HRSK

Glazba / Tamburaški orkestri i sastavi

SEMINAR ZA VODITELJE TAMBURAŠKIH ORKESTARA 2016.

SEMINAR ZA VODITELJE I ČLANOVE TAMBURAŠKIH ORKESTARA I SASTAVA održan je 2. i 3. 4. 2016. u Zaboku u prostorijama Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskog u Zaboku (Adresa: Đački put 1, Zabok). Seminar su osmislili i vodili iskusni i nagrađivani pedagog Dražen Varga i Petar Varga uz pomoć dva dječja demonstracijska tamburaška orkestra: Tamburaškog orkestra KUD-a Klas iz Podsuseda i Tamburaškog orkestra Osnovne glazbene škole „Ksaver Šandor Gjalski“ iz Zaboka.

Seminar je bio  namijenjen polaznicima – početnicima u radu s tamburaškim orkestrom/sastavom (voditeljima, sadašnjim i bivšim sviračima, učiteljima glazbe, glazbenim amaterima, i dr.). 

Na seminaru je aktivno sudjelovalo 26 sudionika različitih generacija (od učenika srednje škole do umirovljenika) iz Kupljenovog, Stubice, Beretinca, Korenice, Siska, Orehovice, Mača, Sunje, Zaprešića, Zagreba, Krašića, Varaždina, Poljanice Bistranske, Svete Klare, Donjeg Dragonošca, Karlovca, Martinske Vesi i Zaboka što govori o velikoj potrebi za programima ovog tipa u RH. 

Seminar je održan prema sljedećem rasporedu: 

Subota, 2.04.2016.
10:00 – 10:45 h UVODNO PREDAVANJE: FORMIRANJE SASTAVA/ORKESTRA
10:45 – 11:45 h UVOD U DIRIGIRANJE – TAKTIRANJE
12:00 – 13:30 h RAD S ORKESTROM (početnički T.O. KUD-a KLAS)
15.30 – 16.30 h  PRIPREMA VODITELJA – analiza partitura
16.45 – 19.00 h RAD S ORKESTROM (T.O.OGŠ K.Š.Gjalskog)
Nedjelja, 3.04.2016.
10:00 – 13:00 h RAD S ORKESTROM (združeni orkestar KUD-a KLAS i OGŠ K.Š.Gjalskog)
PODJELA POTVRDA O SUDJELOVANJU SUDIONICIMA 

U uvodnom predavanju Dražen Varga je uz pomoć Petra Varge predstavio početne metode rada s tamburaškim orkestrima i sastavima, uvod u stručnu literaturu i priručnike za rad, problematike sustava tambura, načina formiranja ansambla, načina i mjesta, kao i problematike permanentnog obrazovanja i nadopune stečenog znanja. Tijekom oba dana seminara, voditelji su određeno vrijeme posvetili osnovama dirigiranja, kojom prigodom su polaznici seminara imali priliku naučiti osnovne dirigentske pokrete, te taktiranje (označavanje doba pokretima ruke) osnovnih mjera, zatim naučiti kretnje za označavanje početka i završetka skladbe, određivanje tempa, dinamike, itd. Nakon upoznavanja s osnovama dirigentskog umijeća, voditelji su posvetili vrijeme za analizu odabranih partitura i pripremu voditelja/dirigenata za rad s orkestrima. Pripremanje voditelja vrlo je važan element uspješnog napredovanja samog voditelja i svirača. Voditelji su objasnili važnost voditeljeva poznavanja svih tambura unutar tamburaškog orkestra zbog određivanja najboljih pozicija pojedine grupe–dionice te postizanja što boljeg zvuka orkestra u cjelini. Voditelj Varga predstavio je važnost uočavanja oznaka za agogiku, dinamiku i tempo, prepoznavanje pravog karaktera i stila skladbe, kao svih tehničkih problema s kojima se svirači mogu sresti u pojedinoj skladbi. Priprema dirigenta uključuje i razradu dirigentske tehnike (korone, promjene tempa, dinamike...) i uvježbavanja potrebnih pokreta za rad s orkestrom, što su polaznici imali priliku proći na odabranim skladbama. 

Osim grupnog vježbanja taktiranja i priprema za rad s orkestrom, polaznici su imali priliku samostalno raditi s demonstracijskim orkestrima uz sugestije i pomoć voditelja. Dio termina posvećen je upoznavanju s literaturom u kojoj prigodi su polaznici sami svirali odabrane skladbe pod ravnanjem i uz stručno pojašnjenje prof. Dražena Varge. Od literature za seminar korištene su obrade folklornih napjeva iz zbirke BIRAJMO SI FRAJLICU I. koja je namijenjena dječjim tamburaškim sastavima i orkestrima, te BIRAJMO SI FRAJLICU II. I  III. (zbirke namijenjene starijim tamburaškim orkestrima). Od koncertnih skladbi polaznici su obradili sljedeće skladbe iz zbirke TAMBURAŠKE SLIČICE (HSK – 2001): B. Krnic: TAMBURAŠKE SLIČICE, PJESMA I PLES, J. Andrić: TAMBURAŠKE EPIZODE i R. Rajter: RONDO.

Tijekom dvodnevnog rasporeda, kroz ovaj jedinstveni program stručnog usavršavanja voditelja i članova tamburaških orkestara i kulturno umjetničkih udruga, sudionici su se kroz teoretski i praktični rad s orkestrom i voditeljima imali priliku upoznati s novom literaturom za folklorne sastave i koncertnu izvedbu kao i metodologijom rada sa orkestrima i sastavima. Nakon održanog seminara polaznici seminara ispunili su anketu o održanom seminaru, te su im podijeljene potvrde o sudjelovanju. Seminar je za članove Hrvatskog sabora kulture bio besplatan.

O rezultatima Seminara, osim velikog broja zainteresiranih polaznika govori i njihovo oduševljenje i zahvalnost zbog održanog Seminara koje su naveli u anketama. Kao ilustraciju navodimo reakciju jedne od polaznica seminara (Ljiljana Topličanec, KUD "Fijolica" Orehovica): 

„Poštovani, sudjelovala sam na Početničkom seminaru za voditelje tamburaških sastava i orkestara koji se održao u Zaboku 2. i 3. travnja ove godine. Ovom prilikom bih se htjela osvrnuti na održani seminar i obratiti pozornost na važnost održavanja takvih seminara. Najprije bih pohvalila voditelja seminara Dražena Vargu koji je izvrstan predavač i svoje znanje prenosi na odličan način! Učili smo dirigirati (postavljanje i držanje ruku i tijela, dinamiku, pokazivanje upada, koronu, dirigiranje naglasaka, promjena tempa...), svirali smo skladbe i folklorne pjesme i dotakli smo teme koje su jako važne za voditelje. Puno sam naučila, ali sam i shvatila da zapravo jako puno i ne znam. Potrebne su mi i vježbe dirigiranja i sviranja, ali najviše znanja mi nedostaje iz teorije glazbe, harmonizacija,te poznavanje i sviranje svih instrumenata ( A, G, E ili D štim)... Puno toga je još za naučiti, a ne znam gdje bih mogla. Smatram da su seminari ovog tipa idealni i nadasve korisni. Stoga se nadam da će se i dalje održavati i da ćete nam na taj način pomoći postati odličnim voditeljima.“

 

INFORMACIJE O SEMINARU

VRH