HRSK

Ples / Folklor / Novosti

Tradicijska baština Istre online

Hrvatski sabor kulture organizira novi online edukativni program u području folklora u suradnji sa Savezom folklornih društava Istarske županije. Ciklus folklornih online seminara nastavljamo na temu „Tradicijska baština Istre – novi pogledi i metodologija rada s folklornim skupinama“. Online seminar namijenjen je folklornim voditeljima, koreografima i svim baštinicima još neotkrivenih područja istarske tradicije. Online seminar će se putem ZOOM platforme odvijati 4. i 5. 6. 2021., a voditelji su Dario Marušić i Ivica Ivanković. Prijave se primaju do 2. 6. 2021.

Realizacija online seminara „Tradicijska baština Istre – novi pogledi i metodologija rada s folklornim skupinama“ podijeljena je u 3 dijela (4. – 5. 6. 2021.). Online seminar započinje u petak, 4. 6. 2021. u 18.00 sati, a sljedeći dan, 5. 6. 2021. započinje u 10.00 sati i nastavlja se istoga dana u 16.00 sati.
Uključuje teorijski i praktični dio kroz koje će sudionike voditi Dario Marušić, etnomuzikolog, glazbenik i folklorist, Ivica Ivanković, prof. i moderatorica online seminara Valentina Dačnik, stručna suradnica HSK-a. 
Sudionici online seminar prate uživo putem ZOOM aplikacije, a program obuhvaća predavanje voditelja, video i audio snimke i prezentaciju, samostalan rad svakog polaznika, analizu te konzultacije – pitanja i odgovori. 

OPIS SEMINARA

Ovaj online seminar podijeljen je u dva tematska dijela. Prvi je metodika rada s folklornim skupinama dok je drugi višeslojna tradicijska glazbeno-plesna baština sjeverne i sjevernog dijela središnje Istre.
Metodika voditeljskog rada (s folklornim skupinama) temelji se na spoznajama i vlastitim iskustvima prof. Ivankovića, ali i nekadašnjoj izvrsnoj voditeljskoj praksi njegove supruge Katice Ivanković prof.def. Dvosatno izlaganje obuhvatit će tako odnos voditelja i skupine (pjevačke i/ili plesne), a zatim i načine rada bez obzira na dob izvođačke skupine (djeca ili odrasli) i tip skupine (izvorna ili reproduktivna). -Tijekom i po završetku seminara sudionici će steći osnovna znanja o metodici rada s folklornim skupinama te korisne pedagoško-psihološke naputke i savjete o načinu uspješnog voditeljskog rada. Osim toga, moći će čuti i komentirati birane audio-snimke iz Kršana, Turopolja, Crne Drage i Kupljenova kao primjere dobre i uspješne folklorne prakse. Naposljetku, neke će činjenice biti potkrijepljene odabranim snimkama da bi se pokazalo i (možda?) uvjerilo sudionike seminara u ispravnost takva pristupa, važnog jednako u vremenu „prije korone” pa tako posebice i u vremenu ponovnog oživljavanja folklornog amaterizma, što nas tek očekuje. 
Etnomuzikolog i glazbenik Dario Marušić će se glazbene i plesne tradicije sjeverne i sjevernog dijela Istre dotaknuti iz perspektive dugogodišnjeg istraživača, prezentera, ali i savjetnika u prezentaciji iste na sceni u radu folklornih skupina. U drugom dijelu online seminara biti će govora o višeslojnosti tradicijske glazbeno-plesne baštine te njezine kulturne raznolikosti u prvom redu sjeverne i sjevernog dijela središnje Istre. Dotaknut ćemo se vokalnih (kanat, tarankanje, bugarenje, višeglasno pjevanje) i plesno-instrumentalnih stilova (šaltin, boncar, gambia done, "starinski ples", bašovien, mafrina, cotić, štajeriš). Prikazat ćemo i glazbala koja su uobičajena na tom području (vidalice, mih, cindra, viulin, bajs, organić, trieština, priručna glazbala). U virtualno-praktičnom dijelu seminara prikazat ćemo odabranu građu.

RASPORED

1.    DAN: 4. 6. 2021.: 18:00 –20:00 h
- Uvod 
- Voditelj i skupina – odnos voditelja prema vrsti skupine (plesna, pjevačka, izvorna, reproduktivna)
- Slušanje glazbenih primjera (Kršan, Turopolje, Donja Dubrava, Crna Draga, Kupljenovo) i analiza
- Pauza
- Način rada – prema dobi i tipu skupine – priprema programa i prilagodba za scenu
- Mali „okrugli stol” (iskustva sudionika, pitanja i odgovori)

2.    DAN 1. dio: 5. 6. 2021.:10:00 – 12:00 h
-Uvod
-Višeslojna tradicijska glazbeno-plesna baština sjeverne i sjevernog dijela središnje Istre
-Pauza 
-Promjene u sustavu stilova - tradicija i retradicionalizacija- konstrukcija baštine
-Analiza starih zapisa  
-Pitanja i odgovori 

2.    DAN 2 dio: 5. 6. 2021.: 16:00 – 18:00 h
-Stanje na terenu i scenski prikaz 
-Usporedba sa sličnim vanistarskim stilovima
-Stilizacija
-Tradicija, kreacija, invencija
-Pitanja i odgovori 

KAKO SUDJELOVATI – NAČIN PRIJAVE I REALIZACIJE
Online seminar bit će realiziran putem ZOOM aplikacije (ZOOM meeting). Na online seminar se mogu prijaviti svi zainteresirani voditelji, budući voditelji i koreografi.

Za prijavu je potrebno najkasnije do 2. 6. 2021. ispuniti prijavni obrazac - „meeting  registration“ klikom na poveznicu: https://bit.ly/3tUZ1Dl  

Prijavljeni sudionici na e-mail naveden u prijavi primit će „Potvrdu registracije“ sa svim informacijama i poveznicom za pristup online seminaru.
Za sudjelovanje na radionici, poželjno je da svaki sudionik na svoje računalo brzo i jednostavno instalira ZOOM aplikaciju klikom na poveznicu: https://zoom.us/support/download. Ukoliko sudionik ne instalira ZOOM aplikaciju unaprijed, instalacija aplikacije bit će pokrenuta automatski prilikom pristupa radionici.

Kako bi nam svima bilo što ugodnije, molimo da se držite sljedećih uputa:
Početak online seminara je u 18:00 sati što znači da bi svi trebali biti najkasnije u 17:50 spojeni na Zoom link. Na ulasku ćete se nalaziti u „waiting room“ i domaćin će vas prihvatiti. U seminar ulazite bez zvuka i videa. Za vrijeme seminara svi osim voditelja će biti na opciji MUTE kako nam sporedni zvukovi ne bi smetali, a za bilo kakva pitanja molimo koristite opciju CHAT. Sve detaljne upute registrirani sudionici dobit će na mail naveden u prijavi dan prije početka online seminara.

KOTIZACIJA
Za sve članice Hrvatskog sabora kulture koje su podmirile članarinu, sudjelovanje na radionici je BESPLATNO.
Za nečlanove kotizacija za sudjelovanje iznosi 250,00 kn.
Nečlanovi HSK-a trebaju najkasnije do 2. lipnja 2021. uplatiti iznos od 250,00 kn na žiro-račun (IBAN) Hrvatskog sabora kulture: HR7223600001101534566 (u poziv na broj upisati OIB uplatitelja). Na uplatnicama u rubriku uplatitelj molimo navesti puni naziv udruge čiji ste predstavnik (ukoliko je polaznik član određene udruge), te ime i prezime polaznika online seminara (obavezno za sve polaznike), a u rubriku svrha doznake: online folklorni seminar 3 2021.

Obveznici javne nabave (škole, vrtići, knjižnice, učilišta i sl.), koji će svojim zaposlenicima financirati sudjelovanje na online seminarima, a kojima je potrebno dostaviti e-račun za uplaćenu kotizaciju, trebaju slijediti sljedeće korake:
1. ispuniti prijavni obrazac na: (https://bit.ly/3tUZ1Dl  )
•    ispuniti za svakog zaposlenika zasebno, ukoliko će sudjelovati više zaposlenika istog poslodavca
•    navesti e-mail adresu zaposlenika kojoj zaposlenik može pristupiti i izvan radnog vremena i radnog mjesta poslodavca (preporučamo osobne e-mail adrese zaposlenika –> ne koristiti istu e-mail adresu za sve zaposlenike jer se iste međusobno poništavaju prilikom prijave)
•    u rubrici „OIB uplatitelja“ upisati OIB poslodavca
2. izvršiti uplatu kotizacije (250,00 kn po sudioniku)
•    prilikom plaćanja navesti podatke za plaćanje ranije navedene u ovom pozivu
•    potvrdu uplaćene kotizacije i (skeniranu) narudžbenicu dostaviti na e-mail prodaja@hrsk.hr najkasnije do zadnjeg dana navedenog za prijave
•    po zaprimljenoj dokumentaciji HSK će na e-mail adrese sudionika (navedene u prijavnom obrascu) dostaviti upute za sudjelovanje na online seminaru
3. zaprimiti e-račun nakon održanog online seminara
•    e-račun će biti dostavljen poslodavcu putem sustava za e-račune par dana nakon realizacije online seminara

Napomena: Ako polaznik iz objektivnih ili subjektivnih razloga ne prisustvuje online seminaru, uplaćena kotizacija se ne vraća jer se sredstvima od kotizacija sufinanciraju troškovi održavanja online seminara.

Za sve dodatne informacije o online seminaru i realizaciji, kao i informacije u slučaju interesa za učlanjenjem u HSK možete kontaktirati gđu Valentinu Dačnik, prof., stručnu suradnicu za plesnu kulturu, putem adrese elektroničke pošte ples@hrsk.hr ili telefonom na 095/4556 879.

O VODITELJIMA

IVICA IVANKOVIĆ rođen je 1968. godine u Zagrebu gdje je završio i srednju pedagošku školu.
Profesor je etnologije i poljskog jezika i književnosti te poznati hrvatski etnolog, etnograf i folklorist. Dugogodišnji je djelatnik Hrvatske radiotelevizije, gdje u Redakciji narodne glazbe Glazbenoga programa Hrvatskoga radija, kao urednik i novinar vodi i uređuje raznovrsne glazbeno-govorne emisije i koncerte narodne glazbe.
Od rane se mladosti bavi istraživanjem narodne baštine, proučavanjem i izradom narodnih nošnji te bilježenjem glazbenoga i plesnoga nasljeđa Hrvata, posebice kajkavaca. U početku se folklorom bavio kao amater; od 1983. do 1986. godine polazio je ljetnu i zimsku Školu folklora dr. Ivana Ivančana, na kojoj je u razdoblju od 1993. do 1996. vodio i nastavu na temu "Hrvatske narodne nošnje". Od 1990. do 1993. bio je profesionalno zaposlen kao plesač/pjevač u Ansamblu narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO, s kojim poslije uspješno surađuje kao koreograf i/ili autor glazbenih obrada. Dvije je godine (od 1995. do 1997.) djelovao i kao stručni suradnik u Odjelu za folklor Hrvatske matice iseljenika u Zagrebu.
Od travnja 1998. stalni je suradnik negdašnje Redakcije narodne glazbe Glazbenoga programa Hrvatskoga radija, a danas i novinar, autor, voditelj i urednik radijskih emisija folklorne tematike u Odjelu glazbenih sadržaja HRA. Etno-poeziju na zavičajnom kajkavskom narječju piše od 2005. godine.
Kao pedagog, koreograf ili voditelj surađivao je i surađuje s mnogim izvornim i reproduktivnim folklornim skupinama i ansamblima u Hrvatskoj i u inozemstvu (Australija, SAD, Kanada, Brazil, Francuska, Mađarska, Njemačka, Rumunjska, Austrija i Švedska) za koje je do danas autorski osmislio i priredio više od 100 folklornih koreografija i glazbenih obrada. Neko je vrijeme bio član Hrvatskoga društva folklorista i Matice hrvatske, a godinama i Stručnoga odbora za folklornu djelatnost Grada Zagreba te stručni rukovoditelj i idejni začetnik Smotre muških pjevačkih skupina Hrvatske. Član je Hrvatskoga etnološkoga društva i Hrvatske glazbene unije te dugogodišnji član-suradnik zagrebačke Pasionske baštine i predsjednik Stručnog savjeta za folklor Hrvatskoga sabora kulture.

DARIO MARUŠIĆ rođen je 1957. godine. Djetinjstvo je proveo u sjevernoj Istri, u ruralnom ambijentu gdje se svakodnevno susretao s tradicijskom glazbom Istre. Pod utjecajem pokreta "Folk Revival" već u srednjoj školi počinje istraživati istarsku glazbu i skupljati građu, od koje je dio kasnije objavio u brojnim člancima i knjigama Predi, predi hći moja (narodne pjesme sjeverne Istre) i Piskaj, sona, sopi (svijet istarskih glazbala). Etnomuzikološko i etnokoreološko istraživanje je njegova prvenstvena djelatnost i značajna je njegova uloga kod ponovnog oživljavanja  tradicijskih sastava, i općenito glazbe i glazbala sjeverne sjeverne i sjevernog djela središnje Istre. Uz to nastupa kao solist i sa svojom skupinom, te se bavi pedagoškom djelatnošću kao i vođenjem radionica istarske glazbe. Do sada je izdao 16 albuma. Za Ministarstvo kulture Republike Hrvatske radio je na pripremi projekta Istarski etnoglazbeni mikrokozmos kao hrvatski prijedlog za UNESCO-vo proglašenje remek-djela usmene i nematerijalne baštine čovječanstva, te na projektima Glazbena praksa violine i bajsa u Istri  i Dvoglasje tijesnih intervala Istre i Hrvatskog primorja uvrštenih na listu zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske.

VRH