HRSK

Ples / Folklor / Novosti

Plesovi i pjesme otoka Korčule

Nakon duže pauze i online realizacije edukativnih programa u folklornoj djelatnosti Hrvatski sabor kulture u suradnji s Hrvatskim folklornim društvom „Jadro“ iz Solina organizira dvodnevni seminar za voditelje i članove folklornih skupina, društava i udruga pod nazivom PLESOVI I PJESME OTOKA KORČULE.

Seminar će biti održan u Solinu, 9. i 10. listopada 2021. na sljedećim lokacijama:
9. 10. 2021. (subota) u 11 sati Dom kulture (Mravince, Ulica Ljudevita Gaja 27) i 
10. 10. 2021. (nedjelja) u 11 sati Dom kulture (Kučine, Put Krunika 2)

Prijave se primaju do 7. 10. 2021. na e-mail: ples@hrsk.hr  

Voditelj seminara je Goran Oreb, folklorist i voditelj na Školi hrvatskog folklora, a korepetitorica Marica Tadin, profesorica i savjetnica glazbene kulture te glazbena voditeljica.

Dvodnevni seminar obuhvatit će odabranu plesnu i glazbenu tradicijsku građu otoka Korčule kroz plesne radionice kao i prezentaciju video i foto materijala.

Za sudjelovanje na seminaru polaznici moraju posjedovati EU digitalnu COVID potvrdu (cijepljenje, preboljenje i testiranje). 

Napomena: Potvrdu je potrebno dostaviti organizatoru putem e-maila na ples@hrsk.hr najkasnije do petka 7. 10. 2021. u 14 h zajedno s ispunjenom prijavnicom. 
Za one polaznike koji ne posjeduju gore navedenu potvrdu bit će omogućeno testiranje u cilju dobivanja iste na licu mjesta o vlastitom trošku. Cijena testiranja iznosi 100,00 kn po osobi.

SATNICA seminara je sljedeća:

Subota, 9. 10. 2021.
11,00 – 11,30 h: Plesna baština otoka Korčule – uvodno izlaganje
11,45 – 12,15 h: Aplikacijske vrijednosti folklornog plesa - predavanje
12,30 – 14,00 h: Folklorni plesovi otoka Korčule-plesna radionica
14,00 – 15,30 h: Pauza
15,30 – 17,00 h: Folklorni plesovi otoka Korčule-plesna radionica i prezentacija foto i video materijala
17,15 –19,00 h: Folklorni plesovi otoka Korčule-plesna radionica 

Nedjelja, 10. 10. 2021.
11,00 – 12,00 h: Folklorni plesovi otoka Korčule-plesna radionica - ponavljanje 
12,15 – 13.00 h: Folklorni plesovi otoka Korčule-plesna radionica - ponavljanje 
Dodjela potvrda o sudjelovanju

PRIJAVE

Za seminar se mogu prijaviti svi zainteresirani. Za prijavu je potrebno ispuniti priloženu prijavnicu i poslati e-mailom na ples@hrsk.hr  najkasnije do 7. listopada 2021.

Za sve članice Hrvatskog sabora kulture koje su podmirile članarinu, sudjelovanje na radionici je BESPLATNO.
Za nečlanove kotizacija za sudjelovanje iznosi 250,00 kn.
Plaćanje kotizacije (za ne-članice HSK) vrši se na račun Hrvatskog sabora kulture, najkasnije do 7. 10. 2021.
Za sudjelovanje u Seminaru potrebno je posjedovati jednu od navedenih COVID potvrda u svrhu sprečavanja prijenosa bolesti COVID-19.

Podaci za uplatu kotizacije (za ne članove HSK): 

Podaci o HSK-u: 
Broj žiro računa (IBAN): HR7223600001101534566 (Zagrebačka banka) 
Hrvatski sabor kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb, OIB: 45263394181. 
Uplatitelj: Ime i prezime/Naziv uplatitelja 
Poziv na broj: OIB (uplatitelja) 
Svrha doznake: Seminar za voditelje folklornih skupina 4 - Navesti ime i prezime polaznika 
Potvrdu uplaćene kotizacije molimo dostaviti na e-mail prodaja@hrsk.hr  najkasnije do 7. listopada 2021. 

OBVEZNICI JAVNE NABAVE (škole, vrtići, knjižnice, učilišta i sl.), koji će svojim zaposlenicima financirati sudjelovanje na seminaru, a kojima je potrebno dostaviti e-račun za uplaćenu kotizaciju, trebaju slijediti sljedeće korake: 
1. ispuniti prijavni obrazac u privitku
• ispuniti za svakog zaposlenika zasebno, ukoliko će sudjelovati više zaposlenika istog poslodavca 
• navesti e-mail adresu zaposlenika kojoj zaposlenik može pristupiti i izvan radnog vremena i radnog mjesta poslodavca (preporučamo osobne e-mail adrese zaposlenika –> ne koristiti istu e-mail adresu za sve zaposlenike jer se iste međusobno poništavaju prilikom prijave) 
• u rubrici „OIB uplatitelja“ upisati OIB poslodavca 
2. izvršiti uplatu kotizacije (250,00 kn po sudioniku) 
• prilikom plaćanja navesti podatke za plaćanje ranije navedene u ovom pozivu 
• potvrdu uplaćene kotizacije i (skeniranu) narudžbenicu dostaviti na e-mail prodaja@hrsk.hr najkasnije do zadnjeg dana navedenog za prijave 
3. zaprimiti e-račun nakon održanog seminara
• e-račun će biti dostavljen poslodavcu putem sustava za e-račune par dana nakon realizacije seminara
Napomena: Ako polaznik iz objektivnih ili subjektivnih razloga ne prisustvuje seminaru, uplaćena kotizacija se ne vraća jer se sredstvima od kotizacija sufinanciraju troškovi održavanja seminara.

 

 

SMJEŠTAJ I PREHRANU polaznika organiziraju i pokrivaju sami polaznici. 

Prijedlozi smještaja:
Hostel „Jadro“ Solin, 1 noćenje = 200 kn, Ulica Marka Marulića 2a, mob.: 095/320-5555,

https://www.hostelsclub.com/hr/hostel/hostel-jadro-solin-split     

Prijedlozi ugostiteljskih objekata za objed:
Prehranu (o vlastitom trošku) moguće je ostvariti u obližnjim restoranima „Gašpić“, „Street food 21210“, „River“, „No name pub“ (sve uglavnom 10 min pješice od Hostela „Jadro“)

Molimo Vas da spomenute informacije i prijavnicu za seminar proslijedite zainteresiranima. 
Očekujemo Vašu prijavu i sudjelovanje na Seminaru.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Valentini Dačnik, stručnoj suradnici za plesnu kulturu pri HSK, putem e-maila na ples@hrsk.hr  ili telefonom: 01 4556 877; 095 4556 877

Upoznajte pobliže i voditelje seminara:

Goran Oreb rođen je 1952. godine u Žrnovu, otok Korčula. Osnovnu školu pohađao je u Žrnovu, nastavio i završio u Korčuli gdje sa odličnim uspjehom maturira na korčulanskoj gimnaziji. 1977. godine diplomira na Fakultetu za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. 1984. godine, stekao je znanstveno zvanje magistra društvenih znanosti iz područja kineziologije. Doktorsku disertaciju uspješno je obranio u ožujku 1993. godine. Na Kineziološkom fakultetu, kao redoviti profesor, osim što realizira nastavu na predmetu Sportovi na vodi i Ples, predaje i na doktorskom studiju. Godine 1991. godine drži predavanja na poslijediplomskom i doktorskom studiju na Dance Department - UCLA - u Los Angelesu, a 1992. godine drži predavanja o hrvatskom folkloru studentima University of Kansas - Kansas- USA. Član je Hrvatskog društva za teorijsku i eksperimentalnu kineziologiju, Udruge kineziologa Hrvatske te grada Zagreba, CORD-a (Congress on research in Dance) Svjetskog kongresa za istraživanja plesa. U International Dance Council CID (UNESCO) od listopada 2007. ulazi u svjetski popis „Who's Who in Dance“- global directory. Član je Hrvatskog udruženja folklorista, ASA (American sailing Assotiation), ISSA (International sailing school association) te stručne komisije Hrvatskog jedriličarskog saveza. Angažiranost u svojstvu kondicijskog trenera u državnom ansamblu narodnih plesova „Lado“ (1991-1999.-danas savjetnik) još je jedan od doprinosa strukovnoj njegovoj kvaliteti . U području folklora obnašao je funkciju predsjednika Stručnog savjeta za folklor Hrvatskog sabora kulture (1987-92.) a od 1989. godine član je I.C.T.M. (International council of traditional music), gdje aktivno sudjeluje u radu sekcije za Ples. Od 1997 pa do danas obnaša funkciju umjetničkog direktora Festivala viteških igara otoka Korčule.
Društvena aktivnost dr. Gorana Oreb započinje u osnovnoj školi, nastavlja u Gimnaziji i konačno na studiju kroz aktivno plesanje u folklornom  ansamblu “Moreška” (Korčula), “J.Vlahović” Zagreb.
Sa ansamblima nastupa u zemlji i svijetu (Njemačka, Italija, Švicarska, Austrija, Belgija, Nizozemska, Španjolska, Portugal, Irak). Pored plesa, aktivno nastupa s mandolinskim kvartetom (1970-1982.). Predavač je i na Školi hrvatskog folklora u organizaciji Hrvatske Matice iseljenika. Svoj znanstveni opus je obilježio sa preko 80 radova, stručni pedesetak, dok je objavio dva udžbenika, 1 skriptu a kao koautor je sudjelovao u tri udžbenika.

Marica Tadin je profesorica i savjetnica glazbene kulture te instumentalist na oboi. Trenutno je zaposlena u OŠ "Majstora Radovana" u Trogiru i SŠ "Braća Radić" u Kaštel Štafiliću. Osim redovnog školovanja, znanje i iskustvo stjecala je na školi folklora Matice iseljenika te u radu mnogobrojnih udruga: Udruga Hrvatskih voditelja i koreografa, zavičajnom društvo Bijaći, Večeri dalmatinske pisme, KUD "Ante Zaninović" i drugi. Marica Tadin je i skladateljica pjesma za djecu, glazbenih obrada, istražuje folklornu baštinu svog kraja, piše članke za stručne časopise te notografije. Kao predsjednica KUD-a "Ante Zaninović" predsjednica je organizacijskog odbora Međunarodne smotre folklora "Za jubav tance igraše". Autorica je knjige "Kaštelanska narodna četvorka", a kao voditeljica vodila je pučke pivače, dječji zbor, dječju folklornu skupinu, mandolinski orkestar te žensku klapu.

Prijavnica za seminar

VRH