HRSK

Glazba / Zborovi / Arhiva

Seminar 2011., Križevci

Seminar je održan 21. 5. u Križevcima u prostorijama Glazbene škole „Albert Štriga“ u suradnji sa ravnateljicom Glazbene škole Brankom Špoljar i Hrvatskim pjevačkim društvom „Kalnik“ iz Križevaca.

 

 

Seminar je predvodio Mo. Marko Vatovec, profesor dirigiranja na Akademiji za glasbo Ljubljana. Na seminaru je sudjelovalo 13 polaznika iz Zagreba, Križevaca, Osijeka, Varaždina i Čazme koji su bili aktivno uključeni u program seminara (polaznici seminara aktivno su pjevali sa zborom u sklopu praktičnog dijela seminara). Seminar je započeo u 10:00, a završio u 19:30.

Program seminara sastojao se od 2 dijela:  

Prijepodne

 - Teorijski dio:  Harmonijska analiza skladbi i priprema za probu

- Praktični dio: Proba sa zborom (voditelj seminara demonstrira polaznicima seminara metode održavanja probi i problematiku rada sa zborom)

Poslijepodne 

- Teorijski dio -  Dirigentski problemi u skladbama i analiza istih

- Praktični dio - priprema za probu, proba sa zborom (polaznici seminara dirigiraju zboru).

VRH