HRSK

Glazba / Puhački orkestri / Novosti

35. SUSRET HRVATSKIH PUHAČKIH ORKESTARA ide ONLINE

Obzirom na okolnosti vezane uz pandemiju koronavirusa i stanje u puhačkom amaterizmu, Hrvatski sabor kulture pripremio je Pravila 35. Susreta hrvatskih puhačkih orkestara za realizaciju u ONLINE formi revijalnog karaktera i u 2021. godini.

Novost Susreta mogućnost je prijave za selekciju udruga Hrvata izvan RH koji se biraju putem video selekcija, dok će na Susretu iz svake županije moći nastupiti po jedan orkestar iz svake kategorije (A,B,C,D).

OVDJE NAVODIMO ULOMKE IZ PRAVILA 
(cjelokupan tekst pravila dostupan je na linku ispod teksta)

PRAVO SUDJELOVANJA
Članak 2.
1. Pravo sudjelovanja na Susretu stječu, po izboru selektora, najuspješniji amaterski puhački orkestri, uključujući i udruge Hrvata koje djeluju izvan Hrvatske (u daljnjem tekstu sudionici) odabrani putem županijskih smotri ili regionalnih smotri (u daljnjem tekstu smotre), iznimno samostalnih preslušavanja i video snimaka
2. Svi sudionici koji se žele kvalificirati na Susret, obvezni su u tekućoj godini sudjelovati na smotri unutar jedne od četiri kategorije koncertnog programa (A, B, C ili D) gdje moraju izvesti cjelokupan program zasnovan na Pravilima (Vidi Članak 7.). U županijama gdje nisu organizirane smotre, sudionici se mogu kvalificirati na Susret temeljem samostalnog preslušavanja ili putem video selekcije prijavljenog programa. Sudionike ocjenjuje selektor/i i izabire/u predstavnike za Susret. (Vidi Članak 3.)
3. Pod pojmom amaterski puhački orkestri svrstavaju se orkestri u čijim sastavima u velikoj većini djeluju amateri, koji nisu kao glazbenici zaposleni u profesionalnim orkestrima kao što su vojni i mornarički, operni, komorni i simfonijski te nisu profesori sa završenom Muzičkom akademijom na puhačkom instrumentu, udaraljkama ili slično. Amaterske puhačke orkestre mogu voditi dirigenti profesionalnih puhačkih orkestara.
4. Profesionalni puhački orkestri (orkestri u kojem njegovi članovi ostvaruju osnovna prava iz radnog odnosa) nemaju pravo
sudjelovanja.
5. Puhački orkestri nečlanovi Hrvatskoga sabora kulture dužni su prije sudjelovanja na smotrama te samostalnim preslušavanjima učlaniti se u Hrvatski sabor kulture.
6. Hrvatski sabor kulture zadržava pravo uvrstiti u revijalni program Susreta domaće i strane udruge kao goste u cilju razvijanja suradnje sa suorganizatorima Susreta na terenu kao i organizatorima u inozemstvu.   

SELEKTOR NA SMOTRAMA, SAMOSTALNIM PRESLUŠAVANJIMA I VIDEO SELEKCIJI 
IZBOR SUDIONIKA
Članak 3.
1. Selektora za određenu smotru, samostalno preslušavanje i video selekciju delegira Hrvatski sabor kulture.
2. Selektor ne može biti dirigent/voditelj orkestra koji sudjeluje na Susretu.
3. Selektor vrednuje nastupe sudionika sukladno elementima vrednovanja (Članak 6.) i izabire predstavnika/e županije za Susret.
4. Iz svake županije selektor može izabrati po jedan orkestar iz svake kategorije (A, B, C, D). 
5. Na poziv Hrvatskog sabora kulture, ukoliko za to postoje financijski i programski uvjeti te programska potreba, nakon svih preslušanih smotri i selekcijskih nastupa, selektor može predložiti Hrvatskom saboru kulture dodatne sudionike za Susret, ukoliko njihov izvedeni program odgovara Pravilima i zadovoljava umjetničke elemente i mjerila Susreta te obogaćuje program Susreta.
6. Obveza selektora je da ostvari originalno i pisano djelo-evaluaciju izvedbi autorsko-umjetničkih djela sudionika selekcije, sukladno Pravilima Susreta, te je izrazi kao govorno djelo iz područja glazbene umjetnosti u slučaju okruglog stola na Smotri (HSK prosljeđuje evaluaciju organizatoru smotre čija je dužnost istu proslijediti sudionicima smotre). U slučaju samostalnog preslušavanja i video selekcije, selektor prosljeđuje pisanu evaluaciju HSK-u koji je prosljeđuje sudionicima.
7. Troškove puta i autorskog honorara selektora na smotri na smotri snosi organizator smotre, a u slučaju samostalnog preslušavanja i video selekcije županijska zajednica udruga ili Hrvatski sabor kulture.
8. Odluka selektora je autonomna i konačna (na nju ne postoji pravo žalbe).

ELEMENTI VREDNOVANJA
Članak 6.
Selektor i Stručno povjerenstvo prilikom vrednovanja vode se sljedećim elementima izvedbe: izbor (koncepcija) programa, intonacija, dinamika, interpretacija, ritam, tehnička izvedba, kvaliteta zvuka i opći dojam.

PROGRAM I KATEGORIZACIJA ORKESTARA
Članak 7.
1. Svaki puhački orkestar na Susretu nastupa unutar jedne od četiri kategorije koncertnog programa (A, B, C ili D). Orkestre u navedene kategorije svrstava Hrvatski sabor kulture, prema preporuci Stručnog savjeta. Orkestri koji nisu obuhvaćeni popisom po kategorijama, moraju HSK-u poslati molbu i snimku posljednjeg značajnijeg javnog cjelovečernjeg koncerta održanog u svom Gradu ili Općini na DVD-u s ciljem razvrstavanja u određenu kategoriju koncertnog programa prije prijave za Smotru/selekciju, o čemu će odlučiti Stručni savjet.
2. Orkestri svrstani u D kategoriju koncertnog programa mogu se prijaviti u C kategoriju koncertnog programa, orkestri iz C kategorije, mogu se prijaviti u B kategoriju, dok se orkestri B kategorije mogu prijaviti u A kategoriju. Iznimno, orkestri koji zbog objektivnih okolnosti (nemogućnost nastupa u već određenoj kategoriji) moraju preći u nižu kategoriju, moraju HSK-u poslati molbu i snimku posljednjeg značajnijeg javnog cjelovečernjeg koncerta održanog u svom Gradu ili Općini na DVD-u najkasnije do kraja siječnja tekuće godine, o čemu će odlučiti Stručni savjet.
3. Programi sudionika moraju biti revijalnog karaktera, a usklađeni s propozicijama svake pojedine kategorije (A, B, C ili D) unutar koje nastupaju. 
4. Prijavljeni program za Susret, mora biti istovjetan programu koji je izveden na smotrama, tj. samostalnim preslušavanjima i video selekcijama, a ne smije sadržavati zadane skladbe za natjecateljske Susrete 2022. i 2023.
5. Orkestrima sudionicima Susreta nije preporučeno izvođenje skladbi koje su izvodili tijekom svoja posljednja dva nastupa na Susretima ili Natjecanjima u organizaciji Hrvatskog sabora kulture. 
6. Revijalan program orkestara po kategorijama mora biti sastavljen na sljedeći način:
A KATEGORIJA
Cjelokupni program revijalnog karaktera treba biti sastavljen od originalnih skladbi za puhački orkestar; od toga, minimalno jedna skladba mora biti hrvatskog autora dok ostale skladbe moraju biti koncertnog izričaja po slobodnom izboru (stupanj težine 4-6), ukupnog trajanja od 10 do 17 minuta (ukupno trajanje glazbe bez stanki). Skladbe moraju biti izvedene u cijelosti.
B KATEGORIJA
Cjelokupni program revijalnog karaktera treba biti sastavljen od originalnih skladbi za puhački orkestar; od toga, minimalno jedna skladba mora biti hrvatskog autora dok ostale skladbe moraju biti koncertnog izričaja po slobodnom izboru (stupanj težine 3-4), ukupnog trajanja od 8 do 15 minuta (ukupno trajanje glazbe bez stanki). Skladbe moraju biti izvedene u cijelosti.
C KATEGORIJA
Cjelokupni program revijalnog karaktera treba biti sastavljen od originalnih skladbi za puhački orkestar; od toga, minimalno jedna skladba mora biti hrvatskog autora dok ostale skladbe moraju biti koncertnog izričaja po slobodnom izboru (stupanj težine 2-3 ili više), ukupnog trajanja od 7 do 12 minuta (ukupno trajanje glazbe bez stanki). Skladbe moraju biti izvedene u cijelosti.
D KATEGORIJA
Cjelokupni program revijalnog karaktera treba biti sastavljen od originalnih skladbi za puhački orkestar po slobodnom izboru (stupanj težine 1,5 ili više), ukupnog trajanja od 5 do 10 minuta (ukupno trajanje glazbe bez stanki). Skladbe moraju biti izvedene u cijelosti.
7. Nastupe orkestara sudionika Susreta prate i vrednuju članovi Stručnog povjerenstva (Vidi Članak 4.) bez dodjele Nagrada.

PRIJAVE ZA SMOTRE I SAMOSTALNA PRESLUŠAVANJA I VIDEO SELEKCIJU
Članak 9.
SMOTRE
1) Sudionici se za Smotru prijavljuju županijskom organizatoru slanjem popunjene prijavnice HSK (koja je dostupna na službenim stranicama Hrvatskog sabora kulture) i/ili prijavnice županijskog organizatora.
2) Smotre treba realizirati najkasnije do 1. listopada tekuće godine.
3) Organizatori smotri dužni su izvijestiti Hrvatski sabor kulture o datumu održavanja svojih smotri najkasnije mjesec dana prije njihova održavanja i to putem obrasca „Obavijest o održavanju smotre“ (obrazac je dostupan na službenim web stranicama HSK-a www.hrsk.hr). Organizatori smotri moraju biti u kontaktu s Hrvatskim saborom kulture poradi utvrđivanja datuma smotre kako bi ih uskladili s mogućnostima dolaska selektora
4) Organizatori smotri i samostalnih selekcija dužni su u promidžbenim materijalima smotri/selekcija istaknuti logotip HSK-a i informaciju da se iste održavaju pod pokroviteljstvom HSK-a. U slučaju da organizatori smotri i samostalnih selekcija ne tiskaju promidžbene materijale, isti su dužni istaknuti pokroviteljstvo HSK-a u konferansama i svim drugim objavama.
5) Organizatori smotri dužni su objaviti najavu termina održavanja smotre u glavnom izborniku „Kalendar najava“ digitalne platforme Mreža hrvatske kulture (www.mreza.hr). Prilikom odabira termina održavanja smotre u glavnom izborniku „Kalendaru najava“ molimo po mogućnosti izabrati termin u kojem se ne održava smotra iste amaterske djelatnosti u cilju razvoja publike. 
6) Organizatori smotri dužni su poslati prijavnice sudionika prijavljenih za smotru najkasnije dva tjedna prije održavanja smotre Hrvatskom saboru kulture elektronskim putem (na adresu glazba@hrsk.hr)
7) Organizatori smotri dužni su pripremiti popis sudionika smotre, program smotre, notne materijale za selektora te provoditi i poštivati sve odredbe Pravila koje se odnose na organizaciju istih smotri.
B) SAMOSTALNA PRESLUŠAVANJA I VIDEO SELEKCIJA
1) Prijave sudionika za samostalna preslušavanja (tamo gdje se ne održavaju smotre) dostavljaju se Hrvatskom saboru kulture najkasnije do 10. rujna tekuće godine, kako bi se Selekcija mogla realizirati do 1. listopada tekuće godine. Prijava mora sadržavati popunjenu prijavnicu (koja je dostupna na službenim stranicama Hrvatskog sabora kulture), a koju je potrebno poslati putem elektronske pošte na mail glazba@hrsk.hr. 
2) Prijave sudionika za video selekciju (tamo gdje se ne održavaju smotre te nije moguće organizirati samostalnu selekciju) dostavljaju se Hrvatskom saboru kulture najkasnije do 1. listopada tekuće godine putem elektronske pošte (na mail glazba@hrsk.hr). Prijava mora sadržavati popunjenu prijavnicu (prijavnica je dostupna na službenim stranicama Hrvatskog sabora kulture) i link na kvalitetnu video snimku prijavljenog programa (snimku je dovoljno napraviti kvalitetnijim pametnim telefonom, te je poslati putem video poveznice na Youtube).

OPĆE ODREDBE
Članak 12.
1. Susret hrvatskih puhačkih orkestara bit će održan u online formi revijalnog karaktera bez dodijele nagrada.
2. Natjecateljski ciklus Susreta bit će pokrenut 2022. godine (s nastupom B-D kategorije orkestara), ovisno o okolnostima vezanim uz pandemiju koronavirusa.
3. Sve obavijesti vezane uz organizaciju Susreta bit će dostavljene na vrijeme.
4. Organizator Susreta pridržava sva prava snimanja i prijenosa Susreta, objave snimaka, te izrade nosača zvuka svih nastupa bez naknade sudionicima. Svi video materijali Susreta, objavljuju se na službenom Youtube kanalu Hrvatskog sabora kulture, a fotografije na društvenoj mreži Facebook.  
5. Orkestri na smotrama, samostalnim preslušavanjima te Susretu dužni su posjedovati originalne partiture i dionice djela koja izvode.
6. U slučaju nepridržavanja gornjih pravila, rokova i ostalih potraživanja, orkestrima neće biti omogućeno sudjelovanje na Susretu.
7. Program Susreta (raspored izvođenja prijavljenih programa) oblikuje Hrvatski sabor kulture.
8. U slučaju više sile HSK zadržava pravo prilagodbe Pravila i načina realizacije Susreta novonastalim okolnostima.
9. Pravila stupaju na snagu danom donošenja, na 4. sjednici UO HSK-a, održanoj 2. veljače 2021.

Pravila Online 35. Susreta hrvatskih puhačkih orkestara

PRIJAVNICA ZA ŽUPANIJSKU SMOTRU

PRIJAVNICA ZA SAMOSTALNU VIDEO SELEKCIJU

OBRAZAC ZA ORGANIZATORE SMOTRI

VRH