HRSK

Glazba / Tamburaški orkestri i sastavi / Novosti

Održan seminar za voditelje tamburaških orkestara

Seminar za voditelje amaterskih koncertantnih tamburaških orkestara u organizaciji Hrvatskog sabora kulture održao se 31.03. i 01.04. 2012. u Samoboru.

Voditelji tamburaških orkestara imali su jedinstvenu priliku sudjelovati na seminaru za stručno usavršavanje u dirigiranju i vođenju tamburaškog orkestra kroz praktičan rad s tamburaškim orkestrom "Ferdo Livadić" na zadanim djelima tamburaškog koncertantnog repertoara. 
Voditelj seminara, dugogodišnji je suradnik HSK, skladatelj i dirigent Siniša Leopold.

Seminar se održao u prostorijama Tamburaškog društva "Ferdo Livadić" koje se nalaze u Glazbenoj školi „Ferdo Livadić“ (Trg Matice Hrvatske 3).

RASPORED SEMINARA:

subota, 31.3.2012.:
10:00 – 14:00 h
16:00 – 20:00 h
nedjelja, 01.4.2012.:
10:00 – 14:00 h
 
PROGRAM JE OBUHVATIO:
osnove dirigiranja i vođenja tamburaškog orkestra (savladavanje elemenata glazbene partiture: 
corone, znakova za artikulaciju, dinamiku, agogiku, ritamskih obrazaca i promjena mjere)
teorijski rad na partiturama
praktičan rad s orkestrom (dirigiranje navedenih partitura)
ZADANE SKLADBE:
1. Tihomil Vidošić: Hercegovački ples
2. Siniša Leopold: Iznad samoborskog neba
3. Zlatko Potočnik: Lovranski maroni
4. Hoagy Carmichael (u obradi Željka Bradića): Stardust (Zvjezdana prašina)

O PREDAVAČU I VODITELJU:

Skladatelj, glazbeni pedagog, dirigent i publicist Siniša Leopold diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, gdje od 1985. djeluje kao viši predavač. Od iste godine profesionalno djeluje i kao šef-dirigent Tamburaškoga orkestra HRT-a. Posebno se posvetio folklornom glazbenom izrazu i radu s tamburaškim orkestrima. Jedan je od autora prvoga udžbenika za tambure (1992.), a napisao je i knjigu Tambura u Hrvata (1995.). Autor je niza skladbi i aranžmana, filmske i scenske glazbe te prvoga pučkog tamburaškog mjuzikla Janica i Jean. Njegove skladbe i obrade nezaobilazne su na programima mnogih ansambala i orkestara, a svojim radom i dalje promiče glazbene izričaje na polju orkestralne tamburaške glazbe. Aktivan je i kao pedagog u Školi hrvatskoga folklora te voditelj mnogobrojnih inozemnih seminara. Dobitnik je niza uglednih nagrada i priznanja. 

VRH