HRSK

Glazba / Zborovi / Novosti

Prijava na 55. Susret zborova u 2022. godini

Poštovani/a,
Hrvatski sabor kulture objavio je Poziv za prijave na 55. Susret hrvatskih pjevačkih zborova.  

Pravila Susreta i prijavnice (za županijske smotre i samostalne selekcije) možete pronaći na dnu ove objave.

Pravila

Prijavnica za županijske smotre

Prijavnica za samostalnu selekciju

PRIJAVNICA ZA 55. SUSRET HRVATSKIH PJEVAČKIH ZBOROVA

VRH