HRSK

Kazalište / Arhiva

Seminar 2011

Seminar namijenjen voditeljima, redateljima i glumcima amaterskih kazališta i udruga, 5. i 6.11.2011., Sveti Ivan Zelina

Obavještavamo Vas o Seminaru namijenjenom voditeljima, redateljima i glumcima amaterskih kazališta i udruga koji organizira Hrvatski sabor kulture u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Zelina i Kazalištem ZAMKA Zelina  5. i  6. studenog 2011. godine u Pučkom otvorenom učilištu, 10380 Sveti Ivan Zelina, Vatrogasna 3. 

Teorijski  dio i radionice  vodit će JOŠKO ŠEVO, glumac i profesor glume na ADU u Zagrebu i dr. sc. doc. art. DUBRAVKA - CRNOJEVIĆ CARIĆ, glumica, redateljica i profesorica Povijesti drame, kazališta i svjetske književnosti na zagrebačkoj ADU. 

 

PLAN SEMINARA: 

subota, 5. XI. 2011.

 10,00 – 11,30 h - tema prva 

 11,30 – 13,00 h - radionica 

 13,00 – 14,15 h - pauza 

 14,15 – 15,45 h - tema druga 

 15,45 - 17,30 h - radionica 

nedjelja, 6. XI. 2011.

 10,00 – 11,30 h – tema prva 

 11,30 – 13,00 h -  radionica 

 13,30 – 14,00 h – pauza

 14,00 -  15,15 h - tema druga 

 15,00 -  16,30 h - radionica

 

PROGRAM: 

1. dan 

TEMA 1.: Gluma i tekst – temelj i vezivno tkivo predstave  

Prof. JOŠKO ŠEVO, voditelj, polaznicima će objasniti osnovne zakonitosti kazališne predstave kroz odnose: glumac – redatelj, glumac – ansambl te glumac – partner. 

Radionica je koncipirana na razradu teme: Gluma kao kolektivni čin i Glumac kao kreator teksta.

TEMA 2.: Izbor teksta za amatersku predstavu

Na radionici voditelj JOŠKO ŠEVO razradit će s polaznicima teme: Glumac kao medij pisca i djela, te Glumac kao kreator jezika unutar zadanog (izabranog) teksta. 

2. dan

TEMA 1. : Od ideje do izvedbe 

Prof. DUBRAVKA CRNOJEVIĆ CARIĆ, voditeljica, opisat će polaznicima praksu rada na predstavi – od odabranog teksta ili improvizacije do kazališne kreacije. 

Radionica Gluma i kreativnost sadrži vježbe osjetilnog i emotivnog pamćenja te reakcije na stvarnost  koja  može i obeshrabriti. 

TEMA 2. : Glumom do vlastitoga glasa 

Na radionici Amaterizam kao otvaranje vlastitoj moći voditeljica DUBRAVKA CRNOJEVIĆ CARIĆ pokazat će kako se od poticaja za rad na predstavi, koji može biti i traumatskog tipa, dolazi do kreativnog čina, koji omogućuje preobrazbu traume u kreaciju.

 

PRIJAVE: Molimo da nam ispunjenu prijavnicu pošaljete faksom (01 4621 738) ili mailom (kazaliste@hrsk.hr) najkasnije do 3. XI. 2011. 

Sudionicima seminara koji dolaze iz županijskih Zajednica KUU ili KUD-ova - članica Hrvatskog sabora kulture, sudjelovanje je na seminaru besplatno

Ostali, nečlanovi trebaju najkasnije do 3. XI. 2011. uplatiti iznos od 250,00 kn na žiro račun Hrvatskoga sabora kulture 2360000-1101534566, uz poziv na broj 44-139-11 i istu uplatnicu poslati faksom  ili mailom na gore navedenu adresu. Na uplatnicama u rubriku uplatitelj, molimo, da navedete puni naziv amaterske skupine čiji ste predstavnik i ime te prezime polaznika Seminara, a u rubriku svrha doznake: Seminar za voditelje,redatelje i glumce amaterskih skupina. U slučaju da polaznik ne prisustvuje seminaru, uplaćena kotizacija se ne vraća.

Prijavnica

VRH