HRSK

Glazba / Zborovi / Novosti

Objavili smo Pravila Susreta zborova 2021.

Unatoč teškim okolnostima za sve pjevače i zborove početkom 2021. godine, Hrvatski sabor kulture pripremio je Pravila 54. Susreta hrvatskih pjevačkih zborova kojeg ćemo, ovisno o situaciji održati u živo u Rovinju krajem rujna 2021.

Ovogodišni Susret ponovno smo namijenili revijalnim programima koje će zborovi moći oblikovati prema svojim mogućnostima! 

Novost Susreta mogućnost je prijave za selekciju pjevačkih udruga Hrvata izvan RH koji se biraju putem video selekcija.

ULOMCI IZ PRAVILA 
(cjelokupan tekst pravila dostupan je na linku ispod teksta)

PRAVO SUDJELOVANJA 
1) Pravo sudjelovanja na Susretu stječu, po izboru selektora, najuspješniji zborovi i klasični mali vokalni sastavi, uključujući i udruge Hrvata koje djeluju izvan Hrvatske (u daljnjem tekstu sudionici) odabrani putem županijskih smotri ili regionalnih smotri (u daljnjem tekstu smotre), iznimno samostalnih preslušavanja i video snimaka.  
2) Profesionalni pjevački zborovi i klasični mali vokalni sastavi (u kojem njegovi članovi ostvaruju osnovna prava iz radnog odnosa), zborovi i sastavi glazbenih škola i umjetničkih akademija, dječji zborovi i sastavi nemaju pravo sudjelovanja. 
3) Svi sudionici koji se žele kvalificirati na Susret, obvezni su u tekućoj godini sudjelovati na smotri gdje moraju izvesti cjelokupan program zasnovan na Pravilima Susreta. Klasični mali vokalni sastavi bit će selektirani prvenstveno na županijskoj smotri zborova ili na županijskoj smotri malih vokalnih sastava, ovisno o mogućnostima organizatora. U županijama gdje se prijave najmanje dva zbora i / ili klasična mala vokalna sastava obvezni su održati zajedničku smotru. Na područjima u kojima nema dovoljno zborova i/ili klasičnih malih vokalnih sastava da bi se održala smotra, poželjno je udruživanje više zborova i/ili klasičnih malih vokalnih sastava iz raznih županija. Ukoliko i to nije moguće, pojedini zborovi i klasični mali vokalni sastavi mogu se kvalificirati na Susret temeljem samostalnog preslušavanja ili putem video selekcije prijavljenog programa. Sudionike ocjenjuje selektor/i i izabire/u predstavnike za Susret. (Članak 6.).
4) Broj pjevača u kategoriji zborova (mješovitih, ženskih ili muških) ne može biti manji od 16, osim u iznimnim slučajevima (npr. bolest članova) o čemu će odlučiti Hrvatski sabor kulture uz preporuku Stručnog savjeta. Broj pjevača u kategoriji klasičnih malih vokalnih sastava (mješovitih, ženskih ili muških) ne smije biti manji od 4 niti veći od 16.
5) Zborovi i klasični mali vokalni sastavi nečlanovi Hrvatskoga sabora kulture dužni su prije selekcije učlaniti se u HSK. 
6) Hrvatski sabor kulture zadržava pravo uvrstiti u revijalni program Susreta domaće i strane udruge kao goste u cilju razvijanja suradnje sa suorganizatorima Susreta na terenu kao i organizatorima u inozemstvu.   

PRIJAVE ZA SMOTRE I SAMOSTALNA PRESLUŠAVANJA I VIDEO SELEKCIJU
Članak 4.
A) SMOTRE
1) Zborovi i klasični mali vokalni sastavi se za Smotru prijavljuju županijskom organizatoru slanjem popunjene prijavnice HSK (koja je dostupna na službenim stranicama Hrvatskog sabora kulture) i/ili prijavnice županijskog organizatora.
2) Smotre treba realizirati najkasnije do 30. lipnja tekuće godine.
3) Organizatori smotri dužni su izvijestiti Hrvatski sabor kulture o datumu održavanja svojih smotri najkasnije mjesec dana prije njihova održavanja i to putem obrasca „Obavijest o održavanju smotre“ (obrazac je dostupan na službenim web stranicama HSK-a www.hrsk.hr). Organizatori smotri moraju biti u kontaktu s Hrvatskim saborom kulture poradi utvrđivanja datuma smotre kako bi ih uskladili s mogućnostima dolaska selektora
4) Organizatori smotri i samostalnih selekcija dužni su u promidžbenim materijalima smotri/selekcija istaknuti logotip HSK-a i informaciju da se iste održavaju pod pokroviteljstvom HSK-a. U slučaju da organizatori smotri i samostalnih selekcija ne tiskaju promidžbene materijale, isti su dužni istaknuti pokroviteljstvo HSK-a u konferansama i svim drugim objavama.
5) Organizatori smotri dužni su objaviti najavu termina održavanja smotre u glavnom izborniku „Kalendar najava“ digitalne platforme Mreža hrvatske kulture (www.mreza.hr). Prilikom odabira termina održavanja smotre u glavnom izborniku „Kalendaru najava“ molimo po mogućnosti izabrati termin u kojem se ne održava smotra iste amaterske djelatnosti u cilju razvoja publike. 
6) Organizatori smotri dužni su poslati prijavnice sudionika prijavljenih za smotru najkasnije dva tjedna prije održavanja smotre Hrvatskom saboru kulture elektronskim putem (na adresu glazba@hrsk.hr)
7) Organizatori smotri dužni su pripremiti popis sudionika smotre (koji nastupaju u konkurenciji i revijalno), program smotre, notne materijale za selektora te provoditi i poštivati sve odredbe Pravila koje se odnose na organizaciju istih smotri.
B) SAMOSTALNA PRESLUŠAVANJA I VIDEO SELEKCIJA
1) Prijave zborova i klasičnih malih vokalnih sastava za samostalna preslušavanja (tamo gdje se ne održavaju smotre) dostavljaju se Hrvatskom saboru kulture najkasnije do 15. lipnja tekuće godine, kako bi se Selekcija mogla realizirati do 30. lipnja tekuće godine. Prijava mora sadržavati popunjenu prijavnicu (koja je dostupna na službenim stranicama Hrvatskog sabora kulture), a koju je potrebno poslati putem elektronske pošte na mail glazba@hrsk.hr. 
2) Prijave zborova i klasičnih malih vokalnih sastava za video selekciju (tamo gdje se ne održavaju smotre te nije moguće organizirati samostalnu selekciju) dostavljaju se Hrvatskom saboru kulture najkasnije do 30. lipnja tekuće godine putem elektronske pošte (na mail glazba@hrsk.hr). Prijava mora sadržavati popunjenu prijavnicu (prijavnica je dostupna na službenim stranicama Hrvatskog sabora kulture) i Youtube poveznicu na kvalitetnu video snimku prijavljenog programa (snimku je dovoljno napraviti kvalitetnijim pametnim telefonom, te je poslati putem video poveznice na Youtube). 

SELEKTOR NA SMOTRAMA, SAMOSTALNIM PRESLUŠAVANJIMA I VIDEO SELEKCIJI 
IZBOR SUDIONIKA
Članak 6.
1) Selektora za određenu smotru, samostalno preslušavanje i video selekciju delegira Hrvatski sabor kulture.
2) Selektor ne može biti dirigent/voditelj ansambla koji će nastupiti na Susretu. 
3) Selektor vrednuje nastupe sudionika sukladno elementima vrednovanja (Članak 7.) i izabire predstavnika/e županije za Susret. 
4) Iz svake županije selektor može izabrati po jedan zbor i jedan klasični mali vokalni sastav.
5) Na poziv Hrvatskog sabora kulture, ukoliko za to postoje financijski i programski uvjeti te programska potreba, nakon svih preslušanih smotri i selekcijskih nastupa, selektor može predložiti Hrvatskom saboru kulture dodatne sudionike za Susret, ukoliko njihov izvedeni program odgovara Pravilima i zadovoljava umjetničke elemente i mjerila Susreta te obogaćuje program Susreta.
6) Obveza selektora je da ostvari originalno i pisano djelo-evaluaciju izvedbi autorsko-umjetničkih djela sudionika selekcije, sukladno Pravilima Susreta, te je izrazi kao govorno djelo iz područja glazbene umjetnosti u slučaju okruglog stola na Smotri (HSK prosljeđuje pisanu evaluaciju organizatoru smotre čija je dužnost istu proslijediti sudionicima smotre). U slučaju samostalnog preslušavanja i video selekcije, selektor prosljeđuje pisanu evaluaciju HSK-u koji je prosljeđuje sudionicima.
6) Troškove puta i autorskog honorara selektora na smotri snosi organizator smotre, a u slučaju samostalnog preslušavanja i video selekcije županijska zajednica udruga ili Hrvatski sabor kulture.
7) Odluka selektora je autonomna i konačna (na nju ne postoji pravo žalbe).

ELEMENTI VREDNOVANJA
Članak 8.
Prilikom ocjenjivanja izvedbi sudionika, selektori i stručno povjerenstvo vrednuju prvenstveno sljedeće elemente: 
- odabir programa (kvaliteta i težina izabranih skladbi, usklađenost programa s mogućnostima ansambla, inovativnost i cjelokupna koncepcija), 
- vokalno-tehničku pripremljenost (oblikovanost zvuka, intonacija, dikcija, artikulacija, fraziranje, ritam, dinamika, tempo, itd.), 
- interpretaciju (stil, cjelovitost i uvjerljivost izvedbe, umjetnički dojam) 
- opći dojam 

PROGRAM
Članak 9.
1) Zborovi i klasični mali vokalni sastavi prijavljuju slobodno odabran program revijalnog karaktera. 
2) Program mora biti sastavljen od minimalno 1 skladbe hrvatskog autora te skladbi po slobodnom izboru ukupnog trajanja od 6 do 10 minuta (bez stanki).
3) Skladbe mogu biti izvedene uz klavirsku pratnju i udaraljke.
4) Sve skladbe moraju biti izvedene na jeziku na kojem su izvorno napisane. 
5) Zborovi i klasični mali vokalni sastavi za Susret prijavljuju isključivo skladbe koje su izvodili na smotrama ili samostalnim preslušavanjima. 
6) Sudionicima nije preporučeno izvođenje skladbi koje su izvodili tijekom svoja posljednja tri nastupa na Susretima ili Natjecanjima u organizaciji Hrvatskog sabora kulture. 

NAGRADE
Članak 10.
1) Nastupe sudionika Susreta prati i vrednuje Stručno povjerenstvo koje može dodijeliti: 
- Nagradu Hrvatskog društva skladatelja, za ansambl koji najbolje izvede skladbu hrvatskog skladatelja 
- Posebne nagrade (kao što su npr. Nagrada za najbolju izvedbu programa ili djela suvremenog repertoara, najbolju izvedbu nove skladbe nagrađene na Natječajima Hrvatskog sabora kulture, adekvatno stilsko tumačenje, najbolju izvedbu djela hrvatske folklorne baštine ili neka druga) 

OPĆE ODREDBE
Članak 11.
1) Sudionici za Susret prijavljuju isključivo djela koja su izvodili na županijskim smotrama, samostalnim preslušavanjima i/ili dostavljenim video snimkama za selekciju.
2) Sve obavijesti vezane uz organizaciju Susreta bit će dostavljene na vrijeme. 
3) Putne troškove dolaska i odlaska sudionika ne snose organizatori. 
4) Dio troškova smještaja i prehrane osiguravaju organizatori ovisno ostvarenim sredstvima uz potporu sudionika. 
5) Maksimalan broj osoba za koje će organizatori snositi troškove je 50 za mješovite, odnosno 40 za ženske i muške zborove, te 19 za klasične male vokalne sastave (uračunat dirigent + 2 prateće osobe). 
6) Doček i pratnju sudionika te posebne koncerte organizira organizator na terenu. 
7) Sudionicima je zabranjeno samostalno ugovaranje koncerata u mjestu održavanja Susreta (u dane trajanja Susreta i večer prije svečanog otvaranja). 
8) Organizator Susreta pridržava sva prava snimanja i prijenosa Susreta, objave snimaka, te izrade nosača zvuka svih nastupa bez naknade sudionicima. Svi video materijali Susreta, objavljuju se na službenom Youtube kanalu Hrvatskog sabora kulture, a fotografije na društvenoj mreži Facebook.  
9) Zborovi i klasični mali vokalni sastavi na smotrama, samostalnim preslušavanjima te Susretu dužni su posjedovati originalna notna izdanja djela koja izvode. 
10) U slučaju nepridržavanja pravila, rokova i ostalih potraživanja, zborovima neće biti omogućeno sudjelovanje na Susretu. 
11) Program Susreta (raspored izvođenja prijavljenih programa) oblikuje Hrvatski sabor kulture.
12) U slučaju više sile HSK zadržava pravo prilagodbe Pravila i načina realizacije Susreta novonastalim okolnostima.
13) Pravila stupaju na snagu danom donošenja, na 4. sjednici UO HSK-a, održanoj 2. veljače 2021.

PRAVILA 54. SUSRETA HRVATSKIH PJEVAČKIH ZBOROVA

OBRAZAC ZA ORGANIZATORE SMOTRI

PRIJAVNICA ZA ŽUPANIJSKU SMOTRU

PRIJAVNICA ZA SAMOSTALNU VIDEO SELEKCIJU

VRH