HRSK

Glazba / Tamburaški orkestri i sastavi / Novosti

Održan Seminar za tamburaše

U organizaciji Hrvatskog sabora kulture u Požegi je 19. i 20. 3. 2022. održan SEMINAR ZA VODITELJE I ČLANOVE TAMBURAŠKIH ORKESTARA I SASTAVA pod vodstvom Saše Botičkog. 

Seminar je bio namijenjen svim polaznicima koji do sad nisu imali priliku voditi tamburaški orkestar/sastav, kao i sadašnjim i bivšim sviračima, učiteljima glazbe, glazbenim amaterima, zaljubljenicima u tamburu i drugima. 

Seminar za voditelje i članove tamburaških orkestara i sastava održan je 19. i 20. ožujka 2022. u Požegi pod vodstvom prof. Saše Botičkog i uz pomoć prof. Tina Tonkovića..

Seminar je realiziran uz materijalnu potporu Ministarstva kulture RH u organizaciji Hrvatskog sabora kulture. Dvodnevni edukativni program odvijao se u prostorijama Glazbene škole Požega, a obuhvatio je rad s orkestrom, usavršavanje tehnike sviranja, tehniku dirigiranja i osnove notnog pisanja tamburaške partiture u računalnom programu Sibelius.

Budući je ovo prvi Seminar održan uživo nakon dvije godine,  aktivno je sudjelovalo 9 sudionika mlađe generacije iz Draganića (Karlovačka županija) i okolice Požege (Velika, Kaptol i Požega) kao i 20-ak članova Tamburaškog orkestra Glazbene škole Požega koji su sudjelovali kao demonstracijski ansambl u programu.

Program prvog dana Seminara održan je u dva bloka. Prvi je dio obuhvatio upoznavanje odlično opremljene glazbene škole i uvodno predavanje profesora Saše Botičkog na temu metodike rada s orkestrom koje se temeljilo na praktičnom radu s polaznicima koji su aktivno svirali skupa s tamburaškim orkestrom Glazbene škole Požega, izvodeći zadane skladbe za seminar (Hrv. narodna/obr: Ž. Bradić: Baranjski plesovi; Hrv. narodna/obr. S. Batorek: Djevojačko kolo, Poskakanac, Tumbas kolo i P. Gotovca: Šala) i Valcera br. 2 (D. Šostakovič - arr. D. Kopri) pod ravnanjem Saše Botičkog. Voditelj je polaznicima obratio pozornost na interpretaciju i estetiku izvođenja pojedinih djela, te ih upoznao s metodikom sviranja i osnovama dirigentske tehnike.

U drugom bloku prvog dana Seminara polaznike je prof. Tin Tonković upoznao sa osnovama notnog pisanja tamburaške partiture u računalnom programu Sibelius. Nakon što su upoznati s osnovama programa, polaznici su dobili zadatak prepisati slavonsku tamburašku skladbu Rukavice. Zatim su polaznici podijeljeni u dvije grupe: tamburaši su detaljnije izrađivali zadane skladbe poštivanjem oznaka za agogiku, dinamiku, tempo, karakter, stil, te uočavanjem i svladavanjem svih tehničkih problema, a voditelji su uvježbavajući dirigiranje skladbe Rukavice dobili upute o osnovama dirigentske tehnike (postavljanja i držanja ruku i tijela, pokazivanja uzmaha i odmaha, promjena mjere i tempa, dinamike, vođenje fraze, itd.).

Drugi dan Seminara obuhvatio je nastavak praktičnog rada polaznika s tamburaškim orkestrom Glazbene škole Požega. Voditelj je predstavio metodiku vođenja probe, od pripreme voditelja, upoznavanja partiture i dirigentskih problema do izrađivanja glazbenih elemenata partiture sa tamburaškim ansamblom. Polaznici voditelji uvježbavali su dirigiranje skladbe Rukavice s orkestrom.

Dvodnevni edukativni program završen je zaključcima, dojmovima sudionika i evaluacijom, a svim sudionicima dodijeljene su potvrde o sudjelovanju.

Svi su polaznici članovi udruga u članstvu Hrvatskog sabora kulture te je njihovo sudjelovanje na seminaru bilo  besplatno.


 
BIOGRAFIJA VODITELJA SEMINARA:

Saša Botički rođen je 23. listopada 1979. godine u Požegi. Osnovnu glazbenu školu završava u Požegi, Srednju glazbenu školu „Franjo Kuhač“ u Osijeku završava 1998. godine. Na Studiju Glazbene kulture na Pedagoškom fakultetu u Osijeku diplomirao je 2003. godine, a studij Tamburaško umijeće na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku završava 2019. godine. Tijekom studija, od 2017. do 2019. godine, bio je Asistent na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku za predmet Sviranje tambura.

Od 2001. godine radi u Glazbenoj školi Požega kao nastavnika tambura i tamburaškog orkestra. Za vrijeme radnog staža, kao pedagog redovito se usavršava na stručnim vijećima nastavnika tambure u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i na seminarima za nastavnike tambura u organizaciji Hrvatskog društva tamburaških pedagoga.
 
Autor je priručnika Ljestvice za E – bisernicu i A – brač te je jedan od uređivača nekoliko zbirki nota i etida u izdanju Hrvatskog društva tamburaških pedagoga. Od 2006. do 2015. god. član je Hrvatskog tamburaškog orkestra gdje nastupa na svim koncertima. Za vrijeme svog školovanja u Osijeku pohađa Tamburašku školu Batorek gdje svira dugi niz godina. Bio je jedan od predavača na Ljetnim tamburaškim kampovima u Banja Luci i Studenki.
2018. napreduje u zvanje profesora mentora, a kako je često sudionik tamburaških natjecanja za svoj uspjeh u radu s učenicima nekoliko je puta dobio priznanje od Agencije za odgoj i obrazovanje.

 

 

VRH