HRSK

Ples / Suvremeni ples / Arhiva

POKRET I VIDEO - ONLINE SEMINAR ZA PLES

Hrvatski sabor kulture je uz financijsku potporu Ministarstva kulture RH nastavio s organizacijom online plesnih seminara. Ovog puta je tema „Pokret i video - istraživanje raznolikosti kvalitete zadanog i vlastitog pokreta“, a voditeljica plesna umjetnica Selena Beram. Online seminar održan je putem ZOOM aplikacije od 7. do 9. srpnja 2020. u večernjem terminu od 18 do 20 sati. Bio je namijenjen voditeljima plesnih skupina, plesnim pedagozima, koreografima i plesačima i okupio je 5 polaznica iz Zagreba, Visokog i Karlovca. 

Realizacija online seminara uključila je teorijski i praktični dio kroz koje je sudionike vodila plesna umjetnica Selena Beram i moderatorica online seminara Valentina Dačnik, stručna suradnica HSK-a.

Tijekom seminara polaznice su se bavile zadanom koreografskom sekvencom kroz različite kvalitete pokreta. Kombinirajući audio pozadine, mijenjale su kvalitetu istih pokreta prema različitim pojmovima s ciljem istraživanja novih sadržaja u zadanim okvirima. Osim koreografske zadane sekvence naglasak je stavljen na improvizacijsku tehniku u svrhu povećanja izvedbenog vokabulara.

Kreirane video materijale komentirale su zajedno s voditeljicom te tako unaprijedile svijest vlastitog plesnog vokabulara kroz zadane materijale. Cilj video materijala bio je i osvještavanje multimedijske forme u odnosu na pokret. Polaznice su dobile nove informacije o podobnim mobilnim aplikacijama za izradu promotivnih videa te saznanja o važnosti vizualne kulture u aktivnostima kojima se bave.

PROGRAM: 

1. DAN: 7. 7. 2020.: 18:00 – 20:00

• Upoznavanje tijela i osvještavanje tematike seminara

• Učenje zadane koreografske sekvence

• Izmjene kvalitete pokreta zadanog materijala prema tematikama pojmova (zrak, igla, zabava)

 

2. DAN: 8. 7. 2020.: 18:00 – 20:00

• Video snimanje zadane koreografske sekvence

• Izmjene kvalitete pokreta zadanog materijala kroz razne audio pozadine

• Izmjene kvalitete improvizacijskog pokreta kroz razne audio pozadine

 

3. DAN: 9. 7. 2020.: 18:00 – 20:00

• Snimanje koreografske sekvence u raznim kvalitetama i izmjenama audio pozadina

• Analiza i feedback pojedinog polaznika (odgovaranje na pitanja)

• Analiza i feedback pojedinog polaznika te zajednički zaključci

 

O VODITELJICI

Selena Beram rođena je u Puli, živi i radi u Zagrebu. Aktivno se bavi plesom, suvremenim I urbanim plesnim tehnikama u čemu se educirala u Hrvatskoj, Italji i Los Angelesu. Djeluje kao jedan od osnivača umjetničke organizacije MADE - izvedbene umjetnosti i multimedija, radi kao umjetnički voditelj i koreograf ansambla DiamondS. Pet se godina educirala u Performing Arts Programu fizičkog kazališta, suvremenog plesa, mime i scenske prakse te formalno završila edukaciju za Voditelja plesnih tehnika. Izvodi i koreografira razne izvedbe no i urbane plesne stilove te radi kao plesni pedagog za djecu i odrasle i aktivna je u raznim projektima.

VRH