HRSK

Glazba / Puhački orkestri / Novosti

Najava promjena u Pravilima Susreta puhačkih orkestara 2018

Upravni odbor HSK-a na prošloj je sjednici 19.12.2017. donio odluku o Pravilima Susreta za 2018. godinu. Ovdje pronađite cjeloviti tekst pravila i glavne novosti!

Od 2018. godine, amaterski puhački orkestri na Susretima hrvatskog sabora kulture mogu nastupiti u 4 kategorije koncertnog programa (A, B, C ili D).

32. Susret hrvatskih puhačkih orkestara 2018. predstavit će odabrane orkestre sa županijskih ili regionalnih smotri te iznimno samostalnih preslušavanja B i D kategorije, dok će orkestri A i C kategorije imati mogućnost prezentacije na Susretu 2019. godine.

Ovdje navodimo ulomke iz teksta Pravila:

 

PRAVO SUDJELOVANJA

Članak 2.

1. Pravo sudjelovanja na Susretu stječu, po preporuci selektora, najuspješniji amaterski puhački orkestri s održanih županijskih ili regionalnih smotri (u daljnjem tekstu: smotre) te iznimno samostalnih preslušavanja.

2. Svi orkestri koji se žele kvalificirati na Susret, obvezni su u tekućoj godini sudjelovati na smotri (iznimno na samostalnim preslušavanjima) gdje moraju izvesti cjelokupan program zasnovan na Pravilima (Vidi Članak 7.).

4. Sa svake smotre i/ili samostalnog preslušavanja za Susret može se kvalificirati po jedan orkestar iz svake kategorije po preporuci selektora. U županijama gdje se ne organiziraju smotre, preporučljivo je da se orkestar pridruži smotri orkestara neke druge susjedne županije ili regije kako bi ostvario pravo na selekciju, odnosno mogućnost predstavljanja županije iz koje dolazi. Ukoliko ni to nije moguće, orkestar se može po preporuci selektora, kvalificirati na Susret i putem samostalnog preslušavanja na kojemu mora izvesti program zasnovan na Pravilima Susreta, ukoliko kvaliteta njegovog izvedenog programa odgovara kriterijima kvalitete Susreta.

5. Iznimno, nakon svih preslušanih smotri selektor za Susret tekuće godine može predložiti dodatne predstavnike i svake kategorije s održane smotre (u skladu s Člankom 2, st. 3), uz uvjet da njihov izvedeni program odgovara Pravilima i zadovoljava umjetničke elemente i mjerila Susreta, obogaćuje program Susreta te za to postoje financijski uvjeti.


PROGRAM I KATEGORIZACIJA ORKESTARA

Članak 7.

1. Svaki puhački orkestar na Susretu nastupa unutar jedne od četiri kategorije koncertnog programa (A, B, C ili D). Orkestre u navedene kategorije svrstava Hrvatski sabor kulture, prema preporuci Stručnog savjeta, s napomenom da će orkestri koji su do sada nastupali u C kategoriji biti prekategorizirani u dvije kategorije (C i D kategoriju). Za prijavu na Susret 2018. godine, orkestri koji su do sada bili kategorizirani u C kategoriji, a koji žele nastupiti u D kategoriji koncertnog programa, mogu samostalno dostaviti molbu za prekategorizacijom i prijavnicu za nastup na 32. Susretu hrvatskih puhačkih orkestara Hrvatskom saboru kulture najkasnije do 28.2.2018. ili to za njih može učiniti nadležna Zajednica udruga, nakon čega će Hrvatski sabor kulture, prema preporuci Stručnog savjeta, objaviti ažurirani popis orkestara prema kategorijama koncertnih programa (A, B, C, D) na službenim web stranicama biti Hrvatskog sabora kulture (www.hrsk.hr). Orkestri koji nisu obuhvaćeni popisom po kategorijama, moraju HSK-u poslati molbu i snimku posljednjeg značajnijeg javnog cjelovečernjeg koncerta održanog u svom Gradu ili Općini na DVD-u s ciljem razvrstavanja u određenu kategoriju koncertnog programa najkasnije do kraja siječnja tekuće godine, o čemu će odlučiti Stručni savjet.

9. Pravila odabira programa po kategorijama:

A KATEGORIJA

Cjelokupni program treba biti sastavljen od obvezne skladbe i jedne skladbe hrvatskog autora iz popisa skladbi koje je propisao Stručni savjet, te skladbe/i stranih autora koncertnog karaktera po slobodnom izboru (stupanj težine 4-6), ukupnog preporučenog trajanja od 25-35 minuta (ukupno trajanje glazbe bez stanki). Skladbe moraju biti izvedene u cijelosti.

B KATEGORIJA

Cjelokupni program treba biti sastavljen od obvezne skladbe i jedne skladbe hrvatskog autora iz popisa skladbi koje je propisao Stručni savjet, te skladbe/i autora koncertnog karaktera po slobodnom izboru (stupanj težine 3-4), ukupnog preporučenog trajanja od 20-30 minuta (ukupno trajanje glazbe bez stanki). Skladbe moraju biti izvedene u cijelosti.

C KATEGORIJA

Cjelokupni program treba biti sastavljen od obvezne skladbe koje je propisao Stručni savjet i skladbe/i po slobodnom izboru koncertnog karaktera (stupanj težine 2-3), ukupnog preporučenog trajanja od 10-15 minuta (ukupno trajanje glazbe bez stanki). Skladbe moraju biti izvedene u cijelosti.

D KATEGORIJA

Cjelokupni program treba biti sastavljen od skladbi po slobodnom izboru, ukupnog preporučenog trajanja od 7-10 minuta (ukupno trajanje glazbe bez stanki). Orkestri u ovoj kategoriji prijavljeni program izvode na pozornici na otvorenom Trgu (u slučaju nepogodnih vremenskih uvjeta, program će biti izveden u koncertnoj dvorani).

Članak 8.

1. Ukupan broj profesionalnih glazbenika (tj. zaposlenika profesionalnih orkestara kao što su vojni i mornarički, operni, komorni i simfonijski ili profesora sa završenom Muzičkom akademijom na puhačkom instrumentu, udaraljkama ili slično) ne smije prelaziti 15% od ukupnog broja nastupajućih članova orkestra (u spomenuti postotak ne uključuje se dirigent). 

Članak 10.

Županijske i regionalne smotre kao i samostalna preslušavanja trebaju biti održani zaključno s drugom nedjeljom u svibnju tekuće godine (13.5.2018.). Organizatori smotri moraju biti u kontaktu s Hrvatskim saborom kulture poradi utvrđivanja datuma smotre kako bi ih uskladili s mogućnostima dolaska selektora. O datumu održavanja smotri te samostalnih preslušavanja organizatori su dužni izvijestiti Hrvatski sabor kulture najkasnije mjesec dana prije održavanja i to putem obrasca „Obavijest o održavanju smotre“ (obrazac je dostupan na linku ispod teksta). Organizatori smotri dužni su: poslati prijavnice orkestara za smotru Hrvatskom saboru kulture najkasnije 2 tjedna prije smotre, pripremiti redoslijed nastupa orkestara i uredne partiture za selektora, provoditi te poštivati sve odredbe Pravila.

PRIJAVE ZA ŽUPANIJSKE I REGIONALNE SMOTRE TE SUSRET

Članak 11.

1. Prijave orkestara koji će sudjelovati na smotrama moraju biti dostavljene organizatorima smotri čija je dužnost proslijediti ih Hrvatskom saboru kulture (najkasnije 2 tjedna prije smotre). Iznimno, puhački orkestri Grada Zagreba prijavljuju se za selekciju najkasnije do kraja veljače tekuće godine Hrvatskom saboru kulture slanjem prijavnice običnom, elektroničkom poštom na mail glazba@hrsk.hr ili faxom na: 01/4621738, i/ili Zagrebačkom glazbenom podiju (Marina Jurković, e-mail: jurkovicmarina@gmail.com) poradi organizacije selekcije u zadanom roku zaključno s drugom nedjeljom u svibnju tekuće godine.

 

***

 

Obrazac za prijavu organizacije županijskih smotri, popis skladbi za B kategoriju, Pravila Susreta, Prijavnicu za Susret kao i aktualni popis orkestara po kategorijama pronađite na linku ispod teksta!

Popis skladbi za B-kategoriju

Pravila 32. Susreta hrv. puhačkih orkestara

Prijavnica za 32. Susret hrv.puh.orkestara

Kategorizacija orkestara (verzija_prosinac 2017.)

Obavijest o održavanju smotre_obrazac za organizatore

VRH