HRSK

Ples / Suvremeni ples / Novosti

Otvoren Natječaj za 34. Susret plesnih ansambala

Dragi plesači, 

pozivamo vas da se prijavite na Natječaj i izborite svoje mjesto na 34. Susretu hrvatskih plesnih ansambala koji se ove godine planira održati u POU Velika Gorica 25. i 26. 11. 2023.

Rok za prijavu plesnih uradaka je 10.6.2023., a više informacija o prijavi i Susretu pronađite u nastavku.

Cilj Susreta hrvatskih plesnih ansambala je predstavljanje najuspješnijih ostvarenja plesnih amatera koji djeluju u Republici Hrvatskoj i inozemstvu (Udruge Hrvata izvan RH) u tekućoj godini, razvijanje pozitivnog odnosa prema plesnim i glazbenim vrijednostima, međusobno upoznavanje, zbližavanje, socijalna kohezija, razvoj publike te stimulacija amaterskog rada uopće.

TEMA SUSRETA

Tema ovogodišnjeg plesnog susreta je PLES I SLIKARSTVO kao umjetnički izričaji koji osobnim sredstvima oblikuju umjetničko djelo, jedan na fiksnoj podlozi (od platna do ljudskog tijela), opredmećen kao slika zaustavljena u vremenu, a drugi - u prolaznom gibanju, kao slika trenutka koja je u pokretu i koja iščezava čim se pojavila u prostoru. I ples i slikarstvo iz istog su izvora, djelo su nadahnuća. Kao vatra duše, ples se razlijeva u figurama i pokretima, u koracima i pozama, dok slikarstvo progovara pokretom kista, bojom, različitim alatima, svjetlinama i sjenama. Na plesačima je da izaberu formulu kojom će svoju kratku koreografsku cjelinu povezati sa slikom.

Ovogodišnjom temom povezuju se sadržaji likovne i plesne umjetnosti koje se stavljaju u korelaciju, a ideja je da koreograf postavlja okvir unutar kojeg s plesačima istražuje i interpretira svoju užu temu unutar zadane, bilo da se referira na određenu sliku kao inspiraciju, na samog umjetnika ili neki slikarski pravac, ili da ulazi dublje u proces promišljanja, rezoniranja oblika i/ili boja s pokretom. I dok likovne umjetnosti bilježe fiksni i izolirani trenutak u vremenu, ples je usredotočen na fluktuaciju i inherentnu nestabilnost. Nebrojeno puno slikara je kroz povijest bilo inspirirano plesom, od kojih su neki stvorili i remek djela… A mogu li i plesači biti inspirirani slikarstvom, kao što su slikari bili inspirirani plesom i prihvaćali izazov ovjekovječiti plesni pokret i emocije plesača u svom mediju?

KATEGORIJE I PRIJAVA
Hrvatski sabor kulture, kao glavni organizator, raspisuje Natječaj na koji se mogu javiti svi zainteresirani Ansambli. Pravo sudjelovanja na Susretu stječu Ansambli odabrani od strane Povjerenstva za provedbu natječaja i odabir programa Susreta.
-  Ansambli odabrani za nastup na Susretu trebaju biti članovi Hrvatskog sabora kulture te podmiriti članarinu za tekuću godinu.
-  Izvođači/ice, članovi odabranih Ansambala, ne smiju biti mlađi od 12 godina.


Svi zainteresirani Ansambli na Natječaj se prijavljuju putem prijavnice (dostupna za preuzimanje na dnu stranice) i priloženih snimki prijavljenih koreografija. Ansambli prigodom prijave mogu izabrati jednu od dvije kategorije:


1. KRAĆI SCENSKI RADOVI
najviše do 2 koreografije, od kojih svaka može trajati do 7 minuta. Jedna koreografija tematski mora biti vezana uz temu Natječaja, dok je druga po slobodnom izboru. Prijaviti se mogu sola, dueti i radovi sa više plesača.
Ili
2. DUŽA SCENSKA FORMA
je rad (scenska forma) u trajanju od 10 do 15 minuta. Rad svojom temom treba biti vezan uz temu Natječaja, dramaturškim sklopom odgovarati scenskoj formi te zadovoljavati minimum estetske vrijednosti koja mu omogućuje javno prikazivanje. Iz priložene snimke treba biti vidljivo da snimka nije montirana već je snimljena integralno bez dodataka. 1 Ansambl prijavljuje 1 dužu scensku formu.

SNIMKA
Uz prijavnicu prilažu se i snimke prijavljenih koreografija. Snimka mora biti dostavljena putem jumbomaila, na USB-u, ili postavljena na Youtube (u tom slučaju Vas molimo da nam pošaljete poveznicu na taj video). Preporuča se koristiti instrumentalnu glazbenu podlogu. Osnovna kvaliteta snimke mora biti zadovoljena kako bi prezentacija prijavljene koreografije bila što bolja za provedbu natječaja i odabir
programa Susreta. Plesači/ce na snimci obavezno moraju biti odjeveni u kostime u kojima se prijavljena koreografija inače i izvodi.

OSTALO
Uz prijavnicu i snimke prijavljenih točaka potrebno je dostaviti i kratak tekst o Ansamblu (najviše pola stranice formata A4), reprezentativnu fotografiju (u što većoj rezoluciji) i glazbu u MP3 formatu (za svaku točku posebno) te opise svih prijavljenih koreografija. Osnovni podaci navedeni u prijavnici bit će objavljeni u promidžbenim materijalima Susreta. Po završenom Natječaju Povjerenstvo za provedbu natječaja i odabir programa Susreta odabire Ansamble i oblikuje Program. Ansambli mogu nastupiti s jednom ili najviše 2 točke u trajanju do sedam minuta svaka ili s odabranom scenskom formom. Ukoliko postoji potreba, povjerenstvo u program može uvrstiti točke izvan konkurencije koje svojim iznimnim estetskim postignućem predstavljaju plesnu umjetnost, a čiji izvođači mogu biti članovi i nekih drugih plesnih saveza.

HSK pridržava sva prava za snimanje i prijenos svih priredbi bez naknade ansamblima i autorima koreografija. Sve detaljne upute o dolasku na Susret i odlasku Sudionici će dobiti čim budu poznate. Putne troškove snose sami Sudionici. U planu su radionice za voditelje i plesače i profesionalna plesna predstava.

Ispunjene prijavnice, snimke, tekst i fotografiju slati na ples@hrsk.hr zaključno sa 10.06.2023. Za sve dodatne informacije možete se obratiti stručnoj suradnici za ples na 095 4556 877 ili putem elektroničke pošte ples@hrsk.hr.

Prijavnica za 34. SHPA

Natječaj 34. SHPA

Pravila 34. SHPA

VRH