HRSK

Ples / Folklor / Arhiva

Održan folklorni seminar s G. Orebom

Nakon duže pauze i online realizacije edukativnih programa u folklornoj djelatnosti Hrvatski sabor kulture u suradnji s Hrvatskim folklornim društvom „Jadro“ iz Solina organizirao je dvodnevni seminar za voditelje i članove folklornih skupina, društava i udruga pod nazivom Plesovi i pjesme otoka Korčule. Seminar se održao 9. i 10. listopada 2021. u Solinu. Voditelj seminara je bio Goran Oreb, folklorist i voditelj na Školi hrvatskog folklora, a korepetitorica Marica Tadin, profesorica i savjetnica glazbene kulture te glazbena voditeljica. Seminar je okupio 10 sudionika iz Zagrebačke i Splitsko-dalmatinske županije.

Dvodnevni seminar obuhvatio je odabranu plesnu i glazbenu tradicijsku građu otoka Korčule kroz plesne radionice kao i prezentaciju video i foto materijala uz predavanje o Aplikacijskim vrijednostima folklornog plesa. Obrađeni su plesovi vrtajica, due pasi, quatro pasi, polka, mazurka, pritilica i monfrina.

SATNICA seminara je bila sljedeća:

 

Subota, 9. 10. 2021.

11,00 – 11,30 h: Plesna baština otoka Korčule – uvodno izlaganje

11,45 – 12,15 h: Aplikacijske vrijednosti folklornog plesa - predavanje

12,30 – 14,00 h: Folklorni plesovi otoka Korčule-plesna radionica

14,00 – 15,30 h: Pauza

15,30 – 17,00 h: Folklorni plesovi otoka Korčule-plesna radionica i prezentacija foto i video materijala

17,15 –19,00 h: Folklorni plesovi otoka Korčule-plesna radionica

 

Nedjelja, 10. 10. 2021.

11,00 – 12,00 h: Folklorni plesovi otoka Korčule-plesna radionica - ponavljanje

12,15 – 13.00 h: Folklorni plesovi otoka Korčule-plesna radionica - ponavljanje

Dodjela potvrda o sudjelovanju

O VODITELJIMA

Goran Oreb rođen je 1952. godine u Žrnovu, otok Korčula. Osnovnu školu pohađao je u Žrnovu, nastavio i završio u Korčuli gdje sa odličnim uspjehom maturira na korčulanskoj gimnaziji. 1977. godine diplomira na Fakultetu za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. 1984. godine, stekao je znanstveno zvanje magistra društvenih znanosti iz područja kineziologije. Doktorsku disertaciju uspješno je obranio u ožujku 1993. godine. Na Kineziološkom fakultetu, kao redoviti profesor, osim što realizira nastavu na predmetu Sportovi na vodi i Ples, predaje i na doktorskom studiju. Godine 1991. godine drži predavanja na poslijediplomskom i doktorskom studiju na Dance Department - UCLA - u Los Angelesu, a 1992. godine drži predavanja o hrvatskom folkloru studentima University of Kansas - Kansas- USA. Član je Hrvatskog društva za teorijsku i eksperimentalnu kineziologiju, Udruge kineziologa Hrvatske te grada Zagreba, CORD-a (Congress on research in Dance) Svjetskog kongresa za istraživanja plesa. U International Dance Council CID (UNESCO) od listopada 2007. ulazi u svjetski popis „Who's Who in Dance“- global directory. Član je Hrvatskog udruženja folklorista, ASA (American sailing Assotiation), ISSA (International sailing school association) te stručne komisije Hrvatskog jedriličarskog saveza. Angažiranost u svojstvu kondicijskog trenera u državnom ansamblu narodnih plesova „Lado“ (1991-1999.-danas savjetnik) još je jedan od doprinosa strukovnoj njegovoj kvaliteti . U području folklora obnašao je funkciju predsjednika Stručnog savjeta za folklor Hrvatskog sabora kulture (1987-92.) a od 1989. godine član je I.C.T.M. (International council of traditional music), gdje aktivno sudjeluje u radu sekcije za Ples. Od 1997 pa do danas obnaša funkciju umjetničkog direktora Festivala viteških igara otoka Korčule.

Društvena aktivnost dr. Gorana Oreb započinje u osnovnoj školi, nastavlja u Gimnaziji i konačno na studiju kroz aktivno plesanje u folklornom  ansamblu “Moreška” (Korčula), “J.Vlahović” Zagreb.

Sa ansamblima nastupa u zemlji i svijetu (Njemačka, Italija, Švicarska, Austrija, Belgija, Nizozemska, Španjolska, Portugal, Irak). Pored plesa, aktivno nastupa s mandolinskim kvartetom (1970-1982.). Predavač je i na Školi hrvatskog folklora u organizaciji Hrvatske Matice iseljenika. Svoj znanstveni opus je obilježio sa preko 80 radova, stručni pedesetak, dok je objavio dva udžbenika, 1 skriptu a kao koautor je sudjelovao u tri udžbenika.

Marica Tadin je profesorica i savjetnica glazbene kulture te instumentalist na oboi. Trenutno je zaposlena u OŠ "Majstora Radovana" u Trogiru i SŠ "Braća Radić" u Kaštel Štafiliću. Osim redovnog školovanja, znanje i iskustvo stjecala je na školi folklora Matice iseljenika te u radu mnogobrojnih udruga: Udruga Hrvatskih voditelja i koreografa, zavičajnom društvo Bijaći, Večeri dalmatinske pisme, KUD "Ante Zaninović" i drugi. Marica Tadin je i skladateljica pjesma za djecu, glazbenih obrada, istražuje folklornu baštinu svog kraja, piše članke za stručne časopise te notografije. Kao predsjednica KUD-a "Ante Zaninović" predsjednica je organizacijskog odbora Međunarodne smotre folklora "Za jubav tance igraše". Autorica je knjige "Kaštelanska narodna četvorka", a kao voditeljica vodila je pučke pivače, dječji zbor, dječju folklornu skupinu, mandolinski orkestar te žensku klapu.

VRH