HRSK

Glazba / Zborovi / Novosti

PRIJAVE ZA 54. SUSRET PJEVAČKIH ZBOROVA

54. SUSRET HRVATSKIH PJEVAČKIH ZBOROVA će ovisno o epidemiološkoj situaciji biti održan 7. 11. 2021. u Varaždinu.

Selekcija: Sudionici se prijavljuju i selektiraju putem video snimaka ili županijskih smotri (ukoliko budu održane),.

Obzirom na situaciju, dodatno smo prolongirali rok prijava na 17.10.2021.

U mjestima gdje će biti organizirane županijske smotre, sudionici će primarno biti selektirani tim putem.

Program: U programu nastupaju zborovi i klasični mali vokalni sastavi koji prijavljuju slobodno odabran program revijalnog karaktera prema Pravilima Susreta.

PRAVILA

PRIJAVNICA SAMOSTALNA SELEKCIJA

PRIJAVNICA ŽUPANIJSKA SMOTRA

VRH