijom HKGD-a „Dunav“ Vukova. Voditelji su predstavili metodiku vođenja probe, od pripreme voditelja upoznavanjem s partiturom i dirigentskim problemima do izrađivanja glazbenih elemenata partiture sa tamburaškim ansamblom. Pri tome su polaznici seminara dobili upute o osnovama dirigentske tehnike (postavljanja i držanja ruku i tijela, pokazivanja uzmaha i odmaha, promjena mjere i tempa, dinamike, vođenje fraze, itd.) kao i o metodici postizanja željenog zvučnog rezultata (upoznavanjem i poštivanjem oznaka za agogiku, dinamiku, tempo, karakter, stil, te uočavanjem i svladavanjem svih tehničkih problema s kojima se glazbenici susreću u pojedinoj skladbi). Na seminaru su se obrađivale skladbe „Rondo“, „Zaboky Cancan“ i „Četiri rijeke“ Dražena Varge te „Zagorska polka“ Emila Cossetta. Tijekom dvodnevnog rasporeda, kroz ovaj jedinstveni program stručnog usavršavanja, sudionici su imali priliku rada na tamburaškom umijeću (svirajući vlastite instrumente u orkestru) te usavršavanju u metodici vođenja orkestrom. Osim toga, polaznici su se upoznali s novom literaturom koju mogu iskoristiti i u vlastitom radu. Nakon održanog seminara polaznici seminara dobili su potvrde o sudjelovanju. Seminar je za članove Hrvatskog sabora kulture bio besplatan. O dobrim rezultatima Seminara, osim velikog broja zainteresiranih polaznika govori i njihovo oduševljenje i zahvalnost zbog održanog Seminara, kao i njihova zainteresiranost za domaćinstvom takvog programa u njihovim sredinama u bliskoj budućnosti (Sisak, Rijeka, Split). Time se potvrdila korisnost i uspješnost održanog Seminara pod vodstvom Dražena i Petra Varge, te potreba za sličnim edukacijskim sadržajima na širem području RH. 

RASPORED SEMINARA: 

Subota, 10.3.2018. 

10:00 – 11:00 h UVODNO PREDAVANJE 
formiranje sastava/orkestra, osnove rada s učenicima početnicima

11:15 – 13:15 h METODIKA RADA S POČETNICIMA  
rad s glazbenicima – početnicima i formiranje orkestra, vježbe i literatura za rad 

13:15 – 15:00 h Pauza 

15:00 – 19:00 h OSNOVE ARANŽIRANJA I INDIVIDUALNI RAD 
VODITELJA I SUDIONIKA
primjer aranžiranja narodne melodije za tamburaške ansamble te metoda uvježbavanja skladbe s orkestrom

Nedjelja, 11.3.2018.

10:00 – 11:00 h INDIVIDUALNI RAD VODITELJA I SUDIONIKA
priprema voditelja za rad s tamburaškim orkestrom, analiza zadanih partitura, uvod u dirigiranje, Pregled literature za nastavnike

11:00 – 14:00 h METODIKA RADA S TAMBURAŠKIM ORKESTROM – u suradnji s 
tamburaškim orkestrom HKGD-a Dunav 
praktični rad s orkestrom na zadanim djelima, dirigiranje uz vodstvo voditelja
Skladbe koje će se obrađivati su:
Dražen Varga: Rondo 
Dražen Varga: Zaboky Cancan
Emil Cossetto: Zagorska polka 

14:00 PODJELA POTVRDA O SUDJELOVANJU SUDIONICIMA 

BIOGRAFIJE VODITELJA SEMINARA:

Dražen Varga završio je osnovnu školu, nižu glazbenu školu (harmonika) i gimnaziju u rodnom gradu Vrbovcu. Srednju glazbenu polazio je u Bjelovaru (klarinet). Na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu diplomirao je 1976. godine. Kao nastavnik glazbene kulture predaje glazbenu kulturu u osnovnim školama, a posljednjih 20 godina radi kao nastavnik tambura. Za mnogobrojne folklorne ansamble napisao je nekoliko desetaka glazbenih obrada. Veliki dio tih aranžmana sakupio je u zbirci Birajmo si frajlicu (I.II.III.) namijenjenoj tamburaškim sastavima i orkestrima, vokalnim solistima i folklornim zborovima. U vlastitom izdanju izdao je Početnicu za tamburaše, kvartnog a-e sustava. Autor je i udžbenika za poduku tambura u osnovnoj glazbenoj školi.  Stalni je glazbeni suradnik Hrvatskog sabora kulture. U njegovoj organizaciji održava seminare i predavanja za mlade tamburaške voditelje. Bio je predavač i voditelj seminara za potrebe Javnog sklada Republike Slovenije i član Državne komisije za ocjenjivanje slovenskih tamburaških orkestara. Njegovi su učenici u svoje škole donijeli nekoliko desetaka prvih i drugih nagrada, od regionalnih do državnih. S tamburaškim ansamblima, na Državnim natjecanjima komornih sastava, osvaja dvije druge i devet prvih nagrada. Na temelju dosadašnjih rezultata, primio je 2007. Godišnju nagradu HDGPP-a. Zaposlen je kao učitelj tambura u OGŠ pri OŠ K.Š.Gjalskog u Zaboku.  

Petar Varga sveučilišni je prvostupnik tambure. Diplomirao je na Konzervatoriju Franza Schuberta u Beču (u suradnji sa Akademija za muzička tancova i lik. umetnost, Plovdiv, Bugarska), a obrazovanje nastavlja na Diplomskom studiju – Tamburaško umijeće pri Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Kao studijski glazbenik surađuje s brojnim autorima, izvođačima i izdavačkim kućama, tamburaškim sastavima, svira u orkestru „Zagrebački tamburaši“, te se kao autor glazbe i glazbenih obrada pojavljuje na festivalima i koncertima u zemlji i inozemstvu. U stručnim udrugama HUZIP i ZAMP ima prijavljeno preko tristo djela. Kao koncertni glazbenik nastupao je s ansamblom Lado, brojnim izvođačima na koncertima i festivalima, te u kazalištu Komedija na nekoliko predstava i mjuzikala. Danas je učitelj tambura u OGŠ pri OŠ Ksavera Šandora Gjalskog i srednjoj Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću u Zaboku. Voditelj je i dirigent nekoliko folklornih tamburaških sastava i tamburaških orkestara; u Zaprešiću, Zaboku i Zagrebu. Jedan je od predavača na seminarima za voditelje i dirigente tamburaških sastava i orkestara organiziranih od strane Hrvatskog sabora kulture i Agencije za odgoj i obrazovanje. Član je stručnog povjerenstva na smotrama folklora u organizaciji Hrvatskog sabora kulture. Sa svojim je učenicima postigao niz zapaženih rezultata na natjecanjima tamburaša solista, tamburaških ansambala i orkestara. Posljednje su prve i druge nagrade solista i ansambala na županijskim i državnim natjecanjima učenika glazbenih škola u organizaciji Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga, te zlatna plaketa „Tambura Paje Kolarića“ s međunarodnog festivala umjetničke tamburaške glazbe u Osijeku.

Program Seminara_PDF verzija

VRH